КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ (68)

Кафедрою фінансів, обліку та оподаткування, на чолі з завідувачем Тетяною КОСОВОЮ, проведено ряд зустрічей з метою реалізації додаткових заходів психологічної підтримки здобувачів. Олена ШУЛЯК спеціаліст відділу по роботі зі студентами (сектор психолого - педагогічної роботи) детально розповіла здобувачам першого курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОП «Фінанси і кредит» про особливості психологічної підтримки на базі НАУ, підняла актуальну тему булінгу та конфліктів.

В рамках зустрічі з здобувачами другого (магістерського) рівня спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОП «Фінанси і кредит» обговорювалось питання "Що таке стрес? Як його подолати?".

Особливо гострими та болючими виявились питання магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОП «Облік і аудит», що стосувались психологічної напруги в родинах військових. Значну практичну цінність мали запропоновані Оленою Олександрівною техніки саморегуляції, що були обговорені та випробувані здобувачами та викладачами кафедри.

Отримані знання та підтримка спеціалістів сектору психолого - педагогічної роботи підвищать ефективність освітнього процесу, покращать мікроклімат груп.

ПРОГРАМА

проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку в Національному авіаційному університеті

освітньої програми «Облік і аудит» (ID 7262) за спеціальністю 071

«Облік і оподаткування» за рівнем вищого освіти «Магістр»

З 26 ПЗ 28.09.2023 Р.

 1. Назначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов'язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищого освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

 1. Загальні умови роботи експертної групи
  • Внутрішні зустрічі експертної групи з використанням технічних засобів відеозв'язку є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою. На них не можуть бути присутні особи, які не запрошені на конкретну зустріч відповідно до розкладу.
  • ЗВО забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус-груп та присутність всіх осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі з використанням технічних засобів відеозв'язку (програми ZOOM), у погоджену годину.
  • У розкладі експертизи передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні рядки; ЗВО має вжити розумних заходів для забезпечення участі відповідної особи у резервній зустрічі.
  • У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов'язань завчасно повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, годину та місце проведення такої зустрічі.
  • ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
  • Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов'язаних з акредитацією освітньої програми, є гарант освітньої програми – Овсюк Ніна Василівна.
  • Акредитаційна експертиза проводитиметься у вигляді відеоконференції за допомогою програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються членами експертної групи та після закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства.

 

 1. Розклад роботи експертної групи

 

Година

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – 26 вересня 2023

08:45–09:00

Організаційна зустріч експертної групи

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

09:00–09:40

Організаційна зустріч з гарантом ВП (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

 Гарант ВП - Овсюк Н.В.

09:40–10:00

Підготовка до зустрічі 1

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

10:00–10:40

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Проректор з навчальної роботи –  Полухін Анатолій Васильович ;

Декан – Смерічевський Сергій Францович;

Завідувач кафедрою – Косова Тетяна Дмитрівна;

Гарант ОП - Овсюк Ніна Василівна

10:40–11:00

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

11:00–12:00

Зустріч 2 з академічним персоналом (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Науково-педагогічні працівники, яких залучено до реалізації освітньої програми (в т.ч. проектна група та група забезпечення ВП):

  Гарант ВП- Овсюк Ніна Василівна ;

Косова Тетяна Дмитрівна – завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, професор;

Ярошевська Оксана Володимирівна – професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Колісниченко Ганна Віталіївна – доцент кафедри іноземних мов та перекладу;

Бондаренко Ольга Михайлівна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Попович Оксана Василівна – доцент, заступник декана ФЕБА;

Афанас ᾽єва Інна Іванівна – доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту оподаткування;

Рибак Олена Миколаївна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

12:00–12:30

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

12:30–13:30

Обідня перерва

 

13:30–14:30

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ВП:

здобувачі 1 курсу

здобувачі 2 курсу

 

14:30–15:00

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

15:00–15:40

Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

Представники самоврядування університету:

Голова студради НАУ – Бічковська Валерія Владиславівна

Голова студради факультету – Микитченко Діана Вікторівна

Члени студради факультету: Супрун Анастасія Юріївна, Гомоюнова Ганна Віталіївна, Чорна Діана Олексіївна

 

15:40–16:00

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

16:00–16:40

Зустріч 5 з випускниками ВП (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

випускники ВП останніх 5 років:

Руденко Лілія Олександрівна (2022), Добровольська Людмила Вікторівна (2021), Левандовська Зоріна Олександрівна (2021), Шевчук Наталія Сергіївна (2021), Кєніна Марина Олександрівна (2021), Кабанець Тетяна Сергіївна (20 Ольга Василівна (2019)

16:40–17:00

Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

17:00–17:40

Зустріч 6 з роботодавцями (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.,

Представники роботодавців, які залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ВП:

Ковальчук Ольга Віталіївна - Директор Київського відділення №15 ТАСКОМБАНК;

Шевченко Володимир Володимирович – головний спеціаліст відділу судової влади департаменту контролю органів судової влади та правоохоронної діяльності Рахункової Палати України;

Шевчик Тетяна Петрівна – головний бухгалтер ПП «Бойлерон»;

Мех Ганна Володимирівна – директор департаменту внутрішнього аудиту АТ «ПУМБ», сертифікований аудитор СІА, член Ревізійної комісії Всеукраїнської громадянської організації «Інститут внутрішніх аудиторів України»;

Тесляр Тетяна Миколаївна – головний бухгалтер ТОВ «КУРАТОР.ЮА»;   

Рибак Володимир Григорійович – керівник організації ТОВ «ГЕОЛАВН»

17:40–18:00

Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до резервної зустрічі 1

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

18:00–18:40

Резервна зустріч 1 (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

18:40-19:00

Підведення підсумків резервної зустрічі

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

 

