Кафедра Економіки Повітряного Транспорту

Ласкаво просимо на Кафедру Економіки повітряного транспорту ФЕБА НАУ

Ареф'єва Олена Володимирівна

завідувач кафедрою Економіки повітряного транспорту, доктор економічних наук, професор

Шановні Друзі!


Колектив кафедри економіки повітряного транспорту вітає Вас на сторінках нашого сайту! Ви знайдете тут вичерпну інформацію про нашу наукову та освітню діяльність, склад кафедри, її професійні та творчі зв'язки та багато іншого.

Наш девіз: «Ми виховуємо стратегічно мислячих особистостей!»

Кафедра економіки та бізнес-адміністрування – це колектив однодумців, що бачить свою місію у сприянні зростанню інтелектуального потенціалу та добробуту нації шляхом  формування і розвинення стратегічного мислення наших випускників, реалізації наукового потенціалу членів кафедри на основі здійснення навчальної, науково-дослідницької, виховної і консультаційної роботи з урахуванням потреб та тенденцій розвитку бізнес-середовища.

Наша візія (бачення):  «Сформувати національну школу економічної стратегії і тактики підприємництва в Україні»

Наші цінності:

  • найголовніша цінність для нас — це особистість;
  • наші здобутки — результат колективної праці;
  • наше ставлення до життя — позитив завжди та у всьому;
  • наш спосіб долання конфліктів — розумний компроміс;
  • наша опора в житті та роботі — це креативність на основі традицій; 
  • наріжний принцип нашої роботи – постійне оновлення!

Дисципліни, що викладаються на нашій кафедрі служать основою для формування майбутніх професіоналів економічних напрямків, та важливою ланкою у професійному розвитку фахівців з інших професій.

Лише розуміння законів економічного розвитку підприємства, країни та суспільства загалом дає змогу приймати вірні управлінські та інвестиційні рішення, планувати розвиток бізнесу. Запорукою успішної кар’єри наших випускників є збалансований набір навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, їх відповідність реаліям сьогодення, застосування активних методів навчання (групові методи роботи, практичні ситуації, ділові ігри, презентації власних студентських проектів тощо). Результати досліджень наших студентів може втілюватись в розробці та обґрунтуванні консультаційних проектів, предметом яких є вирішення проблем розвитку підприємств будь-якої форми власності як в Україні так і за іі межами. Такий підхід до підготовки майбутніх фахівців гарантує набуття ґрунтовної теоретичної підготовки, практичних вмінь і навичок, що забезпечують гармонійне входження молодих спеціалістів у реальний бізнес та підприємництво за будь-яких умов їх розвитку.

Стратегічний пріоритет розвитку кафедри — конкурентноздатність й якість на всіх рівнях організації наукових досліджень й освітнього процесу, на основі адаптивних до потреб замовників утворювальних програм у сфері підприємництва та економіки підприємств, що задовольняють освітнім  стандартам і міжнародним вимогам сьогодення.

Концепція розвитку кафедри формується на основі стратегічних пріоритетів МОН, НАУ та НН ІЕМ. Реалізація навчального процесу, що відповідає рівню світових стандартів містить у собі:

  • розробку повного комплекту електронних освітніх ресурсів, програмних засобів комп'ютерного навчання і контролю знань;
  • створення внутрішньо-кафедральної системи менеджменту якості на базі досягнень світового досвіду;
  • безперервний розвиток й удосконалювання навчальних планів, уведення нових навчальних дисциплін, авторських і міждисциплінарних курсів, що враховують розвиток кращих у світі технологій як в галузі економіки та підприємництва;
  • розвиток механізмів академічної мобільності викладачів і студентів.

Сподіваємось, що представлена для доступу інформація стане Вам у нагоді!