Новини кафедри економіки повітряного транспорту09.03.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбувся
науковий семінар «Розвиток авіаційного ринку проблеми та тренди
сучасності» за участі експерта авіаційної галузі Кирила Астахова, до якої
долучились відомий авіаційний менеджер Кирило Звонарьов, заступниця
декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі
вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та
третього (освітньо-наукового) рівнів.
Зустріч розпочалась із вступного слова завідувачки кафедри Олени
Ареф’євої, яка зазначила, що зустрічі з практиками сприяють формуванню
фахових компетентностей.
Під час свого виступу Кирило Астахов охарактеризував особливості
розвитку авіаційного ринку в сучасних умовах, зокрема тенценції розвитку
авіації ЄС, вплив кононакризи на авіаційну галузь та діяльність аеропорту
«Бориспіль», особливості функціонування європейських аеропортів та
сценарії виходу з кризи відповідно до прогнозу Євроконтроля.
На завершення зустрічі жваву дискусію викликали питання завідувачки
кафедри економіки повітряного транспорту Олени Ареф’євої, доцентки
кафедри економіки повітряного транспорту Катерини Антоненко, аспірантки
Ірини Лункіної та здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Марії Михайленко.
Висловлюємо щиру вдячність спікеру та запрошеним гостям за можливість
здобути новий досвід та сподіваємось на подальшу співпрацю !27 лютого 2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА
відбувся захист випускних робіт здобувачів вищої освіти заочної форми
навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
На початку захисту студентів привітала голова державної
екзаменаційної комісії д.е.н. професорка кафедри економіки та
підприємництва КНУТіД Ірина Мягких. Завідувачка кафедри, д.е.н.,
професорка Олена Ареф'єва побажала успішного захисту та наголосила на
важливості відбудови підприємств та актуальності спеціальності у
трансформаційних умовах економіки.
Кафедра економіки повітряного транспорту вітає випускників з
успішним захистом та присвоєнням кваліфікації бакалавра з економіки
підприємства
07.03.2023 завідувачкою кафедри економіки повітряного транспорту
Оленою Ареф’євою було проведено науковий семінар «Економічні виклики
повномасштабної війни в Україні». До заходу долучились заступниця декана
Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої
освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього
(освітньо-наукового) рівнів.
Під час свого виступу Олена Ареф’єва охарактеризувала структуру
загальних економічних втрат України внаслідок повномасштабного
вторгнення, частку постраждалих областей у ВВП України, загальну частку
постраждалих областей у національному промисловому та
сільськогосподарському виробництві, ступінь пошкодження енергетичних
об’єктів, тенденції розвитку бюджетного сектору, показники ринку праці,
ринок нерухомості, особливості інвестиційної політики в умовах активних
бойових дій, питання щодо забезпечення та підтримки продовольчої безпеки.
Також було обґрунтовано шляхи подолання наслідків військових дій для
підприємств, які постраждали, пріоритетні позиції щодо подолання проблем
соціального характеру у післявоєнний період та визначено основні напрями
щодо розбудови оборонного комплексу України у післявоєнний період.
На завершення зустрічі учасники мали змогу подискутувати в
контексті обговорюваної теми.
Висловлюємо щиру вдячність спікеру за можливість здобути новий
досвід !


01.03.2023 науково-педагогічні працівники та здобувачі другого
(магістерського) рівня вищої освіти кафедри економіки повітряного
транспорту ФЕБА взяли участь у круглому столі на тему: «Штучний інтелект
і суспільство: плюси та мінуси».
Цілі заходу: популяризація штучного інтелекту в житті суспільства та
його нормативно-правове врегулювання.
В ході заходу було розглянуто різноманітну тематику, зокрема: роль
штучного інтелекту для освіти, штучний інтелект у сфері надання послуг,
переваги штучного інтелекту, правовий статус штучного інтелекту, штучний
інтелект і підприємницька діяльність.
Оскільки штучний інтелект виступає рушійною силою технічного
прогресу в сучасному цифровому світі, а потенціал його застосування – дуже
широкий, подібні заходи є дуже корисними.
Дякуємо організаторам за можливість долучитись до заходу та
почерпнути багато цінної інформації !02.03.2023 року на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА
відбулась зустріч з провідним науковим співробітником Інституту економіки
та прогнозування НАН України, к.е.н., доценткою Оленою Бойко, до якої
долучились заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники
кафедри та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), другого
(магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів.
Тема зустрічі: «Особливості розвитку інноваційної інфраструктури:
світовий та вітчизняний досвід».
З вітальним словом до учасників звернулась завідувачка кафедри
Олена Ареф’єва, яка зазначила, що в контексті відновлення країни, що
потребує залучення значних фінансових ресурсів, важливим є питання щодо
визначення пріоритетних напрямів, одним з яких може стати функціонування
інноваційної інфраструктури.
Під час свого виступу Олена Бойко охарактеризувала зарубіжний та
вітчизняний досвід розвитку інноваційної інфраструктури, зокрема питання
щодо створення та розвитку наукових парків, кластерів, індустріальних
парків та технопарків.
На завершення зустрічі учасники мали змогу подискутувати в
контексті обговорюваної теми.
Висловлюємо щиру вдячність спікеру за можливість здобути новий
досвід та сподіваємось на подальшу співпрацю !27 лютого 2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА
відбувся захист випускних робіт здобувачів вищої освіти заочної форми
навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
На початку захисту студентів привітала голова державної
екзаменаційної комісії д.е.н. професорка кафедри економіки та
підприємництва КНУТіД Ірина Мягких. Завідувачка кафедри, д.е.н.,
професорка Олена Ареф'єва побажала успішного захисту та наголосила на
важливості відбудови підприємств та актуальності спеціальності у
трансформаційних умовах економіки.
Кафедра економіки повітряного транспорту вітає випускників з
успішним захистом та присвоєнням кваліфікації бакалавра з економіки
підприємства

