Кафедра обліку та аудиту

Ласкаво просимо на Кафедру обліку та аудиту ФЕБА НАУ

 

«Майже вік існує вища школа, про яку можна почути: «Вище НАУ тільки небо!». Дякуємо ВСІМ, хто вирішив поєднати своє життя з нашим!!»

«Higher education institution, known as “Only sky is higher than NAU”, exists for almost a century. We are thankful to all those, who decided to spend part of their lives with us!»

«Наша справжня мета - розкрити у кожного здатність – побачивши одну грань діаманта, уявити собі усі інші. Немає необхідності учити всьому, важливо відкрити перед кожним можливості !!»

«Наша настоящая цель - раскрыть у каждого способность - увидев одну грань бриллианта, представить себе все остальные. Нет необходимости учить всему, важно открыть перед каждым  возможности!!»

«Our goal is to develop everyone’s ability to imagine all the facets of the diamond after having seen only one of those. There is no need to teach everything; more important is to open up possibilities for everyone!!»

завідувач кафедри обліку та аудиту,

Гайдаржийська Ольга Миколаївна,

 кандидат економічних наук, доцент

 

Кафедра обліку та аудиту є випусковою кафедрою зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

 

Освітні програми:

освітній ступінь “БАКАЛАВР” за освітньо-професійною програмою

“Облік і аудит”,

 

освітній ступінь “МАГІСТР” за освітньо-професійною програмою

«Облік і аудит»

 

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Облік у банках
 • Управлінський облік
 • Організація і методика аудиту
 • Податкова система
 • Страхування
 • Організація роботи бухгалтерської служби
 • Інформаційні системи в обліку та аудиті
 • Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва
 • Облік за видами економічної діяльності
 • Адміністрування податків
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Фінансовий аналіз
 • Економічний аналіз
 • Звітність підприємства та розкриття інформації за МСФЗ
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Облік і звітність в оподаткуванні