Дисципліни кафедри повітряного транспорту (бакалавр)

Нормативні дисципліни

Дисципліна

Семестр

тип

1

Основи функціонування економіки на мікро-, макро- та мезо- рівнях

2

нормативна

2

Ціноутворення*

4

нормативна

3

Економічна діагностика і контролінг

5

нормативна

4

Організаційна поведінка та бізнес-культура суб'єктів господарювання

1

нормативна

5

Економіка підприємства

2,3

нормативна

6

Ринок праці та соціально-трудові відносини

4

нормативна

7

Оцінка конкурентоспроможності підприємства та кластерний аналіз

4

нормативна

8

Когнітивна економіка

4

нормативна

9

Потенціал і розвиток підприємства

5

нормативна

10

Оцінка економічної діяльності підприємств (замість Економіки інтелектуальної власності та комерціалізації інновацій)

6

нормативна

11

Проєктний аналіз і оцінювання ризиків

6

Нормативна

12

Лідерство та креативна економіка

6

Нормативна

13

Планування діяльності підприємства

6

Нормативна

Вибіркові дисципліни

Семестр

Рекомендовані кафедрою

Альтернативні

2 курс

3

Адаптивна економіка

Електронна економіка

3

Економіка галузевих ринків

Економіка регіональних ринків

3

Економіка і організація малого бізнесу

Економіка послуг

4

Логістична інфраструктура

Транспортна логістика

4

Соціально-економічна безпека підприємства

Виробничо-господарська безпека підприємства

3 курс

5

Сучасні технології дослідження соціально-економічних процесів

Продаж конкурентних товарів і послуг

5

Прогнозування та макроекономічне планування

Прогнозування соціально-економічних процесів

5

Маркетинг промислового підприємства

Поведінка споживача

5

Капітал підприємства: формування та використання

Основи формування капіталу підприємства

5

StartUp та Internet-технології в економіці

Продаж конкурентних товарів і послуг

4 курс

7

Економіка інтелектуалізації та діджиталізації

Економіка цифровізації

7

Управління якістю продукції та послуг суб'єктів господарювання

Сценарії бізнес-панування

7

Страхування діяльності суб’єктів господарювання

Податкова система України та податки суб’єктів господарювання

8

Основи управління ресурсними потоками

Управління запасами та складською діяльністю підприємства

8

Економіка авіаційного транспорту

Комунікативна економіка