Історія кафедри економіки

ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ

 

Витоки кафедри економіки виходять з 1958 року, коли в складі кафедри технічної експлуатації літальних апаратів утворилась група під керівництвом доцента Олександра Григоровича Матвієнко, єдиного на той час в інституті кандидата економічних наук, ветерана повітряного флоту. Ця група здійснювала викладання всіх дисциплін організаційно-економічного циклу по експлуатації авіаційних підприємств. Економічна група, про яку мова йшла вище, була передана на кафедру марксизму-ленінізму.

В цю групу входили: Н.Є. Нерсесова , А.І. Замедянська А.І, В.А Кулик та деякі спеціалісти-практики з підприємств Аерофлоту. В цей же період на кафедрі почали працювати Г.Б.Матвеєнко та А.М.Андрійчук.

no comments

Економічна група, про яку мова йшла вище, була передана на кафедру марксизму-ленінізму і працювала під керівництвом професора Корнієнко. В 1965 році кафедра марксизму-ленінізму була розділена на дві - марксизму-ленінізму та політичної економії і економіки цивільної авіації.

Надалі, разом зі становленням інженерно-економічного факультету на базі кафедри економіки цивільної авіації утворилась кафедра матеріально-технічного постачання в ЦА. Кафедра економіки з самого початку свого існування вела економічні курси на всіх технічних факультетах.

Основним напрямком наукової діяльності було удосконалення планування в цивільній авіації розробка методичних положень по калькулюванню собівартості продукції на авіаційному транспорті, розробка узагальнюючого показника економічної ефективності виробництва.

Основні етапи життя кафедри:
- створення економічної групи - 1958 рік,
- створення кафедри політичної економії та економіки цивільної авіації,на базі кафедри марксизму-ленінізму - 1965 рік,
- організація кафедри економіки цивільної авіації - 1972 рік,
- в 2001 році кафедра економіки цивільної авіації стає  кафедрою економіки.

 

Кафедра економіки, 1980р.

Завідуючі кафедрою економіки:
1965-1971 р.р. - Обозний Олександр Григорович,
1971-1983 р.р. - Діброва Георгій Савович,
1983-1988 р.р. - Коба В'ячеслав Григорович,
1988-2000 р.р. - Кулаєв Юрій Федорович,
2000-2011 р.р. - Щелкунов Володимир Ігорович,
2011-2015 р.р. - Сич Євген Миколайович,
З 2015 р. – Сунцова Олеся Олександрівна

 

СУЧАСНИЙ СТАН КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ

На сьогоднішній день кафедра економіки здійснює підготовку фахівців спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційними напрямами «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр».

Кафедра налічує 42 науково-педагогічних працівники, в тому числі 8 професорів, 17 доцентів, 2 старших викладачі та 15 асистентів. Науковий потенціал працівників включає вісім докторів економічних наук та дев’ятнадцять кандидатів економічних наук. Кафедра бере активну участь у підготовці наукових кадрів, розгляді кандидатських та докторських дисертацій і підготовці відзивів на них.

За останні роки підвищився якісний склад викладачів кафедри за рахунок їх роботи над кандидатськими та докторськими дисертаціями.

У розпорядженні кафедри 2 комп’ютерних класи, методичний кабінет та бібліотека навчально методичних праць викладачів кафедри.

Динаміка наукових публікацій

Працівники кафедри економіки широко публікуються у вітчизняних та закордонних спеціальних та періодичних виданнях, беруть участь у конференціях та семінарах. Зокрема, за останні 5 років було опубліковано понад 450 статей та доповідей на науково-технічних конференціях, у тому числі у фаховому виданні "Проблеми підвищення ефективності інфраструктури", видавництво якого організовано на кафедрі.

Науково-педагогічні працівники кафедри економіки постійно працюють над нарощуванням науково-методичного забезпечення. З 2005 року викладачами видано 3 підручника, 1 посібник, 7 монографій, 8 конспектів лекцій та 11 методичних вказівок до основних дисциплін.

Кафедрою економіки щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми економічної безпеки в ринкових умовах», що з цього року змінила назву на «Сучасні проблеми економіки» та, з розширенням наукових напрямів досліджень, вийшла на міжнародний рівень. Щомісячно на кафедрі економіки проводиться науковий семінар «Сучасні проблеми економіки», на якому за участі провідних вчених досліджуються ключові аспекти управління транспортною галуззю, дискутуються проблеми перспективного розвитку наукових досліджень в економіці.

На сьогоднішній день науковці кафедри передають досвід студентам на засіданнях Студентського наукового товариства, наукових шкіл та гуртків, про ефективність яких свідчать досягнення в Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах та конференціях.