Спеціальності кафедри економічної кібернетики

 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. 

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма: економічна кібернетика;

                          цифрова економіка.