ОПП ОБЛІК І АУДИТ МАГІСТР

Артефакти кафедри

Освітні програми
ОПП-2023

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП ОБЛІК І АУДИТ МАГІСТР

Дисципліна в плані:
Соціально-етичні засади обліку і оподаткування
Методологія прикладних досліджень у сфері обліку і оподаткування
Організація бухгалтерського обліку
Адміністрування податків
Організація і методика аудиту
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Фінансовий аналіз

ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП «ОБЛІК І АУДИТ» МАГІСТР

Рекомендовані кафедрою

Альтернативні

5 курс ОС «Магістр»

Державний фінансовий контроль

Управлінська звітність авіаційних підприємств

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Системи оподаткування у зарубіжних країнах

Особливості викладання облікових дисциплін

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством

Консолідація фінансової звітності

Стратегічний облік

Аудит у зарубіжних країнах

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті

Стратегічний аналіз бізнес-процесів

Аудиторський консалтинг