Історія кафедри економіки та бізнес-технологій

ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ

 Витоки кафедри економіки виходять з 1958 року, коли в складі кафедри технічної експлуатації літальних апаратів утворилась група під керівництвом доцента Олександра Григоровича Матвієнко, єдиного на той час в інституті кандидата економічних наук, ветерана повітряного флоту. Ця група здійснювала викладання всіх дисциплін організаційно-економічного циклу по експлуатації авіаційних підприємств. Економічна група, про яку мова йшла вище, була передана на кафедру марксизму-ленінізму.
В цю групу входили: Н.Є. Нерсесова , А.І. Замедянська А.І, В.А Кулик та деякі спеціалісти-практики з підприємств Аерофлоту. В цей же період на кафедрі почали працювати Г.Б.Матвеєнко та А.М.Андрійчук.
Економічна група, про яку мова йшла вище, була передана на кафедру марксизму-ленінізму і працювала під керівництвом професора Корнієнко. В 1965 році кафедра марксизму-ленінізму була розділена на дві - марксизму-ленінізму та політичної економії і економіки цивільної авіації.
Надалі, разом зі становленням інженерно-економічного факультету на базі кафедри економіки цивільної авіації утворилась кафедра матеріально-технічного постачання в ЦА. Кафедра економіки з самого початку свого існування вела економічні курси на всіх технічних факультетах.
Основним напрямком наукової діяльності було удосконалення планування в цивільній авіації розробка методичних положень по калькулюванню собівартості продукції на авіаційному транспорті, розробка узагальнюючого показника економічної ефективності виробництва.

Основні етапи життя кафедри:
    - створення економічної групи - 1958 рік,
    - створення кафедри політичної економії та економіки цивільної авіації, на базі кафедри марксизму-ленінізму - 1965 рік,
    - створення кафедри економіки цивільної авіації - 1972 рік,
    - перейменування у 2001 році кафедри економіки цивільної авіації у кафедру економіки,
    - грудень 2017 року - утворена кафедра економіки та бізнес-технологій, яка є випусковою зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Завідуючі кафедрою економіки:
1965-1971 р.р. - Обозний Олександр Григорович,
1971-1983 р.р. - Діброва Георгій Савович,
1983-1988 р.р. - Коба В'ячеслав Григорович,
1988-2000 р.р. - Кулаєв Юрій Федорович,
2000-2011 р.р. - Щелкунов Володимир Ігорович,
2011-2015 р.р. - Сич Євген Миколайович,
З 2015 р. – Сунцова Олеся Олександрівна

 На сьогоднішній день кафедра економіки та бізнес-технологій здійснює підготовку фахівців освітнього ступеню «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
за освітньо-професійними програмами:
    «Підприємництво та бізнес-технології»;
    «Митна та біржова справа»;
    «Підприємницька діяльність в авіації».
Набір професійних компетенцій фахівців з підприємництва визначається потребами сучасного бізнес-середовища і вказує на необхідність володіння галузевим інструментарієм, інформаційними технологіями, навичками ділових комунікацій, здатністю до колективної співпраці, оперативного реагування на зміни.
У 2018 році кафедрою успішно зроблено перший випуск магістрів зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємницька діяльність в авіації», якість підготовки яких підтверджена позитивним рішенням Державної акредитаційної комісії.
На сьогоднішній день науковці кафедри передають досвід студентам на засіданнях Студентського наукового товариства, наукових шкіл та гуртків, про ефективність яких свідчать досягнення в Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах та конференціях.