ОПП ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (бакалавр)

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП ЕКОНОМІКА БАКАЛАВР 2022

ВИБІРКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП ЕКОНОМІКА БАКАЛАВР 2022

Назва дисципліни

 

Семестр

2 курс

3.1

Електронна економіка

 фахова

3

3.2

Економіка регіональних ринків

 фахова

3

3.3

Економіка послуг

 фахова

3

3.4

Транспортна логістика

 не фахова

4

3.5

Виробничо-господарська безпека підприємства

 фахова

4

3 курс

3.6

Продаж конкурентних товарів і послуг

 фахова

5

3.7

Сучасні інтернет-технології

 фахова

5

3.8

Поведінка споживача

 не фахова

5

3.9

Основи формування капіталу підприємства

 фахова

6

3.10

Smart-підприємства: економіка та організація

 фахова

6

4 курс

3.11

Організація і планування виробництва

 фахова

7

3.12

Управління якістю продукції та послуг суб'єктів господарювання

 фахова

7

3.13

Податкова система України та податки суб’єктів господарювання

 не фахова

7

3.14

Управління запасами та складською діяльністю підприємства

 фахова

8

3.15

Економіка авіаційного транспорту

 фахова

8

Нормативні дисципліни

Дисципліна

Семестр

тип

1

Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях

2

нормативна

2

Ціноутворення*

4

нормативна

3

Економічна діагностика і контролінг

5

нормативна

4

Організаційна поведінка та бізнес-культура суб'єктів господарювання

1

нормативна

5

Економіка підприємства

2,3

нормативна

6

Ринок праці та соціально-трудові відносини

4

нормативна

7

Оцінка конкурентоспроможності підприємства та кластерний аналіз

4

нормативна

8

Когнітивна економіка

4

нормативна

9

Потенціал і розвиток підприємства

5

нормативна

10

Оцінка економічної діяльності підприємств (замість Економіки інтелектуальної власності та комерціалізації інновацій)

6

нормативна

11

Проєктний аналіз і оцінювання ризиків

6

Нормативна

12

Лідерство та креативна економіка

6

Нормативна

13

Планування діяльності підприємства

6

Нормативна

Перелік дисциплін вільного вибору ОПП «Економіка підприємства»

Назва дисципліни

Семестр

Назва дисципліни

Семестр

Рекомендовані

Альтернативні

2 курс

3.1

Адаптивна економіка

3

Електронна економіка

3

3.2

Економіка галузевих ринків

3

Економіка регіональних ринків

3

3.3

Економіка і організація малого бізнесу

3

Економіка послуг

3

3.4

Логістична інфраструктура

4

Транспортна логістика

4

3.5

Соціально-економічна безпека підприємства

4

Виробничо-господарська безпека підприємства

4

3 курс

3.6

Сучасні технології дослідження соціально-економічних процесів

5

Продаж конкурентних товарів і послуг

5

3.7

Прогнозування соціально-економічних процесів

5

Прогнозування та макроекономічне планування

5

3.8

Маркетинг промислового підприємства

5

Поведінка споживача

5

3.9

Капітал підприємства: формування та використання

6

Основи формування капіталу підприємства

6

3.10

StartUp та Internet-технології в економіці

6

Smart-підприємства: економіка та організація

6

4 курс

3.11

Економіка інтелектуалізації та діджиталізації

7

Економіка цифровізації

7

3.12

Сценарії бізнес-панування

7

Управління якістю продукції та послуг суб'єктів господарювання

7

3.13

Страхування діяльності суб’єктів господарювання

7

Податкова система України та податки суб’єктів господарювання

7

3.14

Основи управління ресурсними потоками

8

Управління запасами та складською діяльністю підприємства

8

3.15

Економіка авіаційного транспорту

8

Комунікативна економіка

8

 

Семестр

Рекомендовані кафедрою

Альтернативні

2 курс

3

Адаптивна економіка

Електронна економіка

3

Економіка галузевих ринків

Економіка регіональних ринків

3

Економіка і організація малого бізнесу

Економіка послуг

4

Логістична інфраструктура

Транспортна логістика

4

Соціально-економічна безпека підприємства

Виробничо-господарська безпека підприємства

3 курс

5

Сучасні технології дослідження соціально-економічних процесів

Продаж конкурентних товарів і послуг

5

Прогнозування та макроекономічне планування

Прогнозування соціально-економічних процесів

5

Маркетинг промислового підприємства

Поведінка споживача

5

Капітал підприємства: формування та використання

Основи формування капіталу підприємства

5

StartUp та Internet-технології в економіці

Продаж конкурентних товарів і послуг

4 курс

7

Економіка інтелектуалізації та діджиталізації

Економіка цифровізації

7

Управління якістю продукції та послуг суб'єктів господарювання

Сценарії бізнес-панування

7

Страхування діяльності суб’єктів господарювання

Податкова система України та податки суб’єктів господарювання

8

Основи управління ресурсними потоками

Управління запасами та складською діяльністю підприємства

8

Економіка авіаційного транспорту

Комунікативна економіка