Спеціальності кафедри економіки та бізнес-технологій

Освітня програма

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» –

для тих, хто бажає професійного розвитку в сфері бізнесу та прагне до його успішної реалізації на основі креативності, інноваційності та сучасних прикладних економічних знань для динамічного управління змінами.

Випускники за даною освітньою програмою здатні успішно конкурувати в сфері бізнесу, консалтингу, технологій забезпечення ефективності підприємств. Акцент робиться на розвитку критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях, виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій та застосуванні інноваційних підходів в підприємницькій діяльності, проявленні ініціативності і підприємливості в різних напрямах застосування бізнес-технологій, вмінні вирішувати професійні завдання і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів та вмінні бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності бізнес-систем.

На кафедрі економіки та бізнес-технологій підготовка фахівців проводиться за освітніми ступенями бакалавр і магістр.

 Освітній ступінь «Бакалавр»

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

(спеціалізація)

Код

Назва

Код

Назва

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Підприємництво та бізнес-технології

Митна та біржова справа

Підприємницька діяльність в авіації

 

  Освітній ступінь «магістр»

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

(спеціалізація)

Код

Назва

Код

Назва

07

Управління та адміністрування

076

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

Підприємництво та бізнес-технології

Підприємницька діяльність в авіації

 

Освітній ступінь «Бакалавр»

Освітньо-професійна програма «Підприємницька діяльність в авіації» (бакалаврат) - це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися та впевнено підніматися кар’єрними сходами, орієнтуватися у лабіринтах авіаційного бізнесу, оцінювати кон’юнктуру ринку авіаційних послуг, планувати та організовувати підприємницьку діяльність в авіації, розробляти шляхи підвищення її ефективності.

Після навчання за освітньо-професійною програмою випускник набуває практичні уміння проектного аналізу, оцінювання економічної ефективності організації підприємницької діяльності, бізнес-планування, побудови моделей конкурентної поведінки бізнес-структур на авіаційному ринку.

По закінченню навчання фахівець із підприємницької діяльності в авіації може здійснювати наступну професійну діяльність:

 • фахівець - організатор з постачання,
 • фахівець - організатор із збуту,
 • інспектор торговельний, дилер (торговий), агент комерційний,
 • агент торговельний,
 • агент з організації обслуговування авіаперевезень,
 • фахівець з біржової торгівлі,
 • брокер, дилер,
 • директор малого підприємства, тощо.

Детальніше з профілем освітньої програми можна ознайомитися нижче за посиланням:

Освітня програма "Підприємницька діяльність в авіації" (бакалаврат)

  

 Освітньо-професійна програма «Підприємництво та бізнес-технології» (бакалаврат) передбачає теоретичну та практичну підготовку в сферах бізнес-проектування і консалтингу, інформаційного і технологічного забезпечення ефективності, конкурентоспроможності й інноваційності бізнесу. Фахівець з даної спеціальності може ефективно працювати в інвестиційно-консалтингових фірмах, провідних українських і зарубіжних компаніях, органах державного управління, успішно генерувати стартапи і реалізовувати власні бізнес-ідеї.

В результаті навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво та бізнес-технології» випускник отримує системні знання та навички в області організації підприємницької діяльності, управління та економіки і готовий до здійснення професійної діяльності в якості власника-підприємця, керівника середньої ланки.

Детальніше з профілем освітньої програми можна ознайомитися нижче за посиланням:

 Профіль освітньої програми "Підприємництво та бізнес-технології" (бакалаврат)

 

Освітньо-професійна програма «Митна та біржова справа» (бакалаврат) - це нова та перспективна спеціальність, яка дозволяє нашим випускникам успішно конкурувати у сфері підприємницької, комерційної, митної та біржової діяльності, стати успішними підприємцями та керівниками, мати престижну освіту, роботу та впевненість у майбутньому. Спеціальність передбачає підготовку фахівців у сфері митного, ринкового регулювання та управління ресурсами підприємств на біржах. Випускник оволодіє знаннями з експертизи товарів, технічного, нормативно-правового регулювання та організації зовнішньоекономічної діяльності; навчиться визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг, застосовувати інноваційні підходи у діяльності підприємницьких, митних та біржових структур. Фахівець з митної та біржової справи зможе працювати в зовнішньоекономічних підрозділах суб’єктів господарювання, в державних митних органах, бути самозайнятою особою - підприємцем, митним брокером або працювати на біржах.

