Новини кафедри економіки повітряного транспорту

23 лютого 2022 року здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА захистили випускні роботи.
Захисти розпочались із вітального слова представника ФЕБА Юрія Поканєвича, який побажав усім успіхів та плідної роботи. До побажань приєднались завідувачка кафедри Олена Ареф’єва та голова комісії професорка кафедри менеджменту та маркетингу ПЗВО «Міжнародний європейський університет» Наталія Васюткіна. Членами комісії були доцент кафедри економіки повітряного транспорту Альона Ковальчук, доцент кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Тетяна Біленко, доцент кафедри маркетингу Людмила Ороховська.

Члени комісії відзначили високий фаховий рівень підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та їх випускних робіт.

Вітаємо здобувачів вищої освіти з успішним захистом, бажаємо кар’єрного зростання та професійних звершень !

 

15 березня 2022 року на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулася
атестація здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. Звітування відбулось в дистанційній формі.
Захід розпочала завідувачка кафедри Олена Ареф'єва, яка ознайомила всіх із особливостями процедури атестації.
В ході заходу аспіранти прозвітували щодо результатів роботи у напрямі
підготовки дисертаційних досліджень, їх публікаційну активність та участь у освітньо-наукових заходах.
За результатами проведеного заходу всіх здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти було атестовано.
Image
Image
21.02.22 завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту провела науково-практичний семінар «Основи наукових досліджень економічних систем в процесах трансформації парадигмальних основ розвитку», до якого долучились науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачів вищої освіти.

В ході заходу було окреслено основні напрями досліджень наукових шкіл у сфері економіки; визначено, що опанування основами наукових досліджень економічних систем, зокрема в умовах трансформації парадигмальних основ розвитку, дозволяє сформувати науковий світогляд та економічне мислення майбутніх фахівців; обґрунтовано, що важливу роль в процесі формування фахових компетентностей здобувачів вищої освіти відіграє успішне володіння навичками науково-дослідної та творчої роботи.

Учасниками семінару окреслено подальші напрями організації наукових досліджень здобувачів вищої освіти.
Image
20.01.2022 року кафедрою економіки повітряного транспорту була проведена зустріч зі стейкхолдерами ОНП «Економіка».

Захід розпочався із вітального слова гаранта освітньо-наукової програми, Олени Ареф’євої, яка зазначила, що взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії.

В.о. проректора з інноваційного навчання та інформатизації Олексій Михальченко відзначив, що усталена тенденція глобалізації економічного простору одночасно супроводжується активним упровадженням інформатизації. Така ситуація об’єктивно зумовлюється потребами інформаційного суспільства щодо впровадження й застосування прогресивних інформаційно-комп’ютерних технологій у всіх сферах суспільних відносин. Це зумовлює створювати передумови для прийняття більш обґрунтованих управлінських рішень, змінювати як технології формування так і насиченість нових знань. Особливого значення це набуває на підприємствах авіаційної галузі, оскільки потребує нових підходів щодо реакцій на небезпеки, що несподівано з'являються. Зазначив, що оскільки при Національному авіаційному університеті було відкрито Європейський регіональний навчальний центр ІКАО з підготовки державних інспекторів з безпеки польотів та льотної придатності повітряних суден, створені національні центри, що працюють за методологією ІКАО, це піднімає вимоги до осучаснення процесів управління через впровадження інформатизації підприємств авіаційної сфери. На завершення побажав всім наснаги, натхнення, втілення всіх ідей, плідної роботи.

