Склад вченої ради

Спеціалізована вчена рада Д 26.062.02

Спецрада Д 26.062.02 діє з 06.06.2022

 

Профіль ради:

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»,

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»,

08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

 

Персональний cклад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.062.02

 

Голова ради:

 1. Смерічевський Сергій Францович, доктор економічних наук, професор, декан, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.04.

 

Заступник голови:

 1. Ареф’єва Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.04.

 

Вчений секретар:

 1. Кравчук Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.04.

 

Члени ради:

 1. Андрющенко Катерина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», спеціальність 08.00.04;
 2. Антипенко Надія Василівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.08;
 3. Бєлялов Талят Енверович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.04;
 4. Захарін Сергій Володимирович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, державний секретар, Міністерство освіти і науки України, спеціальність 08.00.03;
 5. Іващенко Алла Іванівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана», спеціальність 08.00.08;
 6. Касьянова Наталія Віталіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.04;
 7. Князєва Тетяна В’ячеславівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.03;
 8. Колбушкін Юрій Петрович, доктор економічних наук, доцент, начальник департаменту, НАК «Нафтогаз України», спеціальність 08.00.03;
 9. Косова Тетяна Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.08;
 10. Лемішко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 08.00.08;
 11. Паливода Олена Михайлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.03;
 12. Пілецька Саміра Тимофіївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.04;
 13. Разумова Катерина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.03;
 14. Смерічевська Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.03;
 15. Тельнова Ганна Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.08;
 16. Ярошевська Оксана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.08.