Кривицька Наталія Юріївна

Кривицька Наталія Юріївна– доцент кафедри економіки та бізнес технологій

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання - доцент

Сфера наукових інтересів: – підвищення інвестиційної привабливості вищих навчальних закладів України; проблеми та перспективи інноваційного розвитку вищих навчальних закладів; управління комерційною діяльністю на внутрішніх та зовнішніх ринках; мінімізація ризиків в підприємницькій діяльності

Науково-дослідні роботи, в яких викладач приймав участь:

  1. Участь у виконанні НДР «Проблеми ефективності функціонування та розвитку ринку транспортних послуг» (№ державної реєстрації  0112U008113, 2012-2015 рр.).
  2. Участь у виконанні НДР «Науково-методичне забезпечення управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва» (№ державної реєстрації 0118U004685, 2018-2021рр.)

Основні наукові та науково-методичні праці

  1. Кривицька Н.Ю.Складники антикризового управління підприємницькою структурою. О.П.Овсак, Н.Ю.Кривицька, І.А. Савицька // Проблеми системного підходу в економіці:зб. наук. праць – 2019. – Вип. 5(73). – С.99-104.
  2. . Кривицька Н.Ю., Тертичний Я.В. Управління ризиками при виконанні авіаційних робіт [Електроний ресурс] //Інфраструктура ринку. – 2019. – №35. - Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/35-2019
  3. Кривицька Н. Ю. Сутність та складові комерційної діяльності хендлінгової компанії. / О.П.Овсак, Н.Ю.Кривицька, К.Б. Могімі // Причорноморські економічні студії: зб. наук. праць – 2018. – Вип. (36). – С.82-90.
  4. Кривицька Н.Ю. Інтеграційні процеси підприємств України: визначення, види та напрями. / Н.Ю. Кривицька, В.Є. Командровська, В.В. Андрущенко // Причорноморські економічні студії. Зб.наук.праць. - 2017. - №24. - С. 131-134.

5.Кривицька Н.Ю., Пімжина М.С. Мотивація співробітників наукомістких підприємств до підвищення кваліфікації // Східна Європа: економіка, бізнес та управління/ Випуск 2:  [Електронне наукове фахове видання]. – 2016. -  Режим доступу: доступу  http://easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2-2016-ukr

  1. Кривицька Н.Ю. Стратегія управління формуванням власного капіталу комерційного банку / Астапова Г.В., Арєф‘єва О.В., Матвєєв В.В. та ін // Фінансова діяльність і корпоративна стратегія банків. Том 2. Корпоративні засади забезпечення конкурентоспроможності та управління капіталом комерційних банків: кол.моногр. – Київ: Центр учбової літератури, 2015. – Том 2. – С.135-141

Профіль викладача:

Google Академії https://scholar.google.com/citations?user=BnYfR7cAAAAJ&hl=ru

ORCID 0000-0002-7501-9481

Publons (Researcher ID) T-8771-2018

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Kryvytska

E-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.