Декан Факультету економіки та бізнес-адміністрування Сергій Смерічевський закцентував увагу на особливостях освітньо-наукової програми, її фаховій та науковій спрямованості та зазначив, що для розробників програми, науково-педагогічних працівників кафедри та безпосередньо здобувачів вищої освіти є вкрай важливою думка фахівців-практиків, що дозволяє підвищувати рівень конкурентності програми.
Наступною до обговорення долучилась завідувачка кафедри економіки підприємства Донбаської державної машинобудівної академії Єлизавета Підгора, яка наголосила на тому, що сучасний розвиток економіки вимагає від суспільства швидкої адаптації до змін внутрішнього та зовнішнього середовища, у зв’язку з чим вимоги до підготовки фахівців економічного профілю постійно зростають. Сфера бізнесу потребує підготовки спеціалістів з аналітичним мисленням, здатних до постійного навчання, з вмінням застосовувати теоретичні знання в наукових дослідженнях і практичних ситуаціях. Вони повинні володіти навичками використання сучасних методів економічного аналізу і бізнес-діагностики, застосовувати інформаційні технології та економічно обґрунтовувати управлінські рішення, здатні генерувати креативні ідеї. Позитивно оцінивши освітньо-наукову програму «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти запропонувала для забезпечення формування у здобувачів спеціальних (фахових) компетенцій впровадити в навчальні програми деяких дисципліни розгляд сучасних теорій і концепцій економіки з позиції четвертого технологічного укладу економіки, поєднання діджиталізації і інтелектуалізації праці. На завершення пролунало запитання до здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня з приводу того яким чином здійснюється вибір дисциплін для формування власної академічної траєкторії?

 

Учасниками семінару окреслено подальші напрями організації наукових досліджень здобувачів вищої освіти.
Image
18.02.2022 року кафедрою економіки повітряного транспорту ФЕБА був проведений науково-практичний семінар «Проєктний менеджмент як драйвер трансформаційних процесів в Україні», до якого долучились декан факультету економіки та бізнес-адміністрування Сергій Смерічевський, стейкхолдери, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти.

З вітальним словом до учасників звернувся декан ФЕБА Сергій Смерічевський, який зазначив, що взаємодія із стейкхолдерами, думка фахівців-практиків є дуже важлива у процесі реалізації освітніх програм як для здобувачів вищої освіти, так і для науково-педагогічних працівників та побажав всім учасникам плідної співпраці.

Завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, зазначила, що участь стейкхолдерів на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії, зокрема, у вигляді проведення науково-практичних семінарів сприяє підвищенню рівня підготовки здобувачів вищої освіти та ефективності освітніх програм.

З доповіддю на тему «Проєктний менеджмент як драйвер трансформаційних процесів України» виступила Аксенія Кая, кандидат економічних наук, доцент кафедри, Керівник експертної групи з питань транскордонного співробітництва Директорату регіональної політики Міністерства розвитку громад та територій України.

До обговорення долучились також інші стейкхолдери, зокрема Маргарита Пімжина, головний економіст КП «Київпастранс».

Заступниця декана Ольга Вовк зазначила, що науково-практичні заходи сприяють розширенню кругозору та рівню підготовки фахівців в контексті забезпечення фахових компетентностей.

Учасниками семінару окреслено подальші напрями розвитку проєктного менеджменту в контексті трансформаційних процесів України.

Учасниками семінару окреслено подальші напрями організації наукових досліджень здобувачів вищої освіти.
Image
17.02.22 проектною групою освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» для підготовки здобувачів вищої другого (магістерського) рівня було проведено он-лайн зустріч щодо обговорення удосконалення освітньо-професійної програми, до якої долучились декан ФЕБА, науково-педагогічні працівники кафедри, здобувачі вищої освіти та стейкхолдери.

Модератором заходу була Тетяна Сімкова – гарант освітньої програми.

Серед запрошених стейкхолдерів:

- Аксенія Кая, кандидат економічних наук, доцент кафедри, Керівник експертної групи з питань транскордонного співробітництва Директорату регіональної політики Міністерства розвитку громад та територій України.

- Маргарита Пімжина, головний бухгалтер КП «Київпастранс».

Зустріч розпочалась із вступного слова завідувачки кафедри Олени Ареф’євої, яка зазначила, що участь стейкхолдерів є важливою в удосконаленні освітньо-професійних програм.

