ОПП ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА МАГІСТЕР

Нормативні дисципліни

ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1

Ділова іноземна мова

1.2

Методологія прикладних досліджень у соціально-економічній сфері

2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

2.1. Цикл дисциплін професійної підготовки

2.1.1

Моделювання та управління розвитком економічних систем

2.1.2

Глобальна економіка

2.1.3

Бізнес-аналітика та консолідація інформації

2.1.4

Економетрика часових рядів

2.1.5

Теорія ігор в економіці

2.1.6

Машинне навчання та сучасні інструменти Data Science

Вибіркові дисципліни