 

День 2 – 27 вересня 2023

09:00–09:40

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ВП

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Гарант ОП - Овсюк Ніна Василівна

Представники факультету – Попович Оксана Василівна , доцент, заступник декана ФЕБА

Кафедрі:  

Задерака Наталія Миколаївна – старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Рибак Олена Миколаївна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Ходаківський Петро Миколайович – завідувач навчально-наукової лабораторії фінансової аналітики кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Жам Олена Юріївна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Владика Юлія Павлівна – доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Верета Ольга Петрівна – провідний фахівець кафедри фінансів, обліку та оподаткування;

Вахнован Вікторія Юріївна – директор науково-технічної бібліотеки 

09:40–10:00

Підготовка до зустрічі 7

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

10:00–10:40

Зустріч 7 із адміністративним персоналом (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Гарант ОП - Овсюк Ніна Василівна

Заступник директора Навчально-наукового інституту міжнародного співробітництва та освіти - Бугайко Дмитро Олександрович ;

Начальник відділу моніторингу якості вищої освіти - Гізун Андрій Іванович ;

Начальник навчального відділу – Слободян Олександр Петрович Начальник навчально-методичного відділу – Голубничий Олексій Георгійович ;

Начальник відділу ліцензування та акредитації - Жарова Олена Валеріївна ;

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції – Цирулік Едуард Іванович ;

Відповідальний секретар приймальної комісії – Сігнаєвський Олександр Миколайович

10:40–11:00

Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

11:00–11:40

Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О..

Проректор з гуманітарної політики та інновацій - Тімкіна Світлана Юріївна

Начальник управління кадрів та документообігу – Бондарчук Сергій Миколайович

Начальник планово-фінансового відділу - Слободян Наталія Іванівна

Начальник науково-дослідної частини - Миколаєць Дмитро Анатолійович

11:40–12:00

Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до відкритої зустрічі

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

12:00–12:40

Відкрита зустріч (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.,

всі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

12:40-13:00

Підведення підсумків відкритої зустрічі

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

13:00–14:00

Обідня перерва

 

14:00–14:20

Підготовка до резервної зустрічі 2

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

14:20–15:00

Резервна зустріч 2 (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

15:00–15:30

Підведення підсумків резервної зустрічі та підготовка до фінальної зустрічі

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

15:30–16:00

Фінальна зустріч (відеоконференція)

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

Проректор з навчальної роботи -  Полухін Анатолій Васильович ;

Декан – Смерічевський Сергій Францович

Завідувач кафедрою – Косова Тетяна Дмитрівна

Гарант ОП - Овсюк Ніна Василівна

День 3 -28 вересня 2023

09:00–18:00

«День суджень»     – внутрішня зустріч

експертної групи

Члени експертної групи – Дорошенко О.О., Сокіл О.Г., Селецька Д.О.

 

 

Керівник експертної групи О.О. Дорошенка

 

Гарант ВП Н.В. Овсюк

 

Завантажити програму

22 та 23 червня 2023 року відбувся захист кваліфікаційних робіт ОПП «Фінанси і кредит» першого (бакалаврського) рівня, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Заходи урочисто відкривав декан факультету Економіки та бізнес – адміністрування Смерічевський Сергій Францович. Висловивши вдячність захисникам України за можливість жити та плідно працювати для розвитку нашої держави, декан бажав успіху та наснаги здобувачам вищої освіти.

21.06.2023 на кафедрі фінансів, обліку та оподаткування Факультету економіки та бізнес-адміністрування відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів першого рівня освіти. Для проведення захисту було створено екзаменаційну комісію в складі: голови - Шульги Світлани Володимирівни (проректор з науково-педагогічної та фінансово-економічної роботи Національної академії статистики, обліку та аудиту, д.е.н., доцент, професор  кафедри обліку, аудиту та оподаткування) та членів комісії Бондаренко Ольги Михайлівни (к.е.н., доцент), Афанас'євої Інни Іванівни (к.е.н., доцент), Стельмашенко Олени Олександрівни (к.е.н., доцент), Салькової Ірини Юріївни (к.е.н., доцент).

16 травня 2023 р. за ініціативи Навчально-наукового інститут розвитку освіти  та кафедри фінансів, обліку та оподаткування факультету економіки та бізнес-адміністрування в НАУ була проведена гостьова лекція на тему «33 Years of Auditing in Estonia – Successes, Failures and Current Challenges» /  «33 роки аудиту в Естонії – успіхи, невдачі та сучасні виклики», з якою перед викладачами та здобувачами спеціальності 071 «Облік та оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» виступив Мерт-Мартіна Аренгу  Присяжний аудитор, Голова Асоціації аудиторів Естонії (м. Таллінн, Естонія)

16.05.2023 р. в НАУ за ініціативи   Навчально-наукового інститут розвитку освіти  та кафедри фінансів, обліку та оподаткування факультету економіки та бізнес-адміністрування в НАУ для викладачів та здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік та оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» був проведений оглядовий вебінар на тему «Аудиторська реформа - 2023: ключові аспекти». Лектор Рогозний С.А. докладно розповів про систему нагляду за аудиторською діяльністю в Україні, структуру наглядових органі, аудиторські комунікації, вимоги до осіб, які претендують на посаду аудитора. По завершенні доповіді розпочалася дискусія, лектору задавали багато питань, щодо дисциплін, яким потрібно приділити більше уваги для майбутнього працевлаштування здобувачів за напрямком аудит тощо.

Кафедра фінансів, обліку та оподаткування  НАУ – спортивна родина)))

5 червня 2023 року на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування факультету економіки та бізнес-адміністрування НАУ відбувся конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

 Восьме травня - день, що назавжди залишиться в наших серцях. В серцях українців «День пам’яті та примирення».