Після навчання за освітньо-професійною програмою «Митна та біржова справа» працевлаштування може бути здійснене на посадах: фахівець у сфері митної діяльності, фахівець з біржової діяльності, агент з митного оформлення, агент з митного оформлення вантажів та товарів, митний брокер, дилер, аналітик, науковий співробітник (біржові операції), науковий співробітник-консультант (біржові операції), фахівець з біржових операцій, агент з комерційного обслуговування та торговельний брокер, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Детальніше з профілем освітньої програми можна ознайомитися нижче за посиланням:

Профіль освітньої програми "Митна та біржова справа" (бакалаврат) 

 

Освітній ступінь «Магістр»

Освітньо-професійна програма «Підприємництво та бізнес-технології» (магістратура) спрямована на підготовку фахівців, здатних успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, консалтингу, технологій забезпечення економічної безпеки, ефективності діяльності та розвитку сучасних підприємницьких структур. Акцент робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань, аналітичних, комунікативних, організаторських, підприємницьких навичок інтегративного вирішення завдань з ведення підприємницької діяльності та використання бізнес-технологій.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці (на базі бакалаврату або магістратури з будь-якої спеціальності).

Після навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво та бізнес-технології» випускник може здійснювати наступну професійну роботу:

 • економіст,
 • професіонал у сфері бізнес-аналітики, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності,
 • професіонал у сфері біржової діяльності,
 • фахівець з біржової, митної справи та торгівлі,
 • професіонал з фінансово - економічної безпеки,
 • помічник керівника підприємства (установи, організації), помічник керівників малих підприємств без апарату управління.
 • науковий співробітник (біржові операції), науковий співробітник (комерціалізація, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність, розвиток підприємства), тощо.

 

Детальніше з профілем освітньої програми можна ознайомитися нижче за посиланням:

Освітньо-професійня програма "Підприємництво та бізнес-технології" (магістратура, 2018 р.)

Освітньо-професійна програма "Підприємництво та бізнес-технології" (магістратура, 2019 р.) 

 

 

Освітньо-професійна програма «Підприємницька діяльність в авіації» (магістратура) базується на підготовці фахівців, які здатні успішно конкурувати в сфері авіабізнесу та продажу авіаційних послуг, консалтингу, технологій забезпечення економічної ефективності діяльності та розвитку сучасних підприємницьких структур. Освітньо-професійна програма орієнтує на функціональні засади здійснення основних та допоміжних бізнес-процесів в авіації на основі проектного підходу. Акцент робиться на аналітичній складовій експертизи реалізації бізнес-моделей розвитку, застосуванні методів економічного аналізу ефективності бізнес-процесів, розвиток креативного мислення та пошук нестандартних проектних рішень.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці (на базі бакалаврату або магістратури з будь-якої спеціальності).

Після навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємницька діяльність в авіації» випускник може здійснювати наступну професійну роботу:

 • економіст;
 • науковий співробітник (ефективність господарської діяльності, ефективність підприємництва, економіка);
 • професіонал з фінансово - економічної безпеки;
 • науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва);
 • професіонал у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інноваційної діяльності;
 • професіонал в галузі фінансів, торгівлі та комерційного обслуговування.

 Детальніше з профілем освітньої програми можна ознайомитися нижче за посиланням:

 Освітньо-професійна програма "Підприємницька діяльність в авіації" (магістратура)

 

МОНІТОРИНГ І ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ 

Випускова кафедра економіки та бізнес-технологій у прагненні до забезпечення якості підготовки фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на рівні сучасних запитів активно співпрацює зі стейкхолдерами, разом визначаючи перспективні компетентності майбутніх випускників. 

ПРОЄКТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ  

 

Програма фахового вступного випробування_Бакалавр_2_076_ПДА_ПБТ_МБС

Програма додаткового вступного випробування_Бакалавр_2_076_ПДА_ПБТ_МБС

Програма фахового вступного випробування_Магістр_076_ПДА_ПБТ_2019

 Програма додаткового вступного випробування_Магістр_076_ПДА_ПБТ_2019