ОНП Економіка (PhD)

Силабуси навчальних дисциплін кафедри

Дисципліни

Семестр

Обов’язкові компоненти

Цикл дисциплін із набуття універсальних навичок дослідника та викладача

1.2.1. Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень

1

Цикл дисциплін із оволодіння глибинни ми знан нями з і спеціальності

1.3.1. Тенденції розвитку та сучасний міждисциплінарний науковий дискурс у галузі економіки

1

1.3.2. Управління знаннями

2

1.3.3. Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства

2

1.3.4. Антикризове та вартісно-орієнтоване управління

3

1.3.5. Проєктний консалтинг

3

Цикл практичної підготовки

1.5.1. Фахова науково-педагогічна практика

3


Рекомендовані дисципліни

Альтернативні дисципліни

Семестр

Вибіркові компоненти

Вибір дисциплін

Організаційна поведінка та крос-культурне управління

Актуальні проблеми стратегічного та антикризового управління

3

Комплексна система економічної безпеки авіаційного транспорту

Актуальні проблеми реструктуризації бізнес-процесів

4

Проблеми інвестування діяльності в авіаційній сфері

Людський капітал в економічній діяльноті авіаційного транспорту

3

Стратегічні тенденції розвитку економічних процесів

Технології формування бізнес-моделі авіапідприємства на конкурентних ринках

4

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН

Дисципліни

Семестр

Обов’язкові компоненти

Цикл дисциплін із набуття універсальних навичок дослідника та викладача

1.2.1. Правове, економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень

1

Цикл дисциплін із оволодіння глибинни ми знан нями з і спеціальності

1.3.1. Тенденції розвитку та сучасний міждисциплінарний науковий дискурс у галузі економіки

1

1.3.2. Управління знаннями

2

1.3.3. Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства

2

1.3.4. Антикризове та вартісно-орієнтоване управління

3

1.3.5. Проєктний консалтинг

3

Цикл практичної підготовки

1.5.1. Фахова науково-педагогічна практика

3


Рекомендовані дисципліни

Альтернативні дисципліни

Семестр

Вибіркові компоненти

Вибір дисциплін

Організаційна поведінка та крос-культурне управління

Актуальні проблеми стратегічного та антикризового управління

3

Комплексна система економічної безпеки авіаційного транспорту

Актуальні проблеми реструктуризації бізнес-процесів

4

Проблеми інвестування діяльності в авіаційній сфері

Людський капітал в економічній діяльноті авіаційного транспорту

3

Стратегічні тенденції розвитку економічних процесів

Технології формування бізнес-моделі авіапідприємства на конкурентних ринках

4