Абітурієнту кафедри маркетингу

Абітурієнту кафедри маркетингу

1 курс

Програми вступних випробувань

на освітній ступінь «Бакалавр» зі скороченим терміном навчання 3 роки

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (1 СТ)

Шифр та найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Вступні випробування

075 Маркетинг

Маркетинг

Фахове

Електронний маркетинг

Фахове

 

 

2 курс

Програми вступних випробувань

на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним  терміном навчання 3 роки

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (2 НТ)

Шифр та найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Вступні випробування

075 Маркетинг

Маркетинг

Фахове

Електронний маркетинг

Фахове

 

 

3 курс

Програми вступних випробувань

на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (3 НТ)

 

Шифр та найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Вступні випробування

075 Маркетинг

Маркетинг

Фахове

Електронний маркетинг

Фахове

 

 Програми вступних випробувань

за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою

освітнього ступеня «Магістр»

 

Шифр та найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Вступні випробування

075 Маркетинг

Маркетинг

Фахове

Міжнародний маркетинг

Фахове