Абітурієнту кафедри Економіки повітряного транспорту

Image

ПРОГРАМА фахового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
(2021)


ПРОГРАМА фахового вступного випробування
за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою
освітнього ступеня
«Магістр»(2021)


ПРОГРАМА фахового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»(2021)Програма  фахового вступного випробування_Бакалавр_1_051_ЕП_2019

Програма додаткового вступного випрбування_Бакалавр_1_051_ЕП_2019

Програма фахового вступного випробування_ Бакалавр_2_051_ЕП_2019

Програма додаткового вступного випробування Бакалавр_2_051_ЕП_2019

Програма фахового вступного випробування_Магiстр_051_ЕП_2019

Програма  додаткового вступного випробування_Магiстр_051_ЕП_2019

Програма фахового вступного випробування_Магiстр_051_ЕБАТ_2019

Програма  додаткового вступного випробування_Магiстр_051_ЕБАТ_2019