Колесник Максим Віталійович

Колесник Максим Віталійович

Колесник Максим Віталійович

К.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу

 

Досвід науково-педагогічної діяльності
Працює в Національному авіаційному університеті з 1999 року. В 2006 році присвоєно науковий ступінь к.е.н.  У 2011 році присвоєно вчене звання доцент.

Викладацька діяльність.
Дисципліни, що викладаються:
- «Комерційна діяльність посередницьких підприємств»,
- «Основи маркетингу»,
- «Маркетингова політика розподілу»,
- «Електронний маркетинг».

Розклад занять на 1 семестр 2011-2012 навчального року:
1 тиждень: понеділок, 3 пара, ауд. 3-315, дисципліна: “Рекламний менеджмент”,
2 тиждень:

Навчально-методичні матеріали:
Щелкунов І.В., Загорулько В.М., Колесник М.В. та інш. Стратегічне управління К.: Навчальний посібник з грифом МОН. - К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк»,  2011. – 395  с.
Загорулько В.М., Колесник М.В. Ділова стратегія підприємства: Курс лекцій. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2008.  – 80 с.
Колесник М.В., Петровський О.М., Петровська С.В. Комерційна діяльність посередницьких підприємств/ Методичні рекомендації до виконання домашнього завдання. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2008. – 20 с.
Загорулько В.М., Колесник М.В. Ділова стратегія підприємства: методичні рекомендації до виконання домашнього завдання. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2008. – 20 с.
Мова В.В. Колесник М.В.,Карпенко С.В. Системний аналіз: методичні вказівки до виконання контрольної роботи. – К.: НАУ, 2002. – 28 с.
Мова В.В. ,Колесник М.В.Карпенко С.В. Системний аналіз: методичні вказівки з вивчення курсу – К.: НАУ, 2002. – 23 с.

Наукова діяльність.
Кандидат економічних наук за спеціальністю – 08.07.04. “Економіка транспорту та зв’язку”.
Займається науковою діяльністю за напрямами: стратегічне управління, маркетинг-менеджмент,  бренд-менеджмент організація комерційної діяльності, розробка стратегій розвитку.
Наукові праці. Взагалі має понад 80 наукових праць.
Останні наукові публікації:
Колесник М.В., Шутак Р.М. Управління синтезованою ментальною конструкцією в системі бренд-менеджменту.// Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2011. – Вип. №38.  – С.164-169.
Колесник М.В. Хайдарова Т.М. Сучасний брендінг як складова системи стратегічного управління.// Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2011. – Вип. №37.  – 102 – 107.
Колесник М.В., Командровська В.Є. Особливості управління поведінкою споживача при оцінці товарів в концепції  інституціональної теорії.// Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2010. – Вип. №33.  – С.135-142.

Науково-дослідна робота
Приймає участь у наступних науково-дослідних роботах: «Управління конкурентоспроможністю авіапідприємств на засадах інтегрованої діяльності» та «Стратегічне управління товаром в системі відносин бренду»
Організація науково-дослідної роботи студентів
Керую науково-дослідною роботою студентів за напрямком “Бренд-менеджмент”