КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ (17)

08.06.2022 відбулося засідання робочої групи з перегляду ОПП «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у складі:

доцента Афанас’євої І.І. – гаранта програми;

завідувача кафедри професора Косової Т.Д.;

професора Овсюк Н.В.,

доцента Бондаренко О.М.

Проведено черговий етап роботи з удосконалення освітньо – професійних програм (ОПП) кафедри фінансів, обліку та оподаткування за сприяння та участі адміністрації у особі Сергія СМЕРІЧЕВСЬКОГО, декана факультету економіки та бізнес – адміністрування (ФЕБА), доктора економічних наук, професора та Тетяни КОСОВОЇ, завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування, доктора економічних наук, професора.

Рішенням Вченої ради Національного авіаційного університету від 12.05.2022 року затвердженно відкриття у аспірантурі Національного авіаційного університету спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань «Управління та адміністрування» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD).

Захід відвідали здобувачі вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» й 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», ФЕБА , НАУ: Роман ДАНИЛОВ, Владислав САВЧУК, Ганна СЕНЧУК, Єлизавета ТИЩЕНКО, Ольга ГАРБАР, Анна КОЗОРІЗ, Ілона КОВБАСЮК, Юлія ОЛІЙНИК, Анастасія Лебедєва, Вероніка СКОПЕЦЬ та інші. Серед організаторів та запрошених: відповідальна за науку студентів та молодих вчених ФЕБА НАУ к. е. н., доцент Олена РИБАК, представники наукового товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених НТУ.

Серед запрошених здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Діана Руденко, Людмила Галушко, Анастасія Коваленко, Євгеній Терещенко, Анастасія Іванова, Анастасія Гармаш, Анастасія Лебедєва, Андрій Стінковий.

Міжнародний статус конференції підтверджується наявністю тез доповідей із Великобританії, Німеччини, Польщі, а також наявністю партнерських відносин з найбільшими європейськими центрами науки в сфері економіки, обліку та фінансів.

Захід отримав широкий відклик у вітчизняному науково-освітньому середовищі, оскільки репрезентовані доповіді із провідних 34 закладів вищої освіти. Додатково варто звернути увагу на склад учасників конференції, 26 % від загального складу учасників становлять доктори наук, 33 % кандидати. Тобто 59 % учасників мають наукову ступінь. Небайдужими виявились і здобувачі вищої освіти до проблем, поставлених в рамках 10 актуальних та різнобічних секцій міжнародної науково – практичної конференції.

Конференція проводилась Кафедрою фінансів, обліку та оподаткування при сприянні Факультету Економіки та бізнес – адміністрування. Міжнародний статус конференції підтверджується наявністю тез доповідей із Великобританії, Німеччини, Польщі, а також наявністю партнерських відносин з найбільшими європейськими центрами науки в сфері економіки, обліку та фінансів.

  1. Широкий резонанс серед студентства отримав перший сеанс ділової гри «Cash flow». За проханням здобувачів вищої освіти проведено другий її сеанс «Фінансова грамотність - шлях гармонічного розвитку та самовдосконалення особистості». Захід організовано в рамках проекту з фінансової грамотності «Добробут нації» за підтримки Rotary-Club Kyiv-Internatonal. За допомогою науково – педагогічних працівників кафедри та спеціалістів міжнародної добровільної клубної організації здобувачами вищої освіти засвоєні основи ефективного розподілу та перерозподілу капіталу домогосподарства, встановлені пріоритети власного розвитку, відпрацьовані навики комунікацій.

 

  1. У рамках наукових заходів відбулась зустріч з експертами-практиками страхового бізнесу. Студенти спеціальності 071«Облік і оподаткування та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» взяли участь у обговоренні сучасних страхових тенденцій із Генеральним директором Асоціації «Страховий бізнес» Черняховським Вячеславом. Під час он-лайн зустрічі здобувачі вищої освіти отримали відповіді на питання щодо стратегії розвитку страхового ринку в Україні та європейських країнах, напрямів удосконалення законодавства та характеру імплементації Директив ЄС.

 

 

  1. З метою вдосконалення начального процесу та популяризації наукової діяльності науково – педагогічними працівниками кафедри фінансів, обліку та аудиту проведено відкриті заняття за темами: «Майнове страхування (к. е. н., доцент Горбачова Оксана Миколаївна); «Реальні інвестиції, їх сутність та критерії оцінки» (к. е. н., доцент Рибак Олена Миколаївна). Під час проведення занять застосовувались методи дистанційного навчання, активно використовувались загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності, тренінгові, діалогово-комунікаційні методи. У рамках інтерактивних стратегій навчання було застосовано мозковий штурм, обговорення та дискурс.

 

 

         Акцент було зроблено на ролі страхування та реальних інвестицій у забезпеченні партнерських відносин між країнами та досягненні цілей сталого розвитку.

Таким чином, кафедра фінансів, обліку та страхування зробила гідний внесок у святкування  Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку!!!

26 жовтня 2021 року об 12:00 відбулася запланована конференція Zoom за участю головного спеціаліста з підбору та адаптації персоналу АТ «УКРЕКСІМБАНК» - Софією БІЛЯК, професорсько-викладацького складу кафедри фінансів, обліку та оподаткування, здобувачів вищої освіти за випусковими спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у кількості 76 учасників.

Наші юні випускники фінансисти, обліковці та аудитори отримали відповіді на безліч питань, а саме: Хочеш почати працювати, проте не визначився де саме? Пропозицій багато, але маєш сумніви в надійності працедавців? Тебе переповнюють цікаві ідеї і ти прагнеш бути причетним до розвитку країни? Тоді тобі саме до нас в ат «укрексімбанк»!

Софія БІЛЯК наголосила на тісному зв’язку окреслених практичних питань здобувачів із системою професійної етики фінансиста, банкіра, обліковця. Вона зробила акцент на вимогах банківської установи до компетенцій робітників, на певних навчальних дисциплінах, які їх формують, тощо. 

Переконані, що здобувачі вищої освіти ще з більшим інтересом будуть вивчати професійно-орієнтовані дисципліни кафедри фінансів, обліку та оподаткування!!!!

 

 

 

 

21.10.2021 пройшла ІІ Міжнародна науково – практична конференція «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення».
 
В рамках роботи п’ятої секції «Фінанси, облік, аудит та оподаткування» прийняли участь більше ніж вісімдесят фахівців із фінансів, обліку, аудиту та оподаткування, студентів і аспірантів, в тому числі з інших вищих закладів освіти та організацій: Київський національний торговельно-економічний університет, Університет державної фіскальної служби України. Західноукраїнський національний університет, Поліський національний університет, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН, та тощо.
 
Дослідниками були представлені та обговорені актуальні наукові теми в галузі фінансів, обліку, аудиту та оподаткування. Матеріали конференції будуть рекомендовані для друку в колективній міжнародній монографії «Економіка управління і адміністрування в координатах сталого розвитку» та оформлені в форматі статей фахового видання «Проблеми системного підходу в економіці», що входить до категорії «Б».