Міжнародна діяльність кафедри маркетингу

Активний розвиток міжнародної діяльності кафедри маркетингу (далі - кафедри) Факультету економіки та бізнес-адміністрування (ФЕБА) зорієнтований на постійне підвищення якості надання освітніх послуг.


Це завдання досягається шляхом як підвищення кваліфікації викладачів кафедри, так і забезпеченням прямих контактів студентів кафедри з викладачами провідних зарубіжних університетів. Так, з цією метою на кафедрі успішно здійснюється навчання студентів англійською мовою (англомовний проект), а також активно розвиваються відносини в науковій сфері та академічного обміну з різними країнами, наприклад, Республікою Польща (Польща), Грузії, Федеративної Республіки Німеччини (Німеччина) та країн Балтії, Індією та ін.


З 2018 року на кафедрі розпочато навчання англійською мовою за спеціальністю “Маркетинг”.
Викладачі кафедри є сертифікованими спеціалістами, що мають право викладання англійською мовою після закінчення курсів підвищення кваліфікації з англійської мови на базі Національного авіаційного університету. Частина науково-педагогічних працівників кафедри (проф. Гірченко Т.Д., проф. Колбушкін Ю.П., проф. Шульгіна Л.М., доц. Крапко О.М., доц. Михальченко І.Г., доц. Полоус О.В., доц. Раменська С.Є., доц. Сібрук В.Л.) також отримали сертифікати після проходження стажування за курсом навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2 (незалежний користувач з поглибленим рівнем знань).


Студенти, які навчаються в англомовних групах, демонструють старанність в навчальному процесі та високий рівень отриманих знань, проявляють великий потяг до наукової діяльності, беруть активну участь в міжнародних конференціях та програмах міжнародної академічної мобільності. Студенти англомовного проекту кафедри вже навіть під час навчання затребувані роботодавцями за фахом у престижних іноземних фірмах і на провідних вітчизняних підприємствах.
Міжнародні зв’язки кафедри маркетингу розвиваються в рамках партнерських угод Національного авіаційного університету та за ініціативою самої кафедри. Кафедра активно співпрацює в межах «Угоди про співробітництво» з Європейським університетом бізнесу /European University of Business/ (м. Познань, Польща). Активно формується механізм (види, форми, організаційне забезпечення та критерії визнання результатів програм) академічної мобільності професорсько-викладацького складу та студентів.
В міжнародних проектах наукова діяльність кафедри спрямована на розвиток різних наукових напрямів: холістичного, соціально-відповідального, стратегічного, електронного та інноваційного маркетингу, а також маркетингу територій. З цією метою кафедрою налагоджено наукові зв’язки з міжнародної співпраці з колегами відповідних кафедр Європейського університету бізнесу /European University of Business/ (м. Познань, Польща) та Каунаського технологічного університету /Kauno technologijos universitetas/ (м. Каунас, Литва).


Здобувач кафедри маркетингу Марк Паркер (Спеціальність 075 «Маркетинг», ОПП «Міжнародний маркетинг», другий (магістерський) рівень вищої освіти) отримав можливість здійснити академічну мобільність в рамках програми «Global Student Experience» на навчання у Цюрихському Університеті (University of Zurich, Швейцарія).


Здобувачка кафедри маркетингу Мариніна Олена, що навчається за ОПП «Маркетинг» (англомовний проект) отримала можливість здійснити академічну мобільність в рамках програми Erasmus+ на навчання у Коледжі прикладних наук “Lavoslav Ružička”/ College of Applied Science «Lavoslav Ruzicka» в Вуковарі (Хорватія) за спеціальністю «041 Business and Administration» на другий семестр 2021-2022 навчального року, продемонструвавши високі досягненнях в навчанні, громадських активностях та знанні іноземної мови, що дозволило їй перемогти у конкурсному відборі, який був проведений на базі Національного авіаційного університету.

На фото: Мариніна Олена, здобувачка ОС «Бакалавр» ОПП «Маркетинг» (англомовний проект), переможниця конкурсного відбору на здійснення академічної мобільності в рамках програми Erasmus+ на навчання у Коледжі прикладних наук “Lavoslav Ružička”/ College of Applied Science «Lavoslav Ruzicka» в Вуковарі (Хорватія) на другий семестр 2021-2022 навчального року

 

Також кафедрою маркетингу Національного авіаційного університету 27.04.2021 року було започатковано чудову традицію проведення міжнародних наукових онлайн-семінарів. Перший семінар присвячений актуальній тематиці «Компетенції майбутнього: чого очікує роботодавець та як бути ефективним на сучасному ринку праці» відбувся у співпраці із Адамаським університетом (місто Калькута, Індія). Робочою мовою проведення семінару була англійська.