21.02.2023 року на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА
відбулась вже традиційна зустріч з представницею Ради роботодавців ФЕБА,
стейкхолдером кафедри, к.е.н., доценткою кафедри, керівницею експертної
групи з питань транскордонного співробітництва Директорату регіональної
політики Міністерства розвитку громад та територій України Аксенією Каєю,
до якої долучились заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні
працівники кафедри та здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського),
другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів.
З вітальним словом до учасників звернулась завідувачка кафедри
Олена Ареф’єва, яка зазначила, що питання відбудови інфраструктури
України в сучасних умовах є досить актуальним, а проведення зустрічей із
залученням фахівців-практиків є дуже важливою у процесі реалізації освітніх
програм як для здобувачів вищої освіти, так і для науково-педагогічних
працівників.
Тема зустрічі: «Відбудова інфраструктури України: пріоритети,
підсумки 2022 року та плани на 2023 рік».
Під час свого виступу Аксенія Кая охарактеризувала План Відновлення
України, зокрема в рамках плану визначено особливості Національних
програм для досягнення ключових результатів, потреби у фінансуванні,
проєкти на виконання Плану Відновлення, ефективні інструменти
державного управління для відновлення інфраструктури, розкрито
функціонал системи цифрового управління відбудовою.
План Відновлення України спрямований на прискорення стійкого
економічного зростання, а візією відновлення України є: «Сильна
європейська країна – магніт для іноземних інвестицій».
На завершення зустрічі учасники мали змогу порівняти дані з
результатами попередньої зустрічі та поставити запитання.
Висловлюємо щиру вдячність спікеру за можливість здобути новий
досвід та сподіваємось на подальшу співпрацю !

13.02.2023 відбулось відкрите лекційне заняття д.е.н., професорки,
професорки кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА Наталії
Васюткіної зі здобувачами вищої освіти групи ЕК-212Б з навчальної
дисципліни «Лідерство та креативна економіка» на тему: «Інтелект сучасного
лідера». На заняттях були присутні завідувачка кафедри Олена Ареф’єва та
науково-педагогічні працівники кафедри.
Лекційне заняття було проведено дистанційно, із використанням
платформи Google Meet. На початку заняття було чітко означено план.
Візуальний супровід заняття забезпечувався презентаційними матеріалами.
Інформація була систематизована, викладена в логічній послідовності. В ході
заняття лектор використовувала змістовний, актуальний матеріал для
розкриття теми та уміло встановлювала контакт із аудиторією.
По ходу викладу матеріалу здобувачі вищої освіти мали змогу
поставити запитання лектору та отримали на них обґрунтовані відповіді, що
сприяло активізації мислення та подальшій взаємодії.
Лекційне заняття проведено з дотриманням всіх навчально-методичних
вимог.

17.02.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА
відбулась зустріч із Кирилом Звонарьовим для здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-
наукового) рівнів.
Зустріч розпочалась із вступного слова завідувачки кафедри Олени
Ареф’євої, яка зазначила, що зустрічі з практиками сприяють формуванню
фахових компетентностей.
Тема зустрічі: «Від стагнації до зростання: впровадження антикризової
стратегії в аеропорту Бориспіль».
Кирило Звонарьов – відомий авіаційний менеджер, що має 20 річний
досвід керівника найбільших авіаційних підприємств України (авіакомпанія
МАУ, авіакомпанія Аеросвіт, аеропорт Бориспіль тощо).
Під час свого виступу Кирило Звонарьов охарактеризував особливості
впровадження антикризової стратегії в аеропорту Бориспіль, зокрема: було
розкрито причини кризи, визначено драйвери зростання та обґрунтовано
нову стратегію трансформації підприємства, що передбачала співпрацю з
авіакомпаніями в частині розвитку перевезень та збільшення трансферного
пасажиропотоку, забезпечення операційної ефективності задля недопущення
зростання витрат, підвищення привабливості аеропорту для клієнтів,
розвиток лише тієї інфраструктури, яка необхідна для реалізації нової
стратегії.
На завершення зустрічі жваву дискусію викликали питання завідувачки
кафедри економіки та бізнес-технологій Оксани Чумак, завідувачки кафедри
економіки повітряного транспорту Олени Ареф'євої, доцентки кафедри
економіки повітряного транспорту Тетяни Сімкової та аспірантів Дмитра
Говсєєва та Владислава Храпача.
Проблематика розвитку авіаційної галузі та позиціонування України на
міжнародному авіаційному ринку є надзвичайно актуальною, тому зустрічі із
фахівцями, дотичними до цієї сфери, є ще більш цінними.
Висловлюємо щиру вдячність спікеру за можливість здобути новий
досвід та сподіваємось на подальшу співпрацю !

Image

Вітання з нагоди нагородження подякою Міністерства освіти і науки
України !
Колектив кафедри економіки повітряного транспорту висловлює
найтепліші вітання професору кафедри Ользі Вовк та доценту кафедри
Альоні Ковальчук з нагоди отримання подяки Міністерства освіти і науки
України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у
підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну
діяльність.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, подальших успіхів та професійних
здобутків !

Image

Щирі вітання з отриманням подяки !
Колектив кафедри економіки повітряного транспорту висловлює
найщиріші вітання завідувачці кафедри Олені Ареф'євій з отриманням
подяки АТ «Міжнародні Авіалінії України».
Бажаємо невичерпної енергії, подальших звершень та здобутків!
Спільні зусилля науковців і практиків сприяють не лише розвитку і
підвищенню ефективності авіаційних підприємств, а і підвищенню
авторитету вітчизняної науки, розвитку провідних наукових шкіл, зміцненню
соціальної та економічної політики держави.

