ОПП ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА БАКАЛАВР

Артефакти

Освітні програми

Рецензії

Навчальні плани

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1

Історія української державності та культури

1.2

Господарське право

1.3

Ділова українська мова

1.4

Фахова іноземна мова

1.5

Філософія

1.6

Фізичне виховання та самовдосконалення

2. Цикл професійної та практичної підготовки

2.1. Цикл професійної підготовки

2.1.1

Вища математика для економістів

2.1.2

Теорія ймовірностей і математична статистика

2.1.3

Економічна теорія

2.1.4

Економічна інформатика

2.1.5

Маркетинг

2.1.6

Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях

2.1.7

Фінансово-інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання

2.1.8

Економічна статистика

2.1.9

Основи підприємництва

2.1.10

Оптимізіційні методи та моделі

2.1.11

Міжнародна економічна діяльність

2.1.12

Економічна діагностика і контролінг

2.1.13

Економетрика

2.1.14

Міжнародні ринки праці

2.1.15

Міжнародна фінансова система

2.1.16

Економіка і організація інноваційної діяльності

2.1.17

Моделювання бізнес-процесів

2.1.18

Міжнародні бізнес-процеси

2.1.19

Системний аналіз в економіці

2.1.20

Цифрова економіка: цифрова трансформація середовища і бізнесу

2.1.21

Основи теорії алгоритмів та програмування

2.1.22

Економіка підприємства

2.1.23

Ігрові моделі прийняття рішень

2.1.24

Введення в аналіз Big Data

2.1.25

Ризик-менеджмент та прийняття проектних рішень

2.1.26

Інтернет-технології в бізнесі

2.1.27

Моделі та методи управління складними системами

2.1.28

Python для аналізу даних

2.1.29

Моделі та методи інтелектуального аналізу даних

2.1.30

Інструментальні засоби бізнес-аналітики

2.1.31

Основи машинного навчання

2.1.32

Web-аналітика та цифровий маркетинг

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