Хайдарова Тетяна Миколаївна

Хайдарова Тетяна Миколаївна

Асистент кафедри маркетингу

 

Досвід науково-педагогічної діяльності
Працює в Національному авіаційному університеті з 1980 року, з 2001 року – асистентом кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення.
Займається науковою діяльністю за напрямом  “Управління товарною політикою підприємства з допомогою брендингу”.
Виконує обов’язки куратора студентів 5 курса факультета економіки і підприємництва спеціальності 6.030507 “Маркетинг”.

Викладацька діяльність.
Дисципліни, що викладаються:
- “Університетська освіта”,
- “Основи маркетингу на транспорті”,
- “Маркетинг послуг”,
- “Маркетингові дослідження авіаційних підприємств”,
- “Маркетинг”.

Розклад занять на 1 семестр 2011-2012 навчального року:
? тиждень: середа, 2 пара, ауд.2.205, дисципліна “Маркетинг послуг”,
?? тиждень: понеділок,  2 пара ауд. 2.403, дисципліна “Університетська освіта”,
4 пара, ауд. 3.215, дисципліна “Маркетингові дослідження авіаційних підприємств”
Навчально-методичні матеріали:
1. Електронний маркетинг: курс лекцій / уклад.: С.В. Петровська,  І.М.Сабірова, Т.М. Хайдарова. – К.: Видавництво НАУ, 2007– 48с.

Наукова діяльність.
Відомості про наукову спеціальність, вчене звання.

Наукові праці. Взагалі має більше 8 наукових праць.
З 2006 року:
1. Хайдарова Т.М., Сабірова І.М. Стратегічні пізнавані виміри бренда. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць.  - К.:НАУ, 2007. – Випуск 20. - С. 87-90
2. Хайдарова Т.М., Сабірова І.М. Проблеми оценки стоимости брєндов. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць.  - К.:НАУ, 2007. – Випуск 23. - С. 145-151.
3.Хайдарова Т.М., Сабірова І.М. Обеспечение прав владельцев торговых марок как одно из направлений государственного содействия развитию брэндинга в Украине.Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць:  - К.:НАУ, 2008. – Випуск 27. - С. 160-164.
4.Хайдарова Т.М., Сабірова І.М. Основные направления государственного содействия развитию брэндинга в Украине. Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: Матеріали науково-практичної конференції . – К.: «НАУ-друк», 2009. – С. 28
5.Хайдарова Т.М. Определение стоимости брэндов как нематериальных активов компании. Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: Матеріали науково-практичної конференції . – К.: «НАУ-друк», 2009. – С. 42
6. Хайдарова Т.М. Маркетингові аспекти проактивного підходу в створенні бізнес-моделі підприємства. Матеріали 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.: НАУ, 2011. – С.152.
7. Хайдарова Т.М., Колесник М.В. Сучасний брендинг як складова системи стратегічного управління. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць-К.:НАУ, 2011. – Випуск 37. – С. 102-107.
8. Хайдарова Т.М. Брендинг как инструмент реализации стратегии. Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції – К.: НАУ, 2010. – С. 65.

Науково-дослідна робота
Співавтор НДР «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України»

Організація науково-дослідної роботи студентів

Щорічне керівництво науково-дослідною роботою «Маркетингове планування зростання попиту на продукцію» студентів спеціальності «Маркетинг»