Image

02 грудня 2022 року відбулась зустріч зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії

Із вітальним словом звернулась до здобувачів вищої освіти завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, яка у своєму вступному слові ознайомила всіх із Положенням про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти в Національному авіаційному університеті.

Наталія Сафонік ознайомила здобувачів вищої освіти із переліками вибіркових дисциплін, порядком та особливостями їх обрання, відповідно до вище зазначеного Положення та Покрокової інструкції для роботи здобувача вищої освіти в АСФІОТ.

Слід зауважити, що вибіркові навчальні дисципліни відіграють важливу роль у забезпеченні набуття компетентностей та досягнення програмних результатів навчання.

 

Image
Image

25 та 28 листопада 2022 року відбулися захисти кваліфікаційних робіт
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри економіки
повітряного транспорту ФЕБА.
Із вітальним словом звернулась до здобувачів вищої освіти заступниця
декана Ольга Вовк, яка побажала всім успішного захисту. Завідувачка
кафедри Олена Ареф’єва у своєму вступному слові ознайомила всіх із
процедурою захисту та приєдналась до побажань.
Захід відбувався під головуванням д.е.н., професорки підприємництва
та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну
Ірини Мягких.
Члени комісії відзначили високий рівень підготовки здобувачів вищої
освіти та результатів їх досліджень, актуальність та практичну значущість
тематики кваліфікаційних робіт.
Колектив кафедри економіки повітряного транспорту щиро вітає
здобувачів вищої освіти із успішним захистом та бажає подальших успіхів
та професійного зростання !

Image

21-22 листопада 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри економіки повітряного транспорту взяли участь в серії воркшопів «Uni-Biz Bridge».

Професорка кафедри Наталія Васюткіна та старша викладачка кафедри Наталія Сафонік взяли участь у Всеукраїнському проєкті з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge» у форматі онлайн воркшопів.

В ході зустрічей було розглянуто різноманітну тематику, зокрема: інвестиції в людський капітал, форми активностей та методи роботи в навчальних заходах онлайн, робота в Excel та базові знання для аналізу даних.

Дякуємо організаторам за можливість долучитись до воркшопів, адже подібні заходи сприяють розвитку soft та hard skills.

 

Image

07.11.2022 на кафедрі економіки повітряного транспорту затвердили переліки
рекомендованих та альтернативних вибіркових дисциплін для здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти із врахуванням позицій та потреб здобувачів вищої
освіти та стейкхолдерів.
До розширеного засідання кафедри долучились заступниця декана Ольга Вовк, кандидат
економічних наук, керівник експертної групи з питань транскордонного співробітництва
Директорату регіональної політики Міністерства розвитку громад та територій України
Аксенія Кая та головний бухгалтер КП «Київпастранс» Маргарита Пімжина.
Розширене засідання кафедри відбулось з метою забезпечення формування індивідуальної
освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка
підприємства» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» на 2023-2024 н.р..
На засіданні обговорили пропозиції стейкхолдерів щодо змістовного наповнення
силабусів та робочих програм, затвердили перелік дисциплін вибіркового компоненту
ОПП з урахуванням потреб здобувачів вищої освіти та інших заінтересованих сторін
(стейкхолдерів).

Image
Image
Image
Проведення відкритих занять – запорука підвищення педагогічного майстерності науково-
педагогічних працівників
Жовтень для кафедри економіки повітряного транспорту виявився багатим на відкриті
заняття.
05.10.2022 відбулось відкрите лекційне заняття к.е.н., доцента кафедри економіки
повітряного транспорту ФЕБА Олександра Черешневого з навчальної дисципліни
«Поведінкова економіка (Behavioral economics)» на тему: «Прийняття рішень в умовах
ризику (Decision making in conditions of risk)».
12.10.2022 відбулось відкрите лекційне заняття к.е.н., старшого викладача кафедри
економіки повітряного транспорту ФЕБА Наталії Сафонік зі здобувачами вищої освіти
групи ЕП-212Б з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» на тему: «Фінансово-
економічні результати діяльності підприємства».
13.10.2022 відбулось відкрите лекційне заняття к.е.н., доцента кафедри економіки
повітряного транспорту ФЕБА Юрія Копчі зі здобувачами вищої освіти групи ЕП-412Б з
навчальної дисципліни «Стратегія підприємства та комунікації» на тему: «Базові
компоненти стратегії підприємства».
18.10.2022 відбулось відкрите лекційне заняття к.е.н., доцента кафедри економіки
повітряного транспорту ФЕБА Альони Ковальчук зі здобувачами вищої освіти групи ЕП-
212Б з навчальної дисципліни «Адаптивна економіка» на тему: «Адаптація економіки до
викликів економічних криз».
На заняттях були присутні завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, заступниця декана Ольга
Вовк, та науково-педагогічні працівники кафедри Саміра Пілецька, Тетяна Сімкова, Марія
Андрієнко, Наталія Васюткіна.
Лекційні заняття були проведені дистанційно, за чітко розробленим планом,
супроводжувалось презентаціями. Матеріал лекцій систематизований. Виклад матеріалу
здійснювався в логічній послідовності, з дотриманням структури заняття. Лектори
використовували змістовний, актуальний матеріал для розкриття теми та
продемонстрували вміння встановлювати контакт з аудиторією. По ходу викладу
матеріалу здобувачі вищої освіти задавали питання та отримували на них обґрунтовані
відповіді, що сприяло активній взаємодії та формуванню доброзичливої атмосфери на
заняттях.
Лекційні заняття проведено з дотриманням всіх навчально-методичних вимог.
Image

У жовтні 2022 здобувачі 1-го курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри економіки повітряного транспорту успішно розпочали навчання.

