Спеціальності кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

КВАЛІФІКАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

- «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» – менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності;
- «Менеджмент організацій і адміністрування» –  менеджер (управитель) з адміністративної діяльності.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств здійснює підготовку бакалаврів з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (термін підготовки 4 роки), а також магістрів (термін підготовки 1,5 роки)  і спеціалістів (термін підготовки 1 рік ) зі спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент організацій і адміністрування».

Форма навчання: очна, заочна та дистанційна.

Термін підготовки магістрів, які отримують дипломи НАУ та ЄВРОСОЮЗУ - 2 роки (лише на денній формі навчання).

АНГЛОМОВНИЙ ПРОЕКТ

Студенти спеціальності менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  мають змогу отримувати підготовку за ОКР "Бакалавр" та "Магістр" в англомовних групах з повним вивченням усіх навчальних дисциплін англійською мовою.

Випускники англомовного проекту отримують диплом державного зразка та міжнародний сертифікат, що підтверджує професійне володіння англійською мовою.

ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ:

НАУ та ЄВРОСОЮЗА

На кафедрі успішно реалізується міжнародна програма щодо отримання двох дипломів магістра за кваліфікацією "Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності": НАУ та ЄВРОСОЮЗА.

 

На спеціальності "Менеджмент ЗЕД" в українських групах вивчаються дві іноземні мови: всі 5 років англійська з високою інтенсивністю; на 3 та 4 курсах додатково - німецька або французька (за вибором студента).

JoomShaper