Міжнародна діяльність кафедри економіки повітряного транспорту

ПЛАН МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ на 2023-2024 н.р.

Звіт з міжнародної діяльності кафедри економіки повітряного транспорту за 2022 - 2023 н.р.

План міжнародної діяльності кафедри економіки повітряного транспорту на 2022-2023 н.р.

Звіт з міжнародної діяльності кафедри економіки повітряного транспорту за 2021-2022 н.р.

На кафедрі економіки повітряного транспорту міжнародна діяльність та взаємодія з міжнародними інституціями здійснюється за наступними напрямами:

- використання існуючих наукових ресурсів та дослідницької інфраструктури для проведення досліджень у партнерстві з міжнародними науковими та освітніми установами;

- створення механізмів системної та послідовної підтримки участі працівників і здобувачів кафедри економіки повітряного транспорту у міжнародних наукових та освітніх програмах, публікації в міжнародних науково метричних базах Web of Science та Scopus, участі у міжнародних конференціях, семінарах та круглих столах;

- підвищення рівня міжнародної мобільності викладачів та здобувачів кафедри економіки повітряного транспорту  ;

- розробка освітніх та навчальних програм, що здійснюється спільно з представниками іноземних університетів та міжнародних інституцій;

- розповсюдження та комерціалізація результатів науково-дослідної та науково-дослідної діяльності та збільшення присутності представників  з числа викладачів і здобувачів кафедри економіки повітряного транспорту в національних та міжнародних науково-дослідних програмах та проєктах;

- проведення спільних із міжнародними інституціями та закордонними навально-науковими  установами семінарів, конференцій, тренінгових курсів.

Міжнародна діяльність кафедри економіки повітряного транспорту реалізується в рамках діючих міжнародних угод Національного авіаційного університету (https://nau.edu.ua/ua/menu/quality/nashi-partneri/). Активно реалізується наукова та освітня співпраця кафедри економіки повітряного транспорту в рамках угоди зі Сілезьким технологічним університетом (Silesian University of Technology) в м. Глівіце, Польща, що підписана в 2020 році.

На фото 1: Підписана угода про співпрацю зі Сілезьким технологічним університетом (Silesian University of Technology)

В рамках угоди викладачами кафедри економіки повітряного транспорту було:

- 22-24 вересня 2021 р. кафедра економіки повітряного транспорту стала співорганізатором VII Міжнародної конференції «Social development towards values ETHICS – TECHNOLOGY – SOCIETY» (Польща)

На фото 2.: Участь викладачів кафедри економіки повітряного транспорту у засіданні конференції «Social development towards values ETHICS – TECHNOLOGY – SOCIETY» (Польща)

- 15-16 квітня 2021 року із залученням до програмного комітету професорсько-викладацького складу зі Сілезького технологічного університету було проведено ХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами» (Україна)

На фото 3: Наукова дискусія на  ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»

- організовано в 2020 році міжнародне стажування за програмою «Інноваційна економіка в авіаційній освіті», у якому взяли участь закордонні  науковці з Польщі та Великобританії

На фото 4: Програма та сертифікати учасників міжнародного стажування, організованого кафедрою економіки повітряного транспорту для закордонних партнерів.

- спільні семінари та круглі столи.

На фото 5: Візит професорки Сілезького технологічного університету до Національного авіаційного університету для проведення спільного семінару в 2022 році.

На фото 6: Семінар угорського професора Dr. Lajos Veres, director of Danube strategie для здобувачів вищої економічної освіти в Національному авіаційному університеті в 20219 році.

Починаючи з 2010 року постійними членами програмного комітету та учасниками кафедральної Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами» є науковці з університетів-партнерів:

Leshek Wożniak – doktor habilatowany, profesor, kierownik katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Польша);

Aleksandra Kuzior –  Doctor, Professor, Faculty of Organization and Management Department of Applied Social Sciences Silesian University of Technology ( Польща);

Aleksy Kwilinski, – habilitated Doctor in Economics,  Professor at the London Academy of Science and Business, (Великобритація);

Iryna Heiets– Associate Professor, Senior Lecturer in Aviation (School of Engineering, RMIT University), (Австралія);

Bogusław Łazarz – Professor PhD, DSc, Vice Rector for General Affairs, Silesian University of Technology (Польща);

Cersosimo Francesc –, Philosophiæ doctor Università di Bologna, (Італія);

Jan Kaźmierczak – Professor Jan Kaźmierczak, PhD, DSc, Dean of the Faculty of Organization and Management, Silesian University of Technology, (Польща).

Для формування комунікаційних компетенцій та навичок у міжнародній співпраці викладачі кафедри постійно проходять стажування у міжнародних та закордонних організаціях. Так, за 2020-2021 р.р. викладачі кафедри економіки  пройшли наступні  стажування, що підтверджені міжнародними сертифікатами:

  1. Ареф’єва О.В.д.е.н.:

- INERNATIONAL SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL TRAINEESHIP (6 ECTS CREDITS) CERTIFICATE OF PARFICIPAFION    ID 202004801;

- The international internship under the program  «FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE» and has developed the educational project on the topic. Management of Research Projects and Drafting Proposals for Research Funding of HEInstitutions Amount: 180 hours / 6 ECTS credits;  Internship period: from September 11 to October 17,

  1. Вовк О.М., д.е.н.:

- Jean Monnet Chair SCAES, Jean Monnet Project EVDISD, за підтримки Erasmus+ Programme of the E-uropean Union , vocational training course «European Studies in Social Cultural Sphere», 2 семестр 2021 р. (184 год.);

- Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Kraków, Zustricz Foundation, (Republic of Poland ). Тема: «International internship Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience». Термін:11.09.2021-17.10.2021.