Цьогоріч, сучасні реалії в Україні вплинули на вступну кампанію та внесли корективи у початок навчального року. Та незважаючи на складні обставини, здобувачі ОС «Магістр» успішно склали МТНК, вступні фахові випробування, зараховані до числа студентів та успішно розпочали навчання.

Бажаємо нашим здобувачам вищої освіти наполегливості, успіхів та творчого натхнення. Продовжуємо працювати у напрямі удосконалення компетенцій та забезпечуємо стійкість комунікацій.

Навчаємось заради майбутнього ! 

Image
Image

28-30 вересня 2022 кафедра економіки повітряного транспорту ФЕБА взяла участь, у якості співорганізаторів та учасників, у VIII International Interdisciplinary Scientific Conference «Social Development Towards Values EthicsTechnologySociety», що відбулась м. Вісла, Польща.

Завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту Олена Ареф’єва, ввійшла до складу організаційного комітету в рамках міжнародної співпраці з Politechnika Śląska. До конференції долучились бакалаври, магістри та аспіранти кафедри економіки повітряного транспорту.

В ході заходу було обговорено ряд актуальних питань щодо стану та перспектив відновлення української економіки, зокрема, жваве обговорення викликали доповіді завідувачки кафедри Олени Ареф’євої та доцента кафедри Аксенії Каї.

Щиро вдячні польським колегам за безцінну підтримку та допомогу !

Image
Image

21-22 вересня 2022 року на кафедрі економіки повітряного транспорту  ФЕБА здобувачі вищої освіти освітнього ступеня магістр складали кваліфікаційний іспит.

 

Фахова комісія працювала у складі: Ірина Мягких, Альона Ковальчук, Інна Афанас’єва, Ніна Овсюк, Світлана Гайдай.

Завідувачка кафедри Олена Ареф'єва привітала здобувачів із успішним завершенням ще одного етапу навчання на шляху до отримання ступеня магістра.

Голова комісії, професорка кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну, д.е.н. Ірина Мягких відмітила високий рівень підготовки здобувачів та побажала їм успішного завершення навчання за освітньою програмою «Економіка підприємства».

 

Вітаємо здобувачів вищої освіти та бажаємо успішного захисту кваліфікаційних робіт !

Image
Image

21 вересня 2022 року старший викладач кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА Наталія Сафонік в ролі слухача відвідала конференцію про студентські страртапи Startup Campus 2022 від YEP!

Startup Campus проходить в межах ініціативи YEP «Підприємницький університет», що реалізується спільно з Міністерство цифрової трансформації України, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес, Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство цифрової трансформації України, Ukrainian Startup Fund, Genesis за підтримки Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Захід об’єднав у собі виступи стартаперів, інноваторів, підприємців, інфлюєнсерів, а студентський стартап-батл серед українських стартапів, таких як SmartZavod, Elomia, WRAP, Advertisement Bot, Adsme, Fruittorg, надихає на запровадження в країні тренду на молодіжне підприємництво.

Висловлюємо щиру подяку стартап-інкубатору YEP за можливість долучитись до надзвичайно цікавого заходу ! Дякуємо, що надихаєте !

Image

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти успішно пройшли переддипломну практику.

На протязі практичного навчання здобувачі вищої освіти мали змогу продемонструвати уміння застосовувати набуті навички та компетенції при аналізі діяльності вітчизняних підприємств в умовах трансформації економіки.

Вітаємо здобувачів вищої освіти та бажаємо успіхів у складанні кваліфікаційного іспиту та творчого натхнення при написанні кваліфікаційних робіт !

15.09.2022 року відбувся науковий семінар щодо розгляду результатів дисертаційної роботи к.е.н., доц. Володимира Титикала виконаної на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою «Методологічні основи просторово-процесного управління економічним потенціалом підприємства в умовах постіндустріального розвитку». Науковий консультант д.е.н., проф., завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту Олена Ареф’єва.

На засіданні були присутні декан факультету економіки та бізнес-адміністрування Сергій Смерічевський, заступниця декана Ольга Вовк, завідувачка кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Наталія Касьянова, завідувачка кафедри маркетингу Тетяна Князєва, завідувачка кафедри фінансів, обліку та оподаткування Тетяна Косова, професорка кафедри економіки та бізнес-технологій Ольга Міночкіна, професорки кафедри маркетингу Людмила Ороховська, Ольга Полоус, професорки кафедри економіки повітряного транспорту Наталія Васюткіна та Саміра Пілецька, професор кафедри логістики Сергій Гриценко, доценти кафедри економіки та бізнес-технологій Вероніка Командровська та Анатолій Тофанчук, доцентка кафедри фінансів, обліку та оподаткування Олена Рибак      та науково-педагогічні працівники кафедри економіки повітряного транспорту та кафедри економіки та бізнес-технологій.

В ході заходу доповідач виклав основні положення роботи та обґрунтував положення наукової новизни.

По завершенню доповідачу було поставлено ряд питань, на які він дав обґрунтовані відповіді.

За результатами, учасники заходу рекомендували дисертаційну роботу до подальшого впровадження.

Вітаємо Володимира Титикала із успішним кроком на шляху до поставленої цілі та бажаємо творчого натхнення і подальших успіхів на теренах науки !

Image

12.09.22 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулась атестація здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня.

Захід розпочала завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, яка ознайомила всіх із особливостями процедури атестації. В ході заходу аспіранти прозвітували щодо результатів роботи у напрямі підготовки дисертаційних досліджень, їх публікаційну активність та участь в освітньо-наукових заходах.

Бажаємо успіхів нашим аспірантам у подальшому навчанні та досягненні поставлених цілей !

