Наукова роботи кафедри економічної теорії

Наукові дослідження

Колектив кафедри економічної теорії здійснює наукові дослідження за науково-дослідною темою «Теоретичні аспекти концепції економічної безпеки держави».

Зусилля професорсько-викладацького колективу зосереджені на дослідженні актуальних проблем економічної теорії та економічної політики; розробки основних напрямів адміністрування економічної безпеки; розвитку новітніх тенденцій адміністрування держфінмоніторингу країни та моніторингу авіаційного комплексу; теорії власності, виробничих відносин сталого розвитку та сучасних інноваційних стратегій; сучасних економічних теорій в транзитивній економіці; головних аспектів транзитивного розвитку держави; новітніх макроекономічних тенденцій розвитку України; основних шляхів удосконалення мегаекономічної системи в ракурсі євроатлантичної інтеграції; концепції розвитку підприємств авіаційного комплексу.

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри публікуються в наукових монографіях, наукових статтях у провідних фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, у т.ч. які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus, РИНЦ (E-Library) тощо.

Наукові школи

Провідними професорами кафедри економічної теорії сформовано визнані в Україні та за її межами потужні наукові школи. Зокрема, видатним українським вченим, д.е.н, професором В.О. Рибалкіним було засновано наукову школу з розробки методологічних проблем економічної науки, структури виробничих відносин, теорії власності і, зокрема, інтелектуальної власності як економічної основи постіндустріального інформаційного суспільства. Науковою школою проф. Рибалкіна В.О. розроблено оригінальну концепцію пофазної макро- і мікроструктури системи виробничих відносин суспільного відтворення.

 

 

 

Наукова школа, заснована відомим українським вченим-практиком, д.е.н., професором Засанським В.В. досліджує проблеми забезпечення економічної безпеки держави, боротьби з корупцією, запобігання злочинам у сфері роздержавлення та приватизації, детінізації економіки; забезпечення банківської безпеки; антикризовий менеджмент; методи протидії фінансовій злочинності, порушенням у  банківській системі України, фінансовій системі України;  механізми протидії тінізації ринку банківських послуг та цінних паперів.

 

 

   

 

Наукові конференції

Щороку колектив кафедри організовує та проводить на базі кафедри Всеукраїнську науково-практичну конференцію з актуальних проблем розвитку економічної думки та економічної теорії, забезпечення економічної безпеки держави та підприємств, формування та здійснення економічної політики. Традиційно в конференціях беруть участь видатні вітчизняні вчені-економісти, молоді науковці та студенти.

 

 

 

 

Викладачі кафедри також беруть активну участь у міжнародних симпозіумах, конгресах, наукових і науково-практичних конференціях та круглих столах провідних наукових установ та навчальних закладів України та за кордоном. Зокрема, к.е.н., доцент Жаворонков В.О. є постійним членом міжнародного програмного комітету Міжнародної наукової конференції «Engineering. Technologies. Education. Security» (Болгарія) та Міжнародної наукової конференції «Innovations» (Болгарія). Жаворонков В.О. входить до редколегії міжнародних наукових журналів «Innovations» та «Science. Business. Society» (Болгарія).

 

 

 

Наукова робота зі студентами

Кафедра економічної теорії проводить такі види наукової роботи, як залучення студентів до:

- участі в науковій конференції кафедри з публікацією тез доповіді в Збірнику матеріалів конференції;

- участі в І етапі студентської олімпіади з «Економічної теорії»;

- участі в роботі наукового гуртка кафедри «Історія економіки та економічної думки».