Семінар виявився ефективною платформою для проведення наукової дискусії для більш ніж 150 представників студентів, аспірантів, викладачів та практиків із України та Індії. Студенти мали змогу спробувати свої сили у представлені результатів своєї дослідницької роботи перед міжнародною науковою спільнотою, а здобувачі третього рівня вищої освіти збагатилися досвідом для проведення подальших дисертаційних досліджень.

На фото: науково-педагогічні працівники та здобувачі кафедри маркетингу спільно із науково-педагогічними працівниками та здобувачами Адамаського університету проводять наукову дискусію

27 травня 2021 року близько 70 молодих вчених з 4 країн світу взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Глобальний маркетинг: аналіз і виклики сучасності».

В конференції в онлайн-форматі взяли участь 19 представників з 6 закладів вищої освіти та різних організацій, серед яких: Академія педагогіки та адміністрації імені Мешка І (м. Познань, Польща); Вища економіко-гуманітарна школа (м. Бєльсько-Бяла, Польща); Батумський державний університет імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія); Адамський Університет (м. Колката, Індія); Державний університет інфраструктури та технологій (м. Київ); Донецький державний університет управління (м. Маріуполь) та багато учасників з Національного авіаційного університету.

У рамках конференції відбулись засідання п’яти секцій: «Інтернет просування продуктів і брендів», «Сучасні тренди Digital-ринку», «Територіальний маркетинг», «Маркетингові аспекти розвитку «зеленої» економіки», «Стратегії використання інструментів маркетингу».

Конференція стала жвавим дискусійним майданчиком для обговорення питань розвитку глобального маркетингу, учасники задавали питання, а доповідачі відповідали на поставлені питання та пояснювали свої наукові здобутки.

В рамках міжнародної діяльності кафедри маркетингу 27 травня 2021 року також відбулася онлайн зустріч з практиком, випускником НАУ, випускником EMBA Rotterdam School of Management Костянтином Воленбовським, який зараз мешкає в Швейцарії.

Зустріч пройшла в інтерактивному форматі, студенти, викладачі та Костянтин В. обмінювалися думками та відповідями на питання щодо  відмінності програм, особливості вступу та навчання на програми MBA / EMBA. Другий тематичний блок містив інформацію щодо фінансової грамотності, яка спонукала студентів замислитися та д питанням: «Чому це важливо?». Наприкінці спікер надав практичні поради та анонс цікавих джерел інформації.

На фото: науково-педагогічні працівники та здобувачі кафедри маркетингу приймають участь в онлайн-зустрічі із Костянтином Воленбовським

За ініціативи адміністрації Факультету економіки та бізнес-адміністрування та за підтримки кафедри маркетингу 01.10.2021 року відбулася офіційна зустріч із представниками NIMEC - професором Жоелем Бре Університету Кан (Нижня Нормандія), керівником наукової лабораторії NIMEC за регіоном Кан та професором Сонде Зуахі, професором Університету Руан, діючим Віце-президентом Французької асоціації маркетингу.

Конструктивний діалог під час зустрічі дозволив дійти до висновку про можливість подальшої кооперації в науково-дослідному полі, зокрема іноземні колеги відмітили актуальність тематики дисертаційних досліджень на рівні PhD кафедри маркетингу, можливість розгляду питання подвійного керівництва дослідною роботою аспірантів, а також подальших планів щодо обміну знаннями та досвідом на рівні науково-педагогічних працівників в рамках здійснення програм мобільності.

На фото: (зліва направо) представники адміністрації університету, представники адмінстрації факультету та кафедри маркетингу, професор Жоель Бре, професор Сонде Зуахі, викладачі кафедри маркетингу

На фото: адміністрація та викладачі факультету приймають участь у зустрічі із представниками NIMEC

На фото: адміністрація та викладачі факультету приймають участь у зустрічі із представниками NIMEC

На фото: адміністрація та викладачі факультету приймають участь у зустрічі із представниками NIMEC

К.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу Сібрук Віктор Леонідович прийняв участь у викладанні за програмою академічної мобільності Erasmus+ в Коледжі прикладних наук “Lavoslav Ružička“(Хорватія) протягом 11-15 жовтня 2021 р. Віктор Леонідович провів для студентів Коледжу лекції на тему:

 1. Споживчий попит в авіаційній галузі.
 2. Ціноутворення на послуги в авіаційній галузі.

Сібрук В.Л. презентував Національний авіаційний університет, Факультет економіки та бізнес-адміністрування та кафедру маркетингу представникам коледжу та учасникам програми мобільності Erasmus+, а також прийняв участь у запланованих наукових та ознайомчих заходах за програмою мобільності.