Image

06-07 вересня 2022 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулись вступні випробування до аспірантури за спеціальністю 051 Економіка.

Незважаючи на складну ситуацію в державі, стати здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та долучитись до рядів молодих науковців вирішили значна кількість вступників.

За результатами іспитів, комісія у складі завідувачки кафедри, професорки Олени Ареф'євої, професорки Наталії Васюткіної, професорки Саміри Пілецької, відмітила високий рівень знань вступників, вміння аналізувати та практично застосовувати отримані знання, готовність до наукової діяльності.

На завершення члени комісії привітали вступників та побажали їм успіхів та творчої наснаги у подальшому навчанні та здобутті ступеня доктора філософії (PhD).

Image

Виховна робота як невід’ємна складова освітнього процесу

В умовах воєнного стану виховна робота є важливою складовою навчального процесу, тому кураторами академічних груп постійно проводяться кураторські години.

Під час таких зустрічей обговорюються питання організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, про дії у випадку надзвичайних ситуацій та у разі оголошення сигналу повітряної тривоги, про правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках та про формування здорового способу життя, про розвиток критичного мислення та медіаграмотність.

Подальше навчання та серйозне відношення до освітнього процесу, підготовка висококваліфікованих фахівців - важливий крок до відбудови України
31.05.2022 кафедрою економыки повытряного транспорту ФЕБА було проведено зустріч із заступником директора з економічних питань ТОВ «МАРШАЛЛ ТАБАКО» Андрієм Тепериком.
До зустрічі долучились заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.
Зустріч розпочалась із вступного слова завідувачки кафедри Олени Ареф’євої, яка зазначила, що зустрічі з практиками сприяють формуванню спеціальних компетентностей та підвищити рівень фаховості.
Під час свого виступу Андрій Теперик охарактеризув особливості планування витрат у бюджеті компанії, визначив ключові моменти функціонування  ТОВ «МАРШАЛЛ ТАБАКО», зупинившись на економічних питаннях.
На завершення зустрічі гість відповів на запитання присутніх.
Висловлюємо щиру вдячність спікеру за можливість здобути новий досвід та сподіваємось на подальшу співпрацю !
Image


30.05.2022 на кафедрі економіки повітряного транспорту затвердили переліки рекомендованих та альтернативних вибіркових дисциплін для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти із врахуванням позицій та потреб здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів.
До розширеного засідання кафедри долучились заступниця декана Ольга Вовк, кандидат економічних наук, керівник експертної групи з питань транскордонного співробітництва Директорату регіональної політики Міністерства розвитку громад та територій України Аксенія Кая та головний бухгалтер КП «Київпастранс» Маргарита Пімжина.
Розширене засідання кафедри відбулось з метою забезпечення формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» на 2022-2023 навчальний рік.
На засіданні обговорили пропозиції стейкхолдерів щодо змістовного наповнення силабусів та робочих програм, затвердили перелік дисциплін вибіркового компоненту ОПП з урахуванням потреб здобувачів вищої освіти та інших заінтересованих сторін (стейкхолдерів).
Image


Image
Image


25.05.2022 кафедрою економіки повітряного транспорту ФЕБА була проведена зустріч із директором ТОВ «ВІП-АВІАСЕРВІС» Олегом Пелехом, до якої долучились заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

Тема зустрічі: «Практичні аспекти розвитку співпраці авіаційних підприємств України з країнами ЄС та міжнародного авіаційного ринку».

З вітальним словом до учасників звернулася завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, закцентувавши увагу на тому, що подібні заходи, із залученням фахівців-практиків, сприяють закріпленню набутих навичок, отриманих в процесі теоретичного навчання та підвищенню рівня фахової кваліфікації.

Під час свого виступу Олег Пелех охарактеризував особливості функціонування авіаційних підприємств, розкрив практичні аспекти співпраці авіаційних підприємств України з країнами ЄС, ознайомив учасників із тенденціями розвитку міжнародного авіаційного ринку.

На завершення зустрічі гість відповів на запитання присутніх.

Сьогодні, як ніколи, актуальними є питання, що стосуються розвитку авіаційної галузі та позиціонування України на міжнародному авіаційному ринку, що робить подібні зустрічі, із фахівцями, дотичними до цієї сфери, ще більш цінними.

Дякуємо спікеру за важливий досвід, отриманий в результаті зустрічі та сподіваємось на подальшу співпрацю !

Image
Image

В рамках Днів науки, 25.05.2022 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулось пленарне засідання ХІІІ МНПК «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами».

До заходу долучились понад 100 науковців з України, Польщі, Чехії, Грузії, Великої Британії, Словаччини, Болгарії.

З вітальними словами до науковців та молодих вчених звернулись:

- Тетяна Лепейко, професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (м. Харків, Україна);

- Олена Ареф’єва, професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА НАУ;

- Ольга Вовк, доктор економічних наук, професор кафедри економіки повітряного транспорту, заступник декана ФЕБА НАУ.

Протягом пленарного засідання з науковими доповідями виступили:

- Ольга Вовк, доктор економічних наук, професор кафедри економіки повітряного транспорту, заступник декана ФЕБА НАУ. Тема доповіді «Детермінанти модернізації авіаційного сектору в умовах відбудови України».

- Катерина Ткач, здобувачка вищої освіти ФЕБА НАУ. Тема доповіді «Development Of Internet Banking In Ukraine».

- Саміра Пілецька, доктор економічних наук, професор кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА НАУ. Тема доповіді «Стратегічні напрямки розвитку соціальної відповідальності в Україні».

Матеріали будуть опубліковані в репозитарії Національного авіаційного університету.