  1. Пілецька С.Т., д.е.н.:

- INERNATIONAL SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL TRAINEESHIP (6 ECTS CREDITS) CERTIFICATE OF PARFICIPAFION    ID 202004801;

- The international internship under the program  «FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE» and has developed the educational project on the topic. Management of Research Projects and Drafting Proposals for Research Funding of HEInstitutions Amount: 180 hours / 6 ECTS credits;  Internship period: from September 11 to October 17, 2021

  1. Ковальчук А.М., к.е.н.:

- European Social Model, 2021 (certificate № QOF9MG-CE000015),

- Value-based sustainable development of education:EU lesssons for Ukraine, 2021 (certificate № BDVCEC-CE000031),

- Jean Monnet Chair SCAES, Jean Monnet Project EVDISD, за підтримки Erasmus+ Programme of the E-uropean Union vocational training course «European Studies in Social Cultural Sphere», 2 семестр 2021 р. (184 год.). (certificate №SCAES000127)

- The international internship under the program  «FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE» and has developed the educational project on the topic. Management of Research Projects and Drafting Proposals for Research Funding of HEInstitutions Amount: 180 hours / 6 ECTS credits;  Internship period: from September 11 to October 17, 2021

  1. Андрієнко А.М., к.е.н.:

- Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Тема «The New Challenges of the Modern Higher Education and Science». Термін 01.02.2021 – 05.03.2021. Сертифікат  № М214013 від 05.03.2021.

  1. Сафонік Н.П., к.е.н.:

-  Jean Monnet Chair SCAES, Jean Monnet Project EVDISD, за підтримки Erasmus+ Programme of the E-uropean Union , сертифікат № EUPVS000065, Літня школа  «Принципи та цінності ЄС: різноманіття та інклюзія в освіті, 5-9 липня 2021 р.,

- Jean Monnet Chair SCAES, Jean Monnet Project EVDISD, за підтримки Erasmus+ Programme of the E-uropean Union , сертифікат № SCAES000129, vocational training course «European Studies in Social Cultural Sphere», 2 семестр 2021 р. (184 год.).

Кафедрою економіки повітряного транспорту створено умови для міжнародного стажування та академічної мобільності здобувачів вищої освіти. Так, Ареф’єва О.В., д.е.н., професор також має досвід викладання в польських університетах, а також разом із Пілецькою С.Т. є членами міжнародної організації «Polskie towarzystwo ekonomiczne oddział w częstochowie» (Польща).

На фото 7: Сертифікат, підтверджуючий членство завідувачки кафедри Ареф’євої О.В. в науковій організації Польщі.

На фото 8: Сертифікат, підтверджуючий членство професорки кафедри Пілецької С.Т. в науковій організації Польщі.

Вовк О.М., д.е.н., є постійним членом комісії з інноваційних методів в освіті, створену в рамках діяльності Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC UKRAINE).

На фото 9: Участь представниці кафедри на установчому засіданні Комісії з інноваційних методів в освіті Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC UKRAINE).

Крім того для здобувачів вищої освіти постійно проводяться семінари щодо можливостей академічної мобільності, презентації міжнародних програм стажування.

На фото 10: Практичний семінар для здобувачів економічної освіти щодо програм академічної мобільності, котрі реалізується в НАУ

Викладачі і здобувачі вищої освіти постійно беруть учать у закордонних наукових конференціях:

2021 рік:

- «Etyka - Technika - Społeczeństwo. Rozwój społeczny wobec wartości» (Польща),

- «Theoretical and scientific bases of development of scientific thought» (Італія),

- «The current state of development of world science: characteristics and features» (Португалія),

- «Actual Treands of Modern Scientific Research» (Німеччина),

- «The process and dynamics of the scientific path» (Греція),

- «Scientific practice: modern and classical research methods» (США).

2020 рік:

-  «Specialized and multidisciplinary scientific researches» (Нідерланди),

- «Do desenvolvimento mundial como resultado de realizações em ciência e investigação científica» (Португалія),

- «Theoretical and empirical scientific research: concept and trends» (Великобританія),

- «Actual trends of modern scientific research» (Німеччина),

- «Innovative development of science and education» (Греція),

- «Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica» (Німеччина),

- «Modern science: problems and innovations» (Швеція),

- «Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post- industrial» (Іспанія),

- «Topical issues of the development of modern science» (Болгарія),

- «Scientific achievements of modern society» (Великобританія),

- «Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку», ( Чехія),

2019 рік:

- «Perspectives of world science and education» (Японія);

- «Розвиток соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища» (Франція).

- «Економіка та соціум: сучасний фундамент розвитку людства» (Німеччина),

- «Dynamics of the development of world science» (Канада),

Найкращі наукові досягнення викладачів кафедри економіки повітряного транспорту опубліковано у закордонних виданнях Web of Science та Scopus, загальною кількістю більше 40 статей, що більш детально розкрито на сторінках викладачів кафедри економіки повітряного транспорту.

 
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image