Радченко Олена Андріївна

Радченко Олена Андріївна

Радченко Олена Андріївна

Доцент НАУ, доцент  кафедри маркетингу 

 

Досвід науково-педагогічної діяльності
Працює в Національному авіаційному університеті з 1978 року. В 2004 році присвоєно вчене звання доцента НАУ.
Займається науковою діяльністю щодо формування комплексу маркетингових комунікацій в сфері авіаційних послуг.
Координує навчальну роботу викладачів кафедри, приймає участь в розробці навчальних та робочих навчальних планів ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» напряму підготовки 6.030507, 7/8030507.0101 «Маркетинг». Має сертифікат аудитора менеджменту з системи якості ISO 9001:2000, і є відповідальною за впровадження системи менеджменту якості кафедри

Викладацька діяльність.
Дисципліни, що викладаються:

 1. Маркетинг ( для ОПП 051,071,072)
 2. Маркетинг послуг,
 3. Основи маркетингу на транспорті.
 4. Маркетингове ціноутворення.

 

Наукова діяльність.

Відомості про наукову спеціальність, вчене звання.
2004 році присвоєно вчене звання доцента НАУ.
Наукові праці. Взагалі має більше 70 наукових праць.
З 2006 року:

 1. Радченко О.А.  Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: науково-практична конференція. Оцінка конкурентоспроможності агенцій з продажу авіаквитків на ринку авіаперевезень України, – К.: НАУ, 2006. – С. 214.
 2. Радченко О.А.  Побудова та вибір базової стратегії підприємств, що надають послуги. Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2007. – Вип. 23. – С. 107-113
 3. Радченко О.А.  Найсуттєвіші прояви проблем у світовому економічному житті. Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: Матеріали ІІІ науково-практичної конференції . – К.:НАУ, 2008. – С. 124.
 4. Радченко О.А.  Переваги вибору реклами в умовах кризи. Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: Матеріали ХІ науково-практичної конференції . – Дніпропетровськ: ІМА-ПРЕС, 2009. – С.195-196
 5. Радченко О.А. Використання програм лояльності для залучення авіаклієнтури. Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2010. – Вип. 32. – С. 106-111
 6. Радченко О.А. Ринок туристичних послуг в умовах економічної кризи. Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами: Матеріали науково-практичної конференції. – К.:НАУ, 2010. – С. 85
 7. Радченко О.А. Форми інтеграції науки та бізнесу: міжнародний досвід і національні перспективи. Наука и образование: Сборник трудов международной научной конференции. – Хмельницкий: ХНУ, 2010. – С.5-8
 8. Радченко О.А. Тенденції розвитку секторів ринку транспортних послуг. Монографія . – О.: ОМНА, 2010. – 152 с.
 9. Радченко О.А. Проблеми розвитку української цивільної авіації. Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: тези доповідей науково-практичної конференції. -К.: НАУ, 2010.-164 с.
 10. Радченко О.А. Вдосконалення регламентації взаємовідносин пасажирів з авіаперевізниками. Сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці: Матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції. – К.:НАУ,2010.-179 с.
 11. Радченко О.А. Формування процесу управління маркетинговою діяльністю авіапідприємств. Наука и образование: Сборник трудов международной научной конференции. – Хмельницкий: ХНУ, 2011. – с. 142
 12. Радченко О.А. Система маркетингових комунікацій авіатранспортного підприємства в умовах кризи. Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. - с. 189
 13. Радченко О.А. Фактори впливу на стратегічний розвиток підприємств-виробників споживчих товарів. Науковий журнал Вісник Хмельницького національного університету. - Хмельницький: ХНУ, 2011. - с.238
 14. Радченко О.А. Маркетингове забезпечення транспортного обслуговування споживачів. Наука и образование: Сборник трудов международной научной конференции. – Хмельницкий: ХНУ, 2011. – Т.2. – с. 174

 

Науково-дослідна робота
Приймала участь в  розробці  кафедральної держбюджетної науково-дослідної роботи «Розробка стратегій підвищення конкурентоспроможності авіапідприємств» № 71/11.01.03, термін роботи 01.09.2006 – 28.12.2007; «Підвищення ефективності системи дистрибуції з використанням методів та принципів франчайзингу» №69/11.01.03, термін роботи 01.09.2009 – 31.06.2010; «Управління конкурентоспроможністю підприємств в контексті сучасних ринкових відносин». №21/11.01.03, термін роботи 01.09.2010 – 31.06.2011; «Управління конкурентоспроможністю авіапідприємств на засадах інтегрованої діяльності в сучасних ринкових відносинах» №17/11.01.03, термін роботи 01.09.2011 – 31.06.2012.

Організація науково-дослідної роботи студентів
Щорічне керівництво науково-дослідною роботою студентів 4-5 курсів спеціальності «Маркетинг» та підготовка доповідей на Міжнародну наукову конференцію студентів та молодих учених «Політ».