Овсак Оксана Павлівна

Овсак Оксана Павлівна – доцент кафедри економіки та бізнес технологій

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання - доцент

Сфера наукових інтересів: – антикризове управління підприємством та бізнес-структурами; реструктуризація бізнес-структур; управляння діяльністю інтегрованих бізнес-структур

Науково-дослідні роботи, в яких викладач приймав участь:

1.Участь у виконанні НДР «Проблеми ефективності функціонування та розвитку ринку транспортних послуг». (№ держреєстрації 0112U008113, 2012-2015 рр.).

 1. Участь у виконанні НДР «Науково-методичне забезпечення управління бізнес-процесами для розвитку підприємництва» (номер державної реєстрації 0118U00468, 2018-2021 рр.)

Основні наукові та науково-методичні праці

 

 1. Овсак О.П. Діагностика ефективності збутової діяльності підприємств хлібопекарської галузі України. Економіка, фінанси, право. – №12/1. – 2017. – С.11-15.
 2. Овсак О.П., Якимчук О.О. Складові економічного управління виробничим підприємством. Економіка, фінанси, право. – №12/2. – 2017. – С.43-45.
 3. Овсак О.П. Петриченко А.В. Реструктуризація як інструмент антикризового управління підприємством. Економіка, фінанси, право. – №1/1. – 2018. – С.39-41.
 4. Овсак О.П., Кривицька Н.Ю. Могімі К.Б. Сутність та складові комерційної діяльності хендлінгової компанії //Причорноморські економічні студії. – Випуск (36). –  2018.– С.145-150.
 5. Овсак О.П., Висоцька М.П., Пшеничний О.О. Організаційно-економічні складові формування кадрової політики аеропорту. [Електронний ресурс] / О.П. Овсак, М.П. Висоцька, О.О. Пшеничний // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. –  2019. − №1 (18). – С. 148-154. Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/26.pdf
 6. Овсак О.П., Назаренко О.П.,Примаченко О.В.Етапи та складові управління ризиками господарської діяльності підприємства.[Електронний ресурс] / О.П. Овсак, О.П.Назаренко, О.В. Примаченко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. − №1 (18).– С. 155-161. Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/27.pdf.
 7. Овсак О.П., Ушенко Н.В., Швець В.В. Інструментарій проведення операційної реструктуризації авіакомпанії..[Електронний ресурс] / О.П. Овсак, Н.В. Ушенко, В.В. Швець // Інфраструктура ринку.. – 2019. − №27. –С.211-215. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/27_2019_ukr/34.pdf
 8. Овсак О.П., Палієнко Т.П., Назаренко О.П. Особливості формування та діяльності інтегрованих бізнес-структур в Україні. // Проблеми системного підходу в економіці: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2019. – Вип.4(72).Частина 2. С.66-70.
 9. Овсак О.П., В.В., Назаренко О.П., Зелінський В.В. Особливості формування асортиментної політики виробничого підприємства. // Інфраструктура ринку – [електронне наукове фахове ви-дання]. –  2019. − №34. – С.149-152. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/34_2019_ukr/23.pdf
 10. Корпоративні засади забезпечення конкуренто-спроможності та управління капіталом комерційних банків/ Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків [монографія]. – Т.2. – Київ: «Центр учбової літератури», 2015. – С.90-99

Профіль викладача:

Google Академіїhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=W2YMfykAAAAJ&hl=ru

ORCID 0000-0003-1725-8887

Publons (Researcher ID) T-8771-2018

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Ovsak

E-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.