ОПП Міжнародний Маркетинг Магістр

Артефакти

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Рішення НАЗЯВО 25.11.2022

- освітні програми
 
Навчальні плани

Моніторинг якості реалізації освітньо-професійної  програми «Міжнародний маркетинг»

1.  «Анкетування_магсітри_ММ" червень_2022"

https://forms.gle/VvENmGqdjcfphp54A

«Анкета_Академічна_доброчесність_ОПП_"Міжнародний маркетинг"

https://forms.gle/aoUFmnwv6j5owZFi9

Звіт_анкетування_магістри

2.  Анкета опитування НПП, що забезпечують підготовку здобувачів другого  рівня вищої освіти "Магістр" за спеціальністю 075 «Маркетинг» ОПП "Міжнародний маркетинг"

https://forms.gle/HLmykQJkeLJ3G3VC9

Звіт_анкетування_НПП

3.  Анкета "Стейкголдери та роботодавці" ОПП "Міжнародний маркетинг"

https://forms.gle/oFtHxMXMtyfahRua9

Звіт_анкетування_роботодавців

"Якість реалізації освітньо-професійної програми «Міжнародний маркетинг магістри» (аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти ОС МАГІСТР)"
 

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ КОМПОНЕНТ ОПП МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ МАГІСТР