Image

23.05.2022 кафедрою економіки повітряного транспорту ФЕБА було проведено Науково-практичний семінар «Виклики планування витрат і бюджетування в умовах кризи», приурочений до святкування Днів науки-2022. До зустрічі долучились заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

З вітальним словом до учасників звернулася завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, побажавши всім плідної співпраці.

В ході заходу обговорили проблеми бюджетування в умовах кризи, приділили значну увагу питанням удосконалення політики планування витрат у світлі військової агресії проти України.

Семінар викликав зацікавлення як у здобувачів вищої освіти, так і у науково-педагогічних працівників. Науково-практичні заходи сприяють підвищенню рівня зацікавленості науковою діяльністю.

Image
Image

19.05.2022 року на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА була проведена зустріч із к.е.н., головним консультантом центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. До зустрічі долучились заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

Тема зустрічі: «Орієнтири модернізації Світової організації торгівлі у світлі військової агресії проти України».

З вітальним словом до учасників звернулася завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, побажавши всім плідної співпраці.

Під час свого виступу Іван Ус охарактеризував сучасні тенденції світової торгівлі, приділивши значну увагу питанням модернізації Світової організації торгівлі у світлі військової агресії проти України.

Виступ спікера завершився жвавою дискусією, до якої долучились науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти.

На завершення відмітимо, що зустрічі з практиками сприяють формуванню фахових компетентностей у процесі реалізації освітніх програм.

Зустріч, присвячена такій важливій темі, символічно відбулась у День вишиванки. Код нації, втаємничений у вишиванках, надає нам сили, наснаги та об’єднує, незважаючи на кордони.

Image

18.05.2022 року кафедрою економіки повітряного транспорту ФЕБА була проведена зустріч із заступницею директора ТОВ «АЛЬТОРІС» Наталією Фроловою, до якої долучились заступниця декана Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

З вітальним словом до учасників звернулася завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, побажавши всім плідної співпраці.

Під час свого виступу Наталія Фролова охарактеризувала сучасні тенденції функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, познайомила учасників з практичною стороною, зупинившись на ключових моментах функціонування ТОВ «АЛЬТОРІС».

На завершення відмітимо, що зустрічі з практиками сприяють закріпити набуті навички, отримані в процесі теоретичного навчання та підвищити рівень фаховості.

Image

18.05.2022 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів було проведено науковий семінар «Синергія науково-дослідної та навчальної роботи як підґрунтя формування сучасних фахівців», до якого долучились заступниці декана факультету економіки та бізнес-адміністрування Оксана Попович та Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти.

З вітальним словом до учасників звернулась заступниця декана Оксана Попович, яка зазначила, що проведення наукових заходів сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців та побажала плідної співпраці.

Завідувачка кафедри Олена Ареф’єва відзначила важливість науково-дослідної роботи у процесі реалізації освітніх програм в контексті забезпечення фахових компетентностей.

Заступниця декана Ольга Вовк зазначила, що наукова діяльність сприяє розширенню кругозору та рівню підготовки фахівців, означила переваги для здобувачів вищої освіти, які поєднують навчальний процес із науково-дослідною діяльністю.

З доповіддю на тему «Синергія науково-дослідної та навчальної роботи як підґрунтя формування сучасних фахівців» виступила Наталія Сафонік, окресливши особливості науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти. Спікер зазначила, що поєднання наукової та навчальної роботи сприяє більш ефективному формуванню фахових компетентностей здобувачів вищої освіти, розвитку критичного і творчого мислення, інноваційних здібностей, здатності навчатися протягом життя.

Учасники семінару мали змогу почерпнули для себе інформацію, яку зможуть в подальшому використовувати в процесі навчання та проведення наукових досліджень.

 

Image
Image

18.05.2022 відбулось відкрите лекційне заняття д.е.н., професора кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА Саміри Пілецької зі здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня з навчальної дисципліни «Управління заннями». 

На занятті були присутні заступниця декана Ольга Вовк, завідувачка кафедри Олена Ареф’єва та науково-педагогічні працівники кафедри Марія Андрієнко, Тетяна Сімкова, Наталія Сафонік.

Лекційне заняття було проведено дистанційно, із використанням платформи Google Meet. На початку заняття було чітко означено план. Візуальний супровід заняття забезпечувався презентаційними матеріалами. Інформація була систематизована, викладена в логічній послідовності. В ході заняття лектор уміло встановлювала контакт із аудиторією. Матеріал лекції відображав новітні тенденції в сфері інформаційного забезпечення системних досліджень в економіці.

В ході лекції здобувачі вищої освіти мали змогу поставити запитання лектору та отримали на них обґрунтовані відповіді, що сприяло активізації мислення та подальшій взаємодії.

Лекційне заняття проведено з дотриманням всіх навчально-методичних вимог.

