Навчальний план кафедри логістики

Програма бакалавра

Навчальний план підготовки менеджера з логістики

Термін навчання - 4 роки.

.........

 

 

Назва навчальної дисципліни

 

НОРМАТИВНА  ЧАСТИНА

 

 Цикл  гуманітарної  та  соціально-економічної  підготовки

1

Історія та культура  України

2

Українська мова

3

Філософія

4

Іноземна мова

5

Фізичне виховання

 

Цикл професійної підготовки

1

Інформаційні системи та технології

2

Основи економічної теорії

3

Основи менеджменту

4

Правознавство

5

Академічні навички професійного навчання

6

Вища та прикладна математика

7

Основи логістики та управління ланцюгами поставок

8

Макро- і мікроекономіка

9

Логістична інфраструктура

10

Операційний менеджмент

11

Маркетинг

12

Статистика

13

Підприємницьке і трудове право

14

Логіка

15

Економіка та фінанси підприємства

16

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

17

Логістика постачання, виробництва і дистрибуції

18

Економіка логістики

19

Складська логістика та управління запасами

20

Екологічна логістика

21

Правове забезпечення логістики

22

Облік і аудит

23

Логістичне обслуговування

24

Європейська інтеграція

25

Стратегічний менеджмент

26

Управління персоналом

27

Міжнародні економічні відносини

28

Транспортна логістика

29

Логістичний контролінг

30

Інвестиційно-інноваційний менеджмент

31

Управління якістю логістичних робіт і послуг

 

Цикл практичної підготовки

Навчальна практика

Організаційно-технологічна практика

Економічна  практика 

Переддипломна практика 

5

Державний екзамен

Дипломна робота

ВИБІРКОВА  ЧАСТИНА

 

Цикл  дисциплін вільного вибору студента

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова спеціальності

Іноземна мова (за фахом)

Ділове спілкування

5

Риторика

6

Психологія

7

Товарознавство в логістиці

8

Товарознавство

9

Товарна структура логістичного ринку

10

Економіко-математичні методи в логістиці

11

Торгівельні та дистрибуційні мережі

12

Управління матеріальним постачанням

13

Системний підхід в логістиці

14

Системний аналіз в логістиці

15

Системотехніка

16

Митна логістика

17

Митна справа

 18

Основи митного законодавства

19

Геологістика

20

Геоінформаційні системи в логістиці

21

Геоінформаційні системи в менеджменті

22

Електронна логістика *

23

Проектування логістичних процесів *

24

Професійна етика *

25

Управління логістичними проектами *

26

Логістичний інжиніринг *

27

Планування логістичної дяльності *

28

Продажа логістичних послуг*

29

Військова підготовка

 

Магістерська програма

Навчальний план підготовки магістрів за спеціалізацією логістика.

Кваліфікація після закінчення навчання: Менеджер (управитель) з логістики, Логіст

Повна вища освіта на  базі освітнього ступеня - бакалавр

Термін навчання - 1,5 роки.

.........

 

 

Назва навчальної дисципліни

 

 

 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки cпеціалізації

1

Європейське господарське право

2

Методологія і організація наукових досліджень в логістиці

 

Цикл дисциплін професійної підготовки

1

Логістичний менеджмент

2

Проектування логістичних систем

3

Управління ланцюгами поставок

4

Фінансові потоки в логістичних системах

5

Інформаційні системи і технології в логістиці

6

Управління ризиками в логістиці

 

Цикл практичної підготовки

 1

Виробнича практика

Переддипломна практика

Кваліфікаційний екзамен

Дипломна робота

 

Цикл дисциплін самостійного вибору студентом

Управління конфліктами

Бізнес-етика

Іноземна мова в логістиці

4

Логістичний консалтинг

5

Логістичний аудит

6

Маркетинг логістичних послуг

7

Інноваційна логістика

8

Трансфер інновацій в логістичних системах

9

Управління знаннями в логістичних системах

10

Стратегічне управління ланцюгами поставок

11

Міжнародна логістика

12

Аутсорсинг в ланцюгах поставок

13

Імітаційне моделювання в логістиці

14

Логістичні бізнес-моделі авіаційних перевезень

15

Логістика на повітряному транспорті 

16

Планування попиту і управління запасами

17

Управління логістичними витратами

18

Функціонально-вартісна стратегія логістики

JoomShaper