Ушенко Наталя Валентинівна

Ушенко Наталя Валентинівна

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання - професор

Сфера наукових інтересів: інтелектуалізація в соціально-економічних системах, відтворення людського капіталу, сфера соціально-трудових відносин у бізнесі, розвиток закладів освіти як суб’єктів інтелектуального підприємництва, управління персоналом підприємницьких структур.

 Науково-дослідні роботи, в яких викладач приймав участь:

- "Вплив трудового потенціалу України на збільшення обсягів ВВП і оптимізацію господарської структури економіки" (2001р., номер держреєстрації 101U006479) – член творчого колективу. Замовник - Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України;

-  «Розробка інноваційної моделі формування людського потенціалу» (2006р., № держреєстрації 0106U009050) – член творчого колективу;

«Модель визначення взаємозв’язку між макроекономічними показниками та соціальними державними стандартами, гарантіями, основними соціальними показниками» (2007р., № держреєстрації 0107U007679) – член творчого колективу;

 • «Методичні підходи та аналіз визначення потреб забезпечення економіки трудовими ресурсами і їх збалансованості з обсягами випуску фахівців та робітничих кадрів» (2008р., № держреєстрації 0108U003685) – член творчого колективу;
 • «Розроблення методичних рекомендацій щодо визначення критеріїв задоволення потреб у фахівцях з вищою освітою та науково-педагогічних кадрах з урахуванням особливостей сфери суспільного життя в структурі працездатного населення України порівняно з країнами ЄС» (2008р., № держреєстрації 0108U003684) – член творчого колективу;
 • «Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання» (2009-2014рр., № державної реєстрації 0109U007631) - науковий керівник;
 • «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України» (2015-2016рр., № держреєстрації 0114U005559) – науковий керівник;
 • «Проблеми ефективного функціонування ринку транспортних послуг» (№ держреєстрації  0112U008113) – член творчого колективу;
 • «Розроблення науково-обґрунтованого прогнозу цільових показників оцінки результативності досягнення цілей і завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та плану заходів з її реалізації» (2016 р., № держреєстрації  0116U008781) - член творчого колективу. Замовник - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;
 • «Науково-методичне забезпечення управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва» (2018-2021 рр., № держреєстрації 0118U004685) – науковий керівник.

 

Основні наукові та науково-методичні праці:

 1. Ушенко Н.В. Людський капітал: регуляторні механізми відтворення [монографія]. – Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 288 с.
 2. Ушенко Н.В. Професіоналізація управлінської діяльності: підхід з позиції теорій лідерства. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності. Серія «Економіка». 2015. Вип. 295, Т. XVІ.  С. 52-62.
 3. Ушенко Н.В., Писарюк С.М. Бюджетне управління як інструмент підвищення ефективності діяльності торгівельних мереж супермаркетів. Вісник БУМІБ. 2015. №1. С.99-102.

4.Ушенко Н.В., Кушал І.М. Базові дефініції стратегії соціального розвитку підприємства. Часопис економічних реформ. 2016. №2 (22). С.82-87.

 1. Ушенко Н.В. Домінанти інтелектуального лідерства підприємств. Економіка і організація управління. 2017. №1 (25). С.59-68.
 2. Ушенко Н.В. Науково-дослідницький сектор закладів вищої освіти: проектний підхід інноваційного розвитку. Держава та регіони. 2017. №1 (94). С. 86-91.
 3. Ушенко Н.В., Піддубна І.О. Інтегрування корпоративної соціальної відповідальності у стратегію управління бізнес-структури. Причорноморські економічні студії. 2017. №24. С. 162-167.
 4. Ушенко Н.В., Кривохижа А.В. Ціноутворення послуг авіаперевезень лоу-кост компаніями. Економіка. Фінанси. Право. 2018. №1/3. С. 34-37.
 5. 9. Ушенко Н.В. Пріоритети гуманізації економічного розвитку / Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування у будівництві [монографія]. К.: КНУБА, 2017. С.18-32.
 6. 10. Ушенко Н.В. Стратегічні орієнтири розвитку Національного авіаційного університету в умовах динамічного освітнього середовища: збірник статей та матеріалів / за ред. проф. В.М. Ісаєнка. – К.: НАУ, 2019. - С.187-195.
 7. 11. Ushenko N. Current trends and drivers of trade in terms of sustainable development goals. / Ushenko Natalya,Tereshchenko Eleonora, Shkolenko Oksana. Innovative Economics and VOL. VІ, №2, 2019. – Р. 21-29. Режим доступу: https://nier.ge/en/journal-noomber2
 8. 12. Kateryna Andriushchenko, Mariia Tepliuk, Svitlana Boniar, Natalya Ushenko, Anastasiia Liezina. Influence of cost drivers on value-oriented management of investment activity of companies. Investment Management and Financial Innovations, 2019, 16(3), 353-364. doi:10.21511/imfi.16(3).2019.31
 9. 13. Ушенко Н.В. Організація праці менеджера. / Н.В. Ушенко. – Донецьк: Юго-Восток, 2004. - 171 с. (з грифом «Рекомендовано МОН України»)
 10. Ушенко Н.В. Оподаткування фінансово-кредитних установ Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013. / Калінеску Т.В., Ушенко Н.В., Корецька-Гармаш В.О., Антіпов О.М. - 515 с. (з грифом «Рекомендовано МОН України»)

 

Профіль викладача:

Google Академії https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=rwfhckwAAAAJ

ORCID 0000-0002-3158-4497

Publons (Researcher ID) T-8739-2018

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Ushenko

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.