Зв'язки кафедри економіки повітряного транспорту

Міжнародна співпраця кафедри економіки повітряного транспорту Національного авіаційного університету спрямована на розбудову університету, пошук та створення нових можливостей для наукового зростання науково-педагогічних працівників та студентів, сприяння поширенню позитивного іміджу України та української науки та освіти за кордоном. Для налагодження міжнародного співробітництва кафедра вибудувала та продовжує активно розвивати мережу контактів із закордонними вищими навчальними закладами та фахівцями у різних галузях економіки.

Для розвитку науково-дослідницького потенціалу творчих колективів, підвищення кваліфікації викладацького складу, проведення спільних наукових семінарів, конференцій кафедра підтримує творчу співдружність із низкою науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів, таких як: Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ), Національний інститут стратегічних досліджень (м. Київ), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського» (м. Київ), Державний університет інфраструктури та технологій (м. Київ), Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів), Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ), Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Польша, м. Жешув), Мельнбурнський королівський технологічний університет (Австралія, м. Мельбурн), Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків), Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів), Українська академія друкарства (м. Львів), Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Київ), Сумський державний університет (м. Суми), Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків) та іншими.

Для покращення підготовки студентів та їх подальшого працевлаштування велика увага приділяється співпраці кафедри економіки повітряного транспорту з державними та комерційними підприємствами, зокрема авіаційної галузі, що відображається в організації та проведенні спільних дослідних робіт, організації спільних наукових семінарів, проходженні студентами науково-дослідної та переддипломної практик. В даному напрямку співпраця реалізується з такими організаціями, як: ПрАТ «Міжнародні авіалінії України», Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт «Київ» ім. І. Сікорського», Державне підприємство «Антонов», Державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації», Державне підприємство «Обслуговування повітряного руху України», Асоціація «Аеропорти України» цивільної авіації, ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк» тощо.

Основні напрями міжнародного співробітництва кафедри економіки повітряного транспорту:

залучення науковців, фахівців у сфері економіки зарубіжних  університетів, співробітників провідних економічних установ та організацій, з метою проведення тематичних лекцій, курсів і майстер-класів для студентів кафедри економіки повітряного транспорту НАУ;

стажування студентів, стажування й читання лекцій науково-педагогічного складу кафедри економіки у закордонних навчальних та наукових закладах;

налагодження і підтримка зв’язків з випускниками-іноземцями та тими хто продовжив своє навчання за кордоном, з метою популяризації та залучення до навчання студентів із зарубіжних країн та наукового співробітництва;

участь студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників у міжнародних закордонних та вітчизняних конференціях, симпозіумах, круглих столах;

активізація публікацій науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science та ін.;

збільшення представництва наукового та науково-педагогічного складу кафедри економіки повітряного транспорту у редакційних колегіях закордонних наукових видань;

проведення міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій із залученням до організації та участі іноземних фахівців у сфері економіки, спільна організація конференцій у європейських країнах;

укладання багатосторонніх угод про співробітництво, проведення спільних досліджень та стажування студентів кафедри у вітчизняних і закордонних компаніях, навчальних закладах.

Кафедрою економіки повітряного транспорту організовано міжнародний науково-практичний семінар «Реформування авіаційної галузі. Синергія державного управління та учасників ринку», на якому представники як вітчизняних, так і іноземних авіакомпаній, а також органи держаного управління висвітлювали проблеми розвитку авіаційної галузі України.

Міжнародне співробітництво науковців кафедри економіки повітряного транспорту є дієвим чинником успішної реалізації майбутніх стратегічних наукових проектів і, в подальшому, сприятиме вдосконаленню економічної системи України, прискорить процес його гармонізації з міжнародною системою.