Аксенія Кая закцентувала увагу на тому, що залучення до освітнього процесу фахівців-практиків сприяє формуванню фахових компетентностей здобувачів вищої освіти.

 

В ході заходу обговорили особливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, принципи і порядок обрання вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти в АСФІОТ (Автоматизована система «Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти»).

На завершення, стейкхолдери висловили ряд рекомендацій щодо подальшого удосконалення освітньо-професійної програми для забезпечення підвищення якості освітнього процесу, що будуть враховані у оновленій редакції освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

Учасниками семінару окреслено подальші напрями організації наукових досліджень здобувачів вищої освіти.
Image
16.02.22, в День єднання, завідувачці кафедри економіки повітряного транспорту Олені Ареф'євій ректор НАУ Максим Луцький вручив нагрудний знак "За наукові та освітні досягнення".

Колектив кафедри висловлює найщиріші вітання із цим досягненням та бажає наснаги, невичерпної енергії та можливостей для нових звершень !!!

Нехай цей день символізує консолідацію українців у всіх сферах, а потенціал науковців, їх спільні зусилля сприяють розвитку наукових досліджень, підвищенню авторитету вітчизняної науки, розвитку провідних наукових шкіл, зміцненню соціальної та економічної політики держави.

Єднаймося ! Ми сильні разом !

Учасниками семінару окреслено подальші напрями організації наукових досліджень здобувачів вищої освіти.
Image
28 грудня відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА заочної форми навчання. Захист розпочався із вітального слова завідувачки кафедри Олени Ареф’євої, яка ознайомила всіх із процедурою захисту та побажала успіхів.

Захід відбувався під головуванням д.е.н., професорки кафедри маркетингу і рекламного бізнесу ПЗВО «Міжнародний європейський університет» Наталії Васюткіної.

Члени комісії відзначили високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти та результатів їх досліджень, актуальність та практичну значущість тематики кваліфікаційних робіт.

Колектив кафедри економіки повітряного транспорту щиро вітає здобувачів вищої освіти із успішним захистом та бажає подальших успіхів та професійного зростання!

Учасниками семінару окреслено подальші напрями організації наукових досліджень здобувачів вищої освіти.
Image
25.01.2022 у Національному авіаційному університету відбувся випуск здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Факультету економіки та бізнес-адміністрування

Цьогорічні випускники пройшли випробування карантинними обмеженнями, проте це не стало для них на заваді бути активними учасниками освітнього процесу. Тож отримання диплому для них дійсно важлива та знакова подія. Нехай завершення цього етапу відкриє Вам двері до нових можливостей, професійного розвитку та успішного кар’єрного росту.

Колектив кафедри приєднується до численних привітань та бажає, тепер уже молодим фахівцям, натхнення, успіхів у практичній діяльності, родинного затишку, фінансового добробуту, нових проєктів і цікавих ініціатив. І не забувайте, що рідна кафедра та Альма-матер завжди чекає на вас у гості !

Учасниками семінару окреслено подальші напрями організації наукових досліджень здобувачів вищої освіти.
Image
Image
28 грудня відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА заочної форми навчання. Захист розпочався із вітального слова завідувачки кафедри Олени Ареф’євої, яка ознайомила всіх із процедурою захисту та побажала успіхів.

Захід відбувався під головуванням д.е.н., професорки кафедри маркетингу і рекламного бізнесу ПЗВО «Міжнародний європейський університет» Наталії Васюткіної.

Члени комісії відзначили високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти та результатів їх досліджень, актуальність та практичну значущість тематики кваліфікаційних робіт.

Колектив кафедри економіки повітряного транспорту щиро вітає здобувачів вищої освіти із успішним захистом та бажає подальших успіхів та професійного зростання !

