Абітурієнту кафедри економіки та бізнес-технологій

 

УМОВИ ПРИЙОМУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 2022 РОЦІ

 

Конкурс "Авіатори бізнесу"

З метою формування громадянського світогляду і створення умов для здійснення підприємницької ініціативи серед  учнівської та студентської молоді, розвитку конкурентоспроможної особистості, а також навичок генерації бізнес-ідей та їх презентаціїу термін з 1 квітня до 15 червня 2021 року відбудеться Всеукраїнський конкурс бізнес-ідей та інноваційних проектів «Авіатори бізнесу». 

Учасниками конкурсу є учні 9-11 класів (студенти 1-5 курсів) закладів загальної середньої, професійно-технічної, вищої та позашкільної освіти.

Конкурс проводиться в квітні-червні 2021 року в три етапи:

І етап (з 1 квітня до 31 травня 2021 року) - подача документів на Конкурс;

ІІ етап (01 - до 14 червня 2021 року) - попередня експертиза бізнес-ідей та інноваційних проектів;

ІІІ етап (червень 2021 року) - представлення фіналістами Конкурсу бізнес-ідеї та інноваційних проектів у вигляді пітчу (короткої структурованої презентації в онлайн або офлайн форматах у залежності від епідеміологічної ситуації).

Роботи учасників приймаються до 31 травня 2021 року. Підбиття підсумків конкурсу у червні 2021 року.

Конкурс проводиться у номінаціях:

  • «Бізнес-ідея»: інноваційна ідея, що може бути використана для побудови нової компанії або новаторського напряму діяльності існуючої компанії;
  • «Інноваційний проект»: структурований опис реалізації проекту із зазначенням кінцевих результатів

 

Заявки на участь у Конкурсі мають бути надіслані учасниками не пізніше 31 травня 2021 року організаторам на електронну адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. або поштою за адресою: пр. Любомира Гузара, 1, м. Київ, 03058, Інститут новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету.

З детальнішою інформацією можна ознайомитися за посиланням

 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність»  

Ця спеціальність для тих, хто бажає професійного розвитку в сфері бізнесу та прагне до його успішної реалізації на основі креативності, інноваційності та сучасних  прикладних економічних знань для динамічного управління змінами.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ В МЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 

Підприємницькі здібності на Всесвітньому економічному форумі були названі серед основних характеристик, які необхідно розвивати в сучасному світі. Ринкове середовище потребує професіоналів, які у змозі керувати та компетентно розвивати бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги, здійснювати операції на біржах та у зовнішньоекономічній діяльності.

Випускники кафедри економіки та бізнес-технологій НАУ за даною спеціальністю здатні успішно конкурувати в сфері бізнесу, консалтингу, технологій управління ефективністю підприємницької діяльності.

Акцент робиться на розвитку критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях, виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій та застосуванні інноваційних підходів в підприємницькій діяльності, прояву ініціативності і підприємливості в різних напрямах застосування бізнес-технологій, вмінні  вирішувати професійні завдання і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів, практичних навичках бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності бізнес-систем.

  • «Підприємницька діяльність в авіації»

 

Освітній ступінь: бакалавр / магістр

Це спеціальність для тих, хто бажає орієнтуватися у специфіці авіаційного бізнесу, планувати та організовувати підприємницьку діяльність в авіації, освоювати моделі конкурентної поведінки бізнес-структур на авіаційному ринку. Акцент робиться на отриманні практичних умінь проектного аналізу, оцінюванні кон’юнктури ринку авіаційних послуг та економічної ефективності організації підприємницької діяльності, бізнес-планування, розвитку креативного мислення та пошуку нестандартних проектних рішень.

Випускники можуть заснувати власний бізнес або здійснювати професійну роботу в авіаційному секторі або інших секторах транспортної галузі, як: керівник, економіст, фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер, агент з організації обслуговування авіаперевезень, фахівець з фінансово-економічної безпеки в авіації, торгівлі та комерційного обслуговування, ефективності господарської діяльності.

 

  • «Підприємництво та бізнес-технології»

 

Освітній ступінь: бакалавр / магістр

Освітньо-професійна програма передбачає теоретичну та практичну підготовку в сферах бізнес-проектування і консалтингу, інформаційного і технологічного забезпечення ефективності, конкурентоспроможності й інноваційності бізнесу. Акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань з ведення підприємницької діяльності та використання бізнес-технологій. 

 

 

Випускник може успішно генерувати стартапи і реалізовувати власні бізнес-ідеї або здійснювати наступну професійну роботу: фахівця у сфері бізнес-аналітики, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності; економіста; фахівця з фінансово - економічної безпеки.
  • «Митна та біржова справа»

Метою освітньо-професійної програми «Митна та біржова справа» є підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками в сфері товарознавства, технічного регулювання, нормативно-правового регулювання та організації комерційної складової зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур, використання митних режимів та методів оптимізації митного оформлення, здійснення біржових операцій відповідно до умов бізнес-середовища.

Програма базується на підготовці фахівців, які здатні успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, експертизи товарів, митної справи, комерції. Акцент робиться на здатності обирати та використовувати адаптивні методи, інструментарій для обґрунтування рішень в митній та біржовій справі, митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур, здійснювати біржову діяльність в сучасних бізнес-умовах, оптимізувати процеси митного оформлення товарів та послуг підприємницьких та торговельних структур. Освітньо-професійна програма направлена на практичну діяльність в сфері митної та біржової справи, орієнтована на вирішення завдань ефективної підприємницької діяльності при здійсненні ЗЕД та функціонування бірж.

Випускники отримують можливість працевлаштування після навчання на ОПП «Митна та біржова справа» на підприємствах (організаціях, установах) різних форм власності в області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності на наступних посадах: брокер, дилер, маклер біржовий, фахівець з біржових операцій, фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів, агент комерційний, агент торговельний, представник торговельний, організатор з постачання, організатор із збуту, товарознавець, торговельний брокер (маклер), агент з митного оформлення, агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті), торговець (обслуговування бізнесу та реклами).

При розробці даної ОПП були враховано рекомендації та надано схвальні відгуки Асоціацією митних брокерів України, Торгово-промисловою Палатою України, Українською універсальною біржою, Асоціацією «Біржові та електронні майданчики», розробником програмного забезпечення для митного оформлення MD Office ТОВ «НВО Поверхность МД», підприємствами, які здійснюють експортно-імпортну діяльність тощо.

 

Що потрібно для вступу

 Детальніше з умовами вступу до Національного авіаційного університету можна ознайомитися за посиланням:

http://pk.nau.edu.ua/vstup/

 

Про те, ким Ви можете працювате, якщо завершите навчання за даними спеціальностями, можете ознайомитися, якщо прогляните наш відеоролик (нижче за посиланням)

Ким Ви можете працювати, якщо закінчите наші освітні програми

 

Перше робоче місце наших випускників

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki/ec-vyp

Військова кафедра

Студенти кафедри економіки та бізнес-технологій (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки НАУ.

 

Ми у соціальних мережах: Facebook кафедри