Пілецька Саміра Тимофіївна

Пілецька Саміра Тимофіївна

доктор економічних наук, професор