Напрями підготовки ФЕБА НАУ

В факультеті підготовка фахівців проводиться за освітніми рівнями бакалавр, магістр та phD
  1. Перелік спеціальностей (освітньо-професійних програм), на які планується проведення набору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» у 2021 році на базі  повної загальної  середньої  школи

Шифр та найменування спеціальності                         

Освітньо-професійна програма  (ОПП)

051 Економіка

 

Економіка підприємства

Економіка авіаційного транспорту

Міжнародна економіка

Економічна кібернетика

Цифрова економіка

071 Облік і оподаткування

 Облік і аудит

072  Фінанси, банківська справа та страхування

 Фінанси і кредит

075 Маркетинг

Маркетинг

Електронний маркетинг

076  Підприємництво, торгівля  та  біржова  діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Підприємництво та бізнес-технології

Митна та біржова справа

 

  1. Перелік спеціальностей (освітньо-професійних програм), на які планується проведення набору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» у 2021 році на базі диплому молодшого спеціаліста зі скороченим строком навчання

Шифр та найменування спеціальності

Найменування освітньо-професійної програми

051  Економіка                                

Економіка підприємства

075  Маркетинг

Електронний маркетинг

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

 

  1. Перелік спеціальностей (освітньо-професійних програм), на які планується проведення набору фахівців освітнього ступеня «Бакалавр»  у 2021 році

на основі диплому молодшого спеціаліста з нормативним строком навчання

Шифр та найменування спеціальності

Найменування

освітньо-професійної програми

051  Економіка

Економічна кібернетика

Міжнародна економіка

Економіка

071   Облік і оподаткування

Облік і аудит

072  Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси  і кредит

075  Маркетинг

Маркетинг

Електронний маркетинг

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Підприємництво та бізнес-технологїї

Митна та біржова справа

  1. Перелік спеціальностей (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання в 2021 році  на освітній ступінь «Магістр»

 

Шифр та найменування спеціальності                         (спеціалізація)

Освітньо-професійна програма (ОПП)

 
 

051 Економіка

Економічна кібернетика

 

Цифрова економіка

 

Міжнародна економіка

 

  Економіка підприємства

 

Економічна безпека авіаційного транспорту

 

071  Облік і оподаткування

Облік і аудит

 

072  Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

 

075 Маркетинг

Маркетинг

 

Міжнародний маркетинг

 

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

 

Підприємництво та бізнес-технології