Image
16.05.2022 відбулось відкрите лекційне заняття к.е.н., доцента кафедри
економіки повітряного транспорту ФЕБА Альони Ковальчук зі здобувачами
вищої освіти групи ЕП-112м з навчальної дисципліни «Проектний
консалтинг». На занятті були присутні заступниця декана Ольга Вовк,
завідувачка кафедри Олена Ареф’єва та науково-педагогічні працівники
кафедри Наталія Сафонік та Тетяна Сімкова.
Лекція відбувалась у дистанційній формі із використання платформи
Google Meet. Структура заняття відповідала плану, матеріал викладачка
подавала у презентації. Виклад матеріалу здійснювався із дотриманням
структури заняття у логічній послідовності. Викладач уміло налагоджував
зв’язок з аудиторією. Матеріал лекції відповідає сучасним тенденціям
проектної діяльності та принципам забезпечення консалтингових послуг. Під
час заняття здобувачі вищої освіти задавали питання лектору, отримували на
них обґрунтовані відповіді, що сприяло активній взаємодії між ними.
Лекційне заняття проведено з дотриманням всіх навчально-методичних
вимог.
Image
03.05.2022 на розширеному засіданні кафедри економіки повітряного
транспорту ФЕБА відбувся попередній розгляд дисертаційної роботи Заріни
Побережної на тему «Управління формуванням бізнес-моделі
авіапідприємств на конкурентних ринках». Науковий консультант: д.е.н.,
професор Олена Ареф’єва.
На засіданні кафедри були присутні декан факультету економіки та
бізнес-адміністрування Сергій Смерічевський, заступниця декана Ольга
Вовк, завідувачка кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Наталія
Касьянова, завідувачка кафедри економіки та бізнес-технологій Оксана
Чумак, професори кафедри економіки та бізнес-технологій Ольга Міночкіна,
Андрій Черкасов, доцент кафедри економіки та бізнес-технологій Вероніка
Командровська, докторант Максим Колесник та науково-педагогічні
працівники кафедри економіки повітряного транспорту.
У доповіді здобувачка виклала основні положення роботи та
обґрунтувала положення наукової новизни.
По завершенню доповідачці було поставлено ряд питань, на які вона
дала обґрунтовані відповіді.
За результатами учасники заходу рекомендували дисертаційну роботу
до розгляду на науковому семінарі Факультету економіки та бізнесадміністрування із врахуванням зауважень.
Вітаємо здобувачку із успішним першим кроком на шляху до
поставленої цілі та бажаємо творчого натхнення і подальших успіхів на
теренах науки !
23 лютого 2022 року здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА захистили випускні роботи.
Image
Image
21.02.22 завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту провела науково-практичний семінар «Основи наукових досліджень економічних систем в процесах трансформації парадигмальних основ розвитку», до якого долучились науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачів вищої освіти.
Image
20.01.2022 року кафедрою економіки повітряного транспорту була проведена зустріч зі стейкхолдерами ОНП «Економіка».

Захід розпочався із вітального слова гаранта освітньо-наукової програми, Олени Ареф’євої, яка зазначила, що взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії.

В.о. проректора з інноваційного навчання та інформатизації Олексій Михальченко відзначив, що усталена тенденція глобалізації економічного простору одночасно супроводжується активним упровадженням інформатизації. Така ситуація об’єктивно зумовлюється потребами інформаційного суспільства щодо впровадження й застосування прогресивних інформаційно-комп’ютерних технологій у всіх сферах суспільних відносин. Це зумовлює створювати передумови для прийняття більш обґрунтованих управлінських рішень, змінювати як технології формування так і насиченість нових знань. Особливого значення це набуває на підприємствах авіаційної галузі, оскільки потребує нових підходів щодо реакцій на небезпеки, що несподівано з'являються. Зазначив, що оскільки при Національному авіаційному університеті було відкрито Європейський регіональний навчальний центр ІКАО з підготовки державних інспекторів з безпеки польотів та льотної придатності повітряних суден, створені національні центри, що працюють за методологією ІКАО, це піднімає вимоги до осучаснення процесів управління через впровадження інформатизації підприємств авіаційної сфери. На завершення побажав всім наснаги, натхнення, втілення всіх ідей, плідної роботи.

Декан Факультету економіки та бізнес-адміністрування Сергій Смерічевський закцентував увагу на особливостях освітньо-наукової програми, її фаховій та науковій спрямованості та зазначив, що для розробників програми, науково-педагогічних працівників кафедри та безпосередньо здобувачів вищої освіти є вкрай важливою думка фахівців-практиків, що дозволяє підвищувати рівень конкурентності програми.
Наступною до обговорення долучилась завідувачка кафедри економіки підприємства Донбаської державної машинобудівної академії Єлизавета Підгора, яка наголосила на тому, що сучасний розвиток економіки вимагає від суспільства швидкої адаптації до змін внутрішнього та зовнішнього середовища, у зв’язку з чим вимоги до підготовки фахівців економічного профілю постійно зростають. Сфера бізнесу потребує підготовки спеціалістів з аналітичним мисленням, здатних до постійного навчання, з вмінням застосовувати теоретичні знання в наукових дослідженнях і практичних ситуаціях. Вони повинні володіти навичками використання сучасних методів економічного аналізу і бізнес-діагностики, застосовувати інформаційні технології та економічно обґрунтовувати управлінські рішення, здатні генерувати креативні ідеї. Позитивно оцінивши освітньо-наукову програму «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти запропонувала для забезпечення формування у здобувачів спеціальних (фахових) компетенцій впровадити в навчальні програми деяких дисципліни розгляд сучасних теорій і концепцій економіки з позиції четвертого технологічного укладу економіки, поєднання діджиталізації і інтелектуалізації праці. На завершення пролунало запитання до здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня з приводу того яким чином здійснюється вибір дисциплін для формування власної академічної траєкторії?

 

Учасниками семінару окреслено подальші напрями організації наукових досліджень здобувачів вищої освіти.
Image
18.02.2022 року кафедрою економіки повітряного транспорту ФЕБА був проведений науково-практичний семінар «Проєктний менеджмент як драйвер трансформаційних процесів в Україні», до якого долучились декан факультету економіки та бізнес-адміністрування Сергій Смерічевський, стейкхолдери, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти.

З вітальним словом до учасників звернувся декан ФЕБА Сергій Смерічевський, який зазначив, що взаємодія із стейкхолдерами, думка фахівців-практиків є дуже важлива у процесі реалізації освітніх програм як для здобувачів вищої освіти, так і для науково-педагогічних працівників та побажав всім учасникам плідної співпраці.

Завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, зазначила, що участь стейкхолдерів на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії, зокрема, у вигляді проведення науково-практичних семінарів сприяє підвищенню рівня підготовки здобувачів вищої освіти та ефективності освітніх програм.

