Дисципліни кафедри економічної кібернетики

1. Інформатика

2. Корпоративні інформаційні системи

3. Web-аналітика та технології консолідації даних

4. Алгоритмізація та програмування в економіці

5. Основи теорії ігор

6. Інформаційний бізнес

7. Управління проектами інформатизації

8. Технологія проектування і адміністрування БД і СД

9. Інформаційні технології створення віртуальних організацій

10. Технології створення програмних та інтелектуальних систем

11. Інформаційні системи і технології в управлінні

12. Вища математика 13. Теорія ймовірності і математична статистика

14. Оптимізаційні методи і моделі

15. Економетрика

16. Економічна кібернетика

17. Моделювання економіки

18. Моделювання бізнес-процесів

19. Актуарні розрахунки

20. Системний аналіз

21. Системи підтримки прийняття рішень

22. Ризикологія

23. Економіка підприємства

24. Менеджмент

25. Маркетинг

26. Макро- та мікроекономіка

27. Фінанси

28. Господарське законодавство

29. Бухгалтерський облік

30. Економіка праці й соціально-трудові відносини

31. Основи інноваційно-інвестиційної діяльності

32. Статистика

33. Міжнародна економіка

34. Прикладні задачі моделювання економічних процесів

35. Економіко-математичні моделі в економіці та управлінні

36. Прогнозування соціально-економічних процесів

37. Системи інформаційно-аналітичного морніторингу

38. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі

39. Аназіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями

40. Моделювання в управлінні соціально-економічними ситемами

41. Інформаційний менеджмент

42. Теорія ігор в економіці