Сабірова Індіра Миргазимівна

Сабірова Індіра Миргазимівна

Сабірова Індіра Миргазимівна

Старший викладач кафедри  маркетингу

 

Досвід науково-педагогічної діяльності
Працює в Національному авіаційному університеті з 1979 року. 

Викладацька діяльність.
Дисципліни, що викладаються:
- «Методи керування трудовими процесами»,
- «Комерційна діяльність посередницьких підприємств»,
- «Маркетинг»,
- «Товарна інноваційна політика»,

 

 

Наукова діяльність.

Відомості про наукову спеціальність, вчене звання.

Наукові праці. Взагалі має більше 30 наукових праць.
З 2006 року:
1. Раменська С.Є., Сабірова І.М. Вертикальна інтеграція в розвитку українського ринку дистрибуції. Вісник Хмельницького національного університету / Випуск 1. –2011. – С. 206-209. У фаховому виданні.
2. Сабірова І.М. Результативность качества авіатранспортного обслуживания. Всеукраїнська науково-практична конференція. / Дніпропетровськ: Вид-во «ІМА-прес», 2011.- С. 68-70.
3. Особенности транспортного сервиса. Наука и образование: международная научная конференция. / Рим, Италия, 2011. – с. 116-119.

Науково-дослідна робота
Співавтор НДР «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України»

Організація науково-дослідної роботи студентів
Щорічне керівництво науково-дослідною роботою «Маркетингове планування зростання попиту на продукцію» студентів спеціальності «Маркетинг»