ОПП Маркетинг Бакалавр

Артефакти

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Рішення НАЗЯВО 27.12.2022

Освітні програми
ОПП-2021 зі змінами
Рецензія М.А. Зайченко

Навчальні плани
НП-2021
НП-2021з

Моніторинг якості реалізації освітньо-професійної  програми «Маркетинг»

1. Звіт щодо результатів анкетування здобувачів ОС “Бакалавр” ОПП «Маркетинг» cпеціальність 075 «Маркетинг»

Звіт_анкетування бакалаври

1.1. Опитування ОПП "Маркетинг"_ ОС "Бакалавр"_літо_2022

https://forms.gle/kckTvr3uQyZeiKqQ82.  Звіт щодо результатів опитування НПП ОС “Бакалавр” ОПП «Маркетинг» cпеціальність 075 «Маркетинг»

Звіт_анкетування_НПП 

https://forms.gle/fGUxd2Keh8F5vHhQ63. Звіт щодо результатів опитування представників ради роботодавців та стейкхолдерів ОПП «Маркетинг» ОС «Бакалавр» cпеціальність 075 «Маркетинг»

Звіт_анкетування_роботодавців

Анкета "Стейкголдери та работодавці" ОПП "Маркетинг"

https://forms.gle/5MyXTNk9WJycjufZA


"Якість реалізації освітньо-професійної програми «Маркетинг бакалавр» (аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти ОС бакалавр)"
 

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП МАРКЕТИНГ БАКАЛАВР

Каталог вибіркових дисциплін ОПП Маркетинг для ОС «Бакалавр» на 2024-2025 навчальний рік

Курс

Семестр

Рекомендовані

Альтернативні

2

3

1. Управління продажем / Sales management - фахова

2. Рітейл-маркетинг / Retail-marketing

- фахова

3

3. Event-маркетинг / Event-marketing - фахова

4. Сторітеллінг / Storytelling - фахова

3

5. Прогнозування та макроекономічне планування / Forecasting and macroeconomic planningнефахова

6. Потенціал і розвиток підприємства / Potential and development of the enterpriseнефахова

 

4

7. Маркетинг сталого розвитку в умовах цифровізації / Marketing of sustainable development in the conditions of digitalization - фахова

8. Етика в цифровому просторі / Ethics in the digital space - фахова

4

9. Інструменти Big Data для бізнесу / Big Data tools for business

 - нефахова

10. Міжнародна економічна інтеграція / International economic integrationнефахова 

3

5

11. Мерчандайзинг / Merchandising - фахова

12. Глобальні тренди в цифровому маркетингу / Global trends in digital marketing – фахова

5

13. Маркетингові інформаційні системи / Marketing information systems - фахова

14. Маркетинг персоналу / Staff marketing - фахова

 

5

15. Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами / Innovative entrepreneurship and management of startup projects – нефахова

16. Технології інвестування в підприємництві / Technologies of investment in entrepreneurshipнефахова

 

6

17. Маркетинг соціальних мереж / Social networks marketing  - фахова

18. Інновації в просуванні товарів та послуг / Innovations in the promotion of goods and services - фахова

6

19. Нейромаркетинг / Neuromarketing - фахова

20. Міжкультурні комунікації в бізнес-процесах / Cross-cultural communications in business processes - фахова

4

7

21. Логістика та управління ланцюгами постачань / Logistics and supply chain management  - нефахова

22. Логістика постачання, виробництва та дистрибуції / Supply, production and distribution logistics  – нефахова

7

23. Комерційна діяльність на авіаційному транспорті / Commercial activity on air transport - фахова

24. Омніканальний рітейл / Omnichannel retail - фахова

 

7

25. Контент маркетинг / Content marketing - фахова

 

26. Маркетинг в індустрії туризму / Marketing in the tourism industry - фахова

8

27. Маркетинговий аудит / Marketing audit - фахова

28. Управлінські рішення в маркетингу / Management decisions in marketing - фахова

8

29. Аналітика в маркетингу / Analytics in marketing - фахова

30. Бізнес-аналітика комунікацій  / Business analytics of communications - фахова