Вибіркові дисципліни кафедри повітряного транспорту

Семестр Рекомендовані кафедрою Альтернативні
2 курс
3 Адаптивна економіка Електронна економіка
3 Економіка галузевих ринків Економіка регіональних ринків
3 Економіка і організація малого бізнесу Економіка послуг
4 Логістична інфраструктура Транспортна логістика
4 Соціально-економічна безпека підприємства Виробничо-господарська безпека підприємства
3 курс
5 Сучасні технології дослідження соціально-економічних процесів Продаж конкурентних товарів і послуг
5 Прогнозування та макроекономічне планування Прогнозування соціально-економічних процесів
5 Маркетинг промислового підприємства Поведінка споживача
5 Капітал підприємства: формування та використання Основи формування капіталу підприємства
5 StartUp та Internet-технології в економіці Продаж конкурентних товарів і послуг
4 курс
7 Економіка інтелектуалізації та діджиталізації Економіка цифровізації
7 Управління якістю продукції та послуг суб'єктів господарювання Сценарії бізнес-панування
7 Страхування діяльності суб’єктів господарювання Податкова система України та податки суб’єктів господарювання
8 Основи управління ресурсними потоками Управління запасами та складською діяльністю підприємства
8 Економіка авіаційного транспорту Комунікативна економіка