На фото: сертифікат про участь к.е.н., доцента, доцента кафедри маркетингу Сібрука В.Л. у викладанні за програмою академічної мобільності Erasmus+ в Коледжі прикладних наук “Lavoslav Ružička“(Хорватія)

На фото: к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу Сібрук В.Л. проводить лекційне зайняття для студентів Коледжу прикладних наук “Lavoslav Ružička“(Хорватія)

На фото: к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу Сібрук В.Л. зі студентами Коледжу прикладних наук “Lavoslav Ružička“(Хорватія)

 

2020 року кафедрою було організовано та проведено  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глобальний маркетинг: аналіз і виклики сучасності», в якій взяли участь понад 80 науковців, практиків, аспірантів і студентів, серед представників: Батумський державний університет імені Шота Руставелі (м. Батумі, Грузія); Академія педагогіки та адміністрації імені Мешка І (м. Познань, Польща); Вища економіко-гуманітарна школа (м. Бєльсько-Бяла, Польща); Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»»; Державний університет телекомунікацій (м. Київ); Донецький державний університет управління (м. Маріуполь); Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ); Луцький національний технічний університет (м. Луцьк); Національний технічний університет «ХПІ» (м. Харків); Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса); Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (м. Одеса); Херсонський національний технічний університет (м. Херсон) та 57 учасників з Національного авіаційного університету.

Конференція відбулась в онлайн-режимі на платформі Zoom. У рамках конференції працювало п’ять секцій: «Інтернет просування продуктів і брендів», «Сучасні тренди Digital-ринку», «Територіальний маркетинг», «Цифрові трансформації маркетингу», «Стратегії використання інструментів маркетингу».

Особливу зацікавленість викликали доповіді доктора А. Маловічко (м. Познань) та Г.Мікеладзе (м. Батумі), в обговоренні прийняли участь 29 представників з 13 закладів вищої освіти.

На фото: викладачі кафедри приймають участь в онлайн-режимі у  ІІ Міжнародній науково-практична конференція «Глобальний маркетинг: аналіз і виклики сучасності»

Влітку 2020 року представники кафедри, студенти та аспіранти прийняли участь у спільній конференції, яка проводилась у форматі он-лайн з делегатами від Leibniz University Hannover, а також спільно з Інститутом новітніх технологій та лідерства НАУ та за участю кафедри  ««Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств» Факультету транспорту, менеджменту та логістики  (ФТМЛ). 

На фото: представники кафедри під час онлайн-конференції з делегатами від Leibniz University Hannover

 Спікери конференції ознайомили присутніх викладачів та науковців зі шляхами пошуку та встановлення подальшого стратегічного партнерства з німецькими вищими навчальними закладами, а також з особливостями існуючих програм обміну у науковій та академічній сферах, які виконуються в Україні за сприянням DAAD та Erasmus+.

На фото: Leibniz University Hannover

 Під час он-лайн зустрічі були презентовані Університети, обговорені досягнення в навчальному та науково-дослідницькому потенціалах партнерів.

На фото: дискусія викладачів та студентів кафедри з делегатами від Leibniz University Hannover

 Узгоджено пріоритетні напрями проведення досліджень у Leibniz University Hannover з менеджменту, маркетингу та підприємництва. Досягнуто домовленості про налагодження тісної співпраці, в тому числі з академічного обміну студентами.

Кафедра і далі продовжує активно залучити своїх викладачів, аспірантів та студентів до міжнародного наукового та навчального обміну з провідними університетами Польщі, Грузії та  Німеччини, в тому числі в межах програми академічного обміну «Еразмус+»,  та академічних програм  Німецької служби академічних обмінів (DAAD).

У 2019 році представники кафедри успішно приймали участь в обміні науковим та педагогічним досвідом в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальний маркетинг: аналіз і виклики сучасності» на базі Батумського державного університету ім. Шота Руставелі, де  співорганізаторами конференції також  виступив Національний інститут економічних досліджень (Грузія).

В конференції прийняли участь провідні вчені, представники бізнесу і державного управління, дослідники-маркетологи із Польщі, України, Грузії, Білорусі, всього було представлено 93 доповіді.

 

 

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото: матеріали наукової конференції кафедри «Глобальний маркетинг: аналіз і виклики сучасності» в м. Батумі (Грузія).

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото:викладачі кафедри діляться досвідом з колегами з Батумського державного університету ім. Шота Руставелі під час наукової конференції кафедри «Глобальний маркетинг: аналіз і виклики сучасності» в м. Батумі (Грузія).

 

   В цьому навчальному році (2019/2020) кафедрою були проведені науково-освітні проекти для викладачів та студентів кафедри провідними викладачами Німеччини. Так, в рамках спільний взаємодії Національного авіаційного університету (НАУ) з  Німецьким фондом економіки та міжнародного співробітництва  «Senior experten service, GmbH» (SES) студенти кафедри фактично отримали можливість навчання за наступними проектами:

І. У сфері маркетингового менеджменту та електронного маркетингу (Marketing Management and E-marketing).   Лектор проекту  ̶  професор Бременського університету (ФРН)  Хартмут Веллердт  (Hartmut Wellerdt). Цей спільний проект проводився з 21.10.2019 р. по 09.11.2019 р.  відповідно до міжнародної угоди № 39-2019/UA-BP від 07.10.2019 між SES та НАУ. 

