НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку фінансів, банківської справи, страхування, обліку, аудиту, оподаткування, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

  • виконання держбюджетних науково-дослідних робіт;
  • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;
  • написання навчально-методичних праць, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
  • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
  • стажування професорсько-викладацького складу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн, а також на підприємствах, у банках, страхових компаніях, аудиторських фірмах;
  • наукове співробітництво з органами державного управління і місцевого самоврядування, податковими і фінансовими інституціями, науковими установами, підприємствами різних видів економічної діяльності, аудиторсько-консалтинговими фірмами у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
  • залучення студентів до наукової роботи тощо.

 

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування виконує дві держбюджетні науково-дослідницькі теми:

  • «Побудова системи обліково-аналітичної інформації та аудиту діяльності суб'єктів на різних рівнях господарювання» (номер державної реєстрації 0121U110164, 01.01.2021-31.12.2022);
  • «Функціональні складові моделі фінансового забезпечення сталого розвитку авіаційної галузі України» (номер реєстрації 0119U103609, 01.2020 - 31.12.2023).