З доповіддю на тему «Проєктний менеджмент як драйвер трансформаційних процесів України» виступила Аксенія Кая, кандидат економічних наук, доцент кафедри, Керівник експертної групи з питань транскордонного співробітництва Директорату регіональної політики Міністерства розвитку громад та територій України.

До обговорення долучились також інші стейкхолдери, зокрема Маргарита Пімжина, головний економіст КП «Київпастранс».

Заступниця декана Ольга Вовк зазначила, що науково-практичні заходи сприяють розширенню кругозору та рівню підготовки фахівців в контексті забезпечення фахових компетентностей.

Учасниками семінару окреслено подальші напрями розвитку проєктного менеджменту в контексті трансформаційних процесів України.

Учасниками семінару окреслено подальші напрями організації наукових досліджень здобувачів вищої освіти.
Image
17.02.22 проектною групою освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» для підготовки здобувачів вищої другого (магістерського) рівня було проведено он-лайн зустріч щодо обговорення удосконалення освітньо-професійної програми, до якої долучились декан ФЕБА, науково-педагогічні працівники кафедри, здобувачі вищої освіти та стейкхолдери.

Модератором заходу була Тетяна Сімкова – гарант освітньої програми.

Серед запрошених стейкхолдерів:

- Аксенія Кая, кандидат економічних наук, доцент кафедри, Керівник експертної групи з питань транскордонного співробітництва Директорату регіональної політики Міністерства розвитку громад та територій України.

- Маргарита Пімжина, головний бухгалтер КП «Київпастранс».

Зустріч розпочалась із вступного слова завідувачки кафедри Олени Ареф’євої, яка зазначила, що участь стейкхолдерів є важливою в удосконаленні освітньо-професійних програм.

Аксенія Кая закцентувала увагу на тому, що залучення до освітнього процесу фахівців-практиків сприяє формуванню фахових компетентностей здобувачів вищої освіти.

 

В ході заходу обговорили особливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, принципи і порядок обрання вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти в АСФІОТ (Автоматизована система «Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти»).

На завершення, стейкхолдери висловили ряд рекомендацій щодо подальшого удосконалення освітньо-професійної програми для забезпечення підвищення якості освітнього процесу, що будуть враховані у оновленій редакції освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

Учасниками семінару окреслено подальші напрями організації наукових досліджень здобувачів вищої освіти.
Image
Image
28 грудня відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА заочної форми навчання. Захист розпочався із вітального слова завідувачки кафедри Олени Ареф’євої, яка ознайомила всіх із процедурою захисту та побажала успіхів.
Image
25.01.2022 у Національному авіаційному університету відбувся випуск здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Факультету економіки та бізнес-адміністрування
Image
Image
28 грудня відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА заочної форми навчання. Захист розпочався із вітального слова завідувачки кафедри Олени Ареф’євої, яка ознайомила всіх із процедурою захисту та побажала успіхів.
Image
Image
6 грудня 2021 року кафедра економіки повітряного транспорту спільно із кафедрою військової підготовки Національного авіаційного університету провели науково-практичний семінар «Роль економічних наук у підготовці військових кадрів», присвячений 30-річчю Збройних Сил України, до якого долучились здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники та представники Факультету економіки та бізнес-адміністрування.

З вітальним словом виступила завідувачка кафедри д.е.н, професорка Олена Ареф'єва, заступниця декана д.е.н. Ольга Вовк та к.е.н., помічник начальника інституту з фінансово-економічної роботи - начальник фінансово-економічної служби Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Олександр Черешневий.

Окрім привітань, к.е.н., заступник начальника кафедри військової підготовки НАУ Юрій Копча ознайомив всіх із історією становлення і розвитку кафедри військової підготовки, окреслив перспективи розвитку Збройних Сил України, а також переваги проходження військової служби за контрактом осіб офіцерського складу.

У цей день колектив кафедри економіки повітряного транспорту долучається до численних привітань наших мужніх і відповідальних захисників.

Ми низько вклоняємось подвигу наших героїв, які віддали своє життя за Україну та висловлюємо безмежну вдячність всім тим, хто пов’язав своє життя із Збройними Силами України. Дякуємо Вам за відвагу, мужність, героїзм, незламну силу волі та відданість українській державі.

Зичимо Вам міцного здоров’я, військової вдачі, сімейного затишку, невичерної енергії, звершення всіх мрій і побажань та благополуччя під мирним небом.

 Слава Україні! З Днем Збройних Сил України !

Учасниками семінару окреслено подальші напрями організації наукових досліджень здобувачів вищої освіти.
Image
Image
Image
Image

11.02.2022 в рамках профорієнтаційної роботи було проведено День відкритих дверей кафедри економіки повітряного транспорту для студентів коледжу інженерії та управління НАУ.

Захід відбувся в онлайн-форматі на платформі ZOOM.

З вітальним словом до учасників звернулась завідувачка кафедри Олена Ареф'єва, яка ознайомила майбутніх абітурієнтів із особливостями спеціальності, розповіла про можливості, які отримують здобувачі вищої освіти, навчаючись за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства", окреслила перспективи майбутнього працевлаштування випускників.

Старший викладач кафедри Оксана Дуксенко ознайомила учасників із особливостями вступу, розповіла про переваги навчання в НАУ, про досягнення та дозвілля студентів.

Незважаючи на дистанційний формат проведення, атмосфера під час заходу спонукала до співпраці, а доповідачі були доброзичливими та відкритими.

В ході зустрічі учасники отримали конструктивні відповіді на питання, що їх цікавили.

Колектив кафедри щиро запрошує всіх долучатись до великої родини НАУ.

Ми чекаємо саме на Вас !