Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Ласкаво просимо до Кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств ФЕБА НАУ

 Ільєнко Оксана Вікторівна,
доктор економічних наук, доцент

Шановні друзі!Щиро дякую Вам, що зацікавились інформацією кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. На кафедрі створені всі умови для цікавого і змістовного навчання та відпочинку студентів, оптимального розвитку їх творчих здібностей.

Кваліфікований викладацький склад, наявність сучасних навчальних аудиторій, можливість залучення студентів до наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, розвиток студентського самоврядування - все це дозволяє нашим випускникам стати конкурентноздатними фахівцями та організаторами сучасного виробництва.

Кафедра, яку я очолюю, здійснює підготовку спеціалістів і магістрів з менеджменту ЗЕД та менеджменту організацій і адміністрування для багатьох країн світу за денною, заочною та дистанційною формою навчання.

Магістри з менеджменту ЗЕД можуть обіймати посади у закордонних фірмах, установах, спільних підприємствах та їх філіях в Україні. Вони є потенційними керівниками підприємств і організацій, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Студенти спеціальності менеджмент зовнішньоекономічної діяльності мають змогу отримувати підготовку за ОКР "Бакалавр" та "Магістр" в англомовних групах з повним вивченням усіх навчальних дисциплін англійською мовою.

На кафедрі успішно реалізується міжнародна програма щодо отримання двох дипломів магістра за кваліфікацією "Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності": НАУ та ЄВРОСОЮЗА.

Щастя Вам всім і здоров'я, добра і удачі, творчих злетів і перемог!

JoomShaper