Кафедра бізнес-аналітики та цифрової економіки

Ласкаво просимо до кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки ФЕБА НАУ!

логотип кафедри маркетингу національного авіаційного університету

"Ми навчимо мислити системно:

ВИЯВЛЯТИ проблеми,

ПЕРЕДБАЧАТИ проблеми,

ВИРІШУВАТИ проблеми!"

        Кафедра бізнес-аналітики та цифрової економіки – це випускова кафедра зі спеціальності 051 «Економіка».

Освітні програми:

       освітній ступінь “БАКАЛАВР” за освітньо-професійними програмами:

            “Економічна кібернетика”,

             ”Цифрова економіка”,

             "Міжнародна економіка"

       освітній ступінь “МАГІСТР” за освітньо-професійними програмами:

             “Економічна кібернетика”,

             ”Цифрова економіка”,

             "Міжнародна економіка"

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

 • Цифрова економіка
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Бізнес-аналітика та консолідація інформації
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Управління проектами інформатизації
 • Технологія проектування і адміністрування БД і СД
 • WEB аналітика та технології консолідації даних
 • Алгоритмізація та програмування в економіці
 • Інструментальні засоби статистичного та інтелектуального аналізу даних
 • Основи електронного бізнесу
 • Технології створення програмних та інтелектуальних систем
 • Економетрика
 • Інформаційний менеджмент
 • Оптимізаційні методи і моделі
 • Електронна комерція
 • Економічна кібернетика
 • Моделювання управління ризиком
 • Теорія ігор в економіці
 • Інформатика

       Кафедра підтримує зв’язки з випускниками, партнерами та стейкголдерами. Постійно проводяться зустрічі, під час яких партнери кафедри діляться практичним досвідом зі студентами та викладачами.

Історія кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

 Створення кафедри економічної кібернетики пов`язане з проходженням суспільством певного етапу розвитку науково-технічного прогресу – з появою комп’ютерів. Ця об`єктивна причина сприяла інтенсивному розвитку математичного моделювання, що набуло в сфері економіки нового напряму – економіко-математичного моделювання.

         Кафедра економічної кібернетики була створена згідно наказу ректора НАУ №143/од від 14.07.2004 року. Це наймолодша кафедра факультету економіки та бізнес-адміністрування. Кафедра є випусковою кафедрою з підготовки бакалаврів та магістрів спеціалізаціїі «Економічна кібернетика» та «Цифрова економіка».

         Засновником та першим завідувачем кафедри був професор Жебка Валентин Володимирович. Після нього кафедру очолювала професор Олешко Тамара Іванівна. Потім посаду завідувача кафедри займала професор Касьянова Наталія Віталіївна.

        З 2019 року кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент, Іванченко Надія Олександрівна.

        Навчальний процес на кафедрі забезпечують 9 науково-педагогічних працівників, серед них 2 доктори та 7 кандидатів наук. У навчальному процесі широко використовується науково-практична лабораторія « Моделювання соціоекологоекономічних процесів».

        На кафедрі працює гурток "Інструменти обробки даних в умовах цифрової економіки"

        Кафедрою проводиться значна робота у сфері наукових досліджень, розробленні нових дисциплін відповідно до сучасних напрямів розвитку моделювання в економіці, написанні монографій, електронних навчальних посібників, методичних матеріалів для успішного опанування студентами дисциплін та використання набутих знань у подальшій діяльності.
        Студенти, що навчаються за спеціальністю  «Економічна кібернетика», беруть активну участь у науково-дослідній роботі за темою наукових досліджень кафедри «Управління інноваційним розвитком високотехнологічних підприємств», наукових семінарах кафедри, наукових студентських конференціях та конкурсах наукових робіт всеукраїнського і міжнародного рівнів.