Седляр Михайло Олегович

Седляр Михайло Олегович – доцент кафедри економіки та бізнес технологій

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів:  автоматизація в управлінні; інноваційний розвиток економіки; автоматизація бізнес-процесів

Науково-дослідні роботи, в яких викладач приймав участь:

  1. Участь у виконанні «Актуальні проблеми розвитку економічної системи України в умовах трансформаційних перетворень» (державний реєстраційний № 0103U004015)

Основні наукові та науково-методичні праці

  1. Седляр М.О. Україна в контексті випереджаючої моделі сталого розвитку: монографія / за науковою ред. Ковальчука Т.Т. – К. : «МП Леся», 2017. – 216 с.
  2. Круглий стіл «Стратегічний розвиток України: проблеми та перспективи» (м. Київ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 17 травня 2018 року)
  3. Седляр М.О. Інституціоналізація випереджаючої освіти як напрям інноваційного розвитку України // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 668-670.
  4. Седляр М.О. Підготовка педагогічних працівників як актуалітет інноваційного розвитку економіки України // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., м. Київ, Національний авіаційний університет / наук. ред. Н. П. Муранова. – К : НАУ, 2016. - С. 213-217.
  5. Седляр М.О. Асиметрія соціальної структури персоналу як явище в організації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «UniversumView», 28 вересня 2018 р. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С. 131-132.
  6. Глокализация инновационного развития страны // Управление в социальных и экономических системах: материалы ХXVIII международной научно-практической конференции (Минск, 16 мая 2019 года). - С. 161-162.
  7. Sedlyar M. Perspective on labor rating at Ukraine's Enterprises from business process management (BPM) / M.Sedlyar, D. Sedlyar. // Modern problems of economy: materials of the IX International scientific and practical conference (Kiev, October 16 2019 y.) - К.: NАU, 201 9. P.115-117.

Профіль викладача:

Google Академія https://scholar.google.com/citations?user=MWS8zjwAAAAJ&hl=en&oi=ao

ORCID 0000-0003-3126-7800

E-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.