Спеціальності кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Спеціальності кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за двома освітніми рівнями       бакалавр і магістр.

Підготовка студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», що акредитована за IV рівнем, проводиться відповідно до ліцензій за денною та заочною формами навчання.

Орієнтація освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у сфері державних та корпоративних фінансів, банківської справи, страхування, інвестиційної діяльності, управління фінансовими ризиками, практиці застосування сучасних фінансових інструментів та орієнтує на актуальні спеціалізації, в межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Термін навчання:

  • бакалавра – 3 роки і 10 місяців;
  • магістра - 1 рік і 4 місяці.

 

Спеціальності кафедри
фінансів, банківської справи та страхування

Освітній ступінь «Бакалавр»

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

(спеціалізація)

Код

Назва

Код

Назва

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси і кредит

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Освітній ступінь «Магістр»

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

(спеціалізація)

Код

Назва

Код

Назва

07

Управління та адміністрування

072

Фінанси і кредит

Фінанси, банківська справа та страхування