Перелік спеціальностей (освітньо-професійних програм)

Перелік спеціальностей (освітньо-професійних програм) за рівнями вищої освіти 

 Шифр та найменування спеціальності      Освітньо-професійна програма  (ОПП) Освітньо-наукова програма (ОНП)
 ОС "Бакалавр"  ОС "Магістр"  ОС «Доктор філософії» (PhD)
 051 «Економіка»  - ОПП «Економічна кібернетика»

 - ОПП «Міжнародна економіка» 

 - ОПП «Економіка підприємства»

 - ОПП «Цифрова економіка»

 - ОПП «Економічна кібернетика»

 - ОПП «Міжнародна економіка»

 - ОПП «Економіка підприємства»

 - ОПП «Цифрова економіка» 

 ОНП «Економіка»
 071 «Облік і оподаткування»  - ОПП «Облік і аудит»   - ОПП «Облік і аудит»  
 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»  - ОПП «Фінанси і кредит»   - ОПП «Фінанси і кредит»   ОНП «Фінанси, банківська справа та страхування»
 075 «Маркетинг  - ОПП «Маркетинг» 

 - ОПП «Електронний маркетинг» 

 - ОПП «Маркетинг» 

 - ОПП «Міжнародний маркетинг»

 - ОНП «Маркетинг»
 076 «Підприємництво та торгівля»

 - ОПП «Підприємництво та бізнес-технології»

 - ОПП «Митна та біржова справа» 

- ОПП «Підприємництво та бізнес-технології» 

 - ОПП «Митна діяльність підприємницьких структур»