Ковальова Марія Леонідівна

Ковальова Марія Леонідівна доцент кафедри економіки та бізнес технологій

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Сфера наукових інтересів: експертиза в митній справі, гармонізація митного законодавтва україни у відповідності до європейськиих норм, удосконалення системи технічного регулювання в Україні, управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності

Науково-дослідні роботи, в яких викладач приймав участь:

Участь у виконанні держбюджетної наукової теми «Актуальні проблеми розвитку економічної системи України в умовах трансформаційних перетворень» (державний реєстраційний №49/11.01.05)

Основні наукові та науково-методичні праці:

 1. Solokha D. & Kovalova M. (2018).The research of methodological ways for increasing the efficiency of use of innovative potential of regional social and economic systems. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 4 (2018) No. 2 March. P. 235-244. (Вкл. до наукометричної бази даних ESCI by Web of Science)
 2. Ковальова М. Л. Принципи корпоративної соціальної відповідальності у підприємствах індустрії дозвілля / Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі: кол. монографія. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – Розд. ІІІ. – С. 226-243. (1 д.а.)
 3. Kniazieva T., Dielini M., Kovalova M. (2018). Kniazieva T., Dielini M., Kovalova M. Сonception of social orientation of marketing on macro and micro level as a tool for managing the competitiveness of objects. Scientific development and achievements, Volume London. Sciemcee Publishing. Pp. 396-407. (0,3 д.а.)
 4. Ковальова М. Л. Особливості системи стандартизації та сертифікації в Україні / МЛ. Ковальова // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – Київ, 2016. – №4. – С. 65-71.
 5. Ковальова М. Л.Теоретико-методологічні аспекти формування поняття «стратегія розвитку» у контексті промислового підприємства/ М Л. Ковальова , О. Бобир// «Менеджер». – Маріуполь, 2016. – №4. – С. 83-90. (Вкл. до наукометричної бази даних Index Copernicus)
 6. Ковальова М. Л.Сертифікація продукції в Європейському Союзі: вимоги та процедура / М Л. Ковальова // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – Київ, 2017. – №2. – С. 104-108. (Вкл. до наукометричної бази даних Index Copernicus)
 7. Ковальова М. Л.Необхідність трансформації системи технічного регулювання в Україні/ М Л. Ковальова // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – Київ, 2018. – №1. – С.17-20 (Вкл. до наукометричної бази даних Index Copernicus)
 8. Ковальова М. Л.Міжнародна стандартизація як інструмент мінімізації ризиків в зовнішньоекономічній діяльності/ М. Л. Ковальова // «Менеджер». – Маріуполь, 2018. – №2 (79). – С.79-84. (Вкл. до наукометричної бази даних IndexCopernicus)
 9. Ковальова М. Л. Економіко-правові аспекти гармонізації системи технічного регулювання щодо вимог Європейського Союзу/ М. Л. Ковальова, Д. В. Солоха // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: зб. наук. праць ДонДУУ. Серія «Економіка», Т ХІХ, вип.. 306 – Маріуполь, ДонДУУ, 2018. ––С. 16-23.
 10. Kovalova M. (2019).Stem-education: prospects in Ukraine Вестник Казахского Университета финансов, экономики и международной торговли. №1 – Астана, 2019.- C. 100-103
 11. Ковальова М. Л. Мотивація в міжнародному менедженті: сутність та особливості / М. Л. Ковальова // Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку: зб. наук. праць ДонДУУ. Серія «Економіка»,– Маріуполь, ДонДУУ, 2018. – у друці.
 12. Ковальова М. Л. Логістичне управління: особливості та принципи/ М. Л. Ковальова // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – Київ, 2019. – №5. – C.45-49. (Вкл. до наукометричної бази даних Index Copernicus)
 13. Ковальова М. Л.Основи системи управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності / М. Л. Ковальова // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – Київ, 2020. – №2. – С. 166-169.(Вкл. до наукометричної бази даних Index Copernicus)

 

Член Всеукраїнської громадської організації “Українська асоціація економістів-міжнародників”

Профіль викладача:

Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=UcU8bpUAAAAJ&hl=uk

ORCID: 0000-0002-6890-4853

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.