 

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото (зліва направо): наукова дискусія експерта SES  Хартмута Веллердта  та завідувача кафедри С.Смерічевського під час тренінгів зазначеного проекту

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото: лекція експерта SES  Хартмута Веллердта  з формування маркетингових стратегій для викладачів, студентів магістратури та аспірантури (здобувачі рівня PhD) кафедри

 

Хартмут Веллердт  провів серію лекції та семінарів з викладачами, аспірантами та студентами магістратури кафедри за тематичним напрямком «Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері маркетингового менеджменту»,  в тому числі за такими темами:

 1. Глобальні та мультинаціональні маркетингові стратегії.
 2. Сучасні тенденції електронного маркетингу.
 3. Стратегічний маркетинговий менеджмент.
 4. Маркетингові стратегії ціноутворення.
 5. Стратегічний бренд менеджмент.
 6. Лідерство в організаціях.

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото: обговорення викладачами та студентами кафедри іноземного досвіду під час тренінгу експерта SES Хартмута Веллердта

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото: експерт SES Хартмут Веллердт під час тренінгу  з представниками кафедри

 

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото: момент навчального процесу зі студентами кафедри за участю експерта SES Хартмута Веллердта

 

Крім того, Хартмут Веллердт провів 30.10.2019 р. відкриту лекцію для студентів та викладачів кафедри на базі Інституту новітніх технологій та лідерства НАУ.

 

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото: експерт SES Хартмут Веллердт під час його лекції від 30.10.2019 р.

 

https://www.youtube.com/watch?v=T_PQAChdC-k&t=72s

 

Відеозапис лекції професора Бременського університету та експерта SES Хартмута Веллердта від 30.10.2019 р.

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото: обговорення студентами магістратури та викладачами кафедри іноземного досвіду під час відкритої лекції експерта SES Хартмута Веллердта

 

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото: студенти англомовного проекту кафедри під час відкритої лекції експерта SES Хартмута Веллердта

 

ІІ.   У сфері маркетингового менеджменту та сучасних систем освіти (Marketing Management and Modern Education Systems).  Лектор проекту  ̶  професор «Вищої школи в Кайзерслаутерні»  (ФРН) Берт Форшелен (Bert   Forschelen).  Цей спільний проект проводився з 03.02.2020р. по 21.02.2020р.  відповідно до міжнародної угоди від 17.12.2019р. №55-2019/UA-BP між SES  та НАУ.

Під час візиту Берта Форшелена було проведено серію тренінгів для студентів та співробітників ФЕБА НАУ та робочі зустрічі з деканом Факультету Петровською С.В. та завідувачем  кафедри Смерічевським С.Ф. з тематики проекту.

 

 

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото: експерт SES Берт Форшелен під час його лекції аспірантам та студентам магістратури кафедри

 

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото: експерт SES Берт Форшелен під час його лекцій та тренінгів

 

Берт Форшелен провів серію лекції та семінарів з викладачами, аспірантами та студентами магістратури кафедри за тематичним напрямком «Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері стратегій міжнародного менеджменту та сучасних систем освіти»,  в тому числі за такими темами:

 1. Процеси навчання протягом усього життя як необхідність в стратегічному менеджменті.
 2. Стратегічний міжнародний менеджмент європейських організацій.
 3. Передові освітні концепції в управлінні бізнесом.
 4. Сучасні методи маркетингового менеджменту.

 

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото (зліва направо): викладачі кафедри, декан Петровська С.В.,  експерт SES Берт Форшелен та студенти англомовного проекту кафедри

В 2018 році представники кафедри успішно приймали участь в обміні науковим та педагогічним досвідом в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваціями в маркетингу: сучасні тренди і стратегічні імперативи», що була організована кафедрою спільно з Познанською вищою школою педагогіки та адміністрації ім. Мешка I та AMIntegrator Group в м. Познань (Польща). Участь у конференції взяли представники з 4 країн світу та 132 наукових, науково-дослідних, фінансових установ, урядових, громадських структур та представники бізнесу.

 

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото: матеріали наукової конференції кафедри «Управління інноваціями в маркетингу: сучасні тренди і стратегічні імперативи» в м. Познань (Польща).

Міжнародна діяльність кафедри маркетингу 

На фото:  представники кафедри в м. Познань на науковій конференції «Управління інноваціями в маркетингу: сучасні тренди і стратегічні імперативи»

 

 

Викладачі кафедри проходили в 2016 році міжнародне стажування у Вищій школі бізнесу Національного університету ім. Льюіса /Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University/ (м. Новий Сонч, Польща).