Учасниками семінару окреслено подальші напрями організації наукових досліджень здобувачів вищої освіти.
Image
Image
6 грудня 2021 року кафедра економіки повітряного транспорту спільно із кафедрою військової підготовки Національного авіаційного університету провели науково-практичний семінар «Роль економічних наук у підготовці військових кадрів», присвячений 30-річчю Збройних Сил України, до якого долучились здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники та представники Факультету економіки та бізнес-адміністрування.

З вітальним словом виступила завідувачка кафедри д.е.н, професорка Олена Ареф'єва, заступниця декана д.е.н. Ольга Вовк та к.е.н., помічник начальника інституту з фінансово-економічної роботи - начальник фінансово-економічної служби Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Олександр Черешневий.

Окрім привітань, к.е.н., заступник начальника кафедри військової підготовки НАУ Юрій Копча ознайомив всіх із історією становлення і розвитку кафедри військової підготовки, окреслив перспективи розвитку Збройних Сил України, а також переваги проходження військової служби за контрактом осіб офіцерського складу.

У цей день колектив кафедри економіки повітряного транспорту долучається до численних привітань наших мужніх і відповідальних захисників.

Ми низько вклоняємось подвигу наших героїв, які віддали своє життя за Україну та висловлюємо безмежну вдячність всім тим, хто пов’язав своє життя із Збройними Силами України. Дякуємо Вам за відвагу, мужність, героїзм, незламну силу волі та відданість українській державі.

Зичимо Вам міцного здоров’я, військової вдачі, сімейного затишку, невичерної енергії, звершення всіх мрій і побажань та благополуччя під мирним небом.

 Слава Україні! З Днем Збройних Сил України !

Учасниками семінару окреслено подальші напрями організації наукових досліджень здобувачів вищої освіти.
Image
Image
Image

7 грудня щорічно відзначають Міжнародний день цивільної авіації.

Колектив кафедри економіки повітряного транспорту долучається до численних привітань всіх причетних до авіації із професійним святом.

Дякуємо Вам за щоденну кропітку працю, високий професійний рівень, фахову майстерність та сміливість !

У цей день бажаємо всім здоров’я, професійної наснаги, невичерпних сил та енергії, сімейного затишку, міцного здоров'я, успіхів, добробуту, чистого й мирного неба.

Ми віримо, що жодні виклики та складні завдання не стануть перешкодою на шляху розвитку авіації !

15 грудня 2021 здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА успішно розпочали зимовий марафон підсумкової атестації, склавши державний іспит. Державний іспит розпочали із привітання завідувачки кафедри д.е.н, професорки Олени Ареф’євої та голови комісії д.е.н, професорки кафедри маркетингу і рекламного бізнесу ПЗВО "Міжнародний європейський університет" Наталії Васюткіної.

Вітаємо наших здобувачів вищої освіти, які стали на крок ближче до омріяних дипломів та бажаємо успішного захисту випускних робіт і завершення навчання на кафедрі економіки повітряного транспорту !

Image

11.02.2022 в рамках профорієнтаційної роботи було проведено День відкритих дверей кафедри економіки повітряного транспорту для студентів коледжу інженерії та управління НАУ.

Захід відбувся в онлайн-форматі на платформі ZOOM.

З вітальним словом до учасників звернулась завідувачка кафедри Олена Ареф'єва, яка ознайомила майбутніх абітурієнтів із особливостями спеціальності, розповіла про можливості, які отримують здобувачі вищої освіти, навчаючись за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства", окреслила перспективи майбутнього працевлаштування випускників.

Старший викладач кафедри Оксана Дуксенко ознайомила учасників із особливостями вступу, розповіла про переваги навчання в НАУ, про досягнення та дозвілля студентів.

Незважаючи на дистанційний формат проведення, атмосфера під час заходу спонукала до співпраці, а доповідачі були доброзичливими та відкритими.

В ході зустрічі учасники отримали конструктивні відповіді на питання, що їх цікавили.

Колектив кафедри щиро запрошує всіх долучатись до великої родини НАУ.

Ми чекаємо саме на Вас !