Касьянова Наталія Віталіївна

Hits:491

Касьянова Наталія Віталіївна

Завідувач кафедри                                           д. е. н., професор

Читати ще

Олешко Тамара Іванівна

Hits:484

Олешко Тамара Іванівна

Професор кафедри                           д.т.н., професор

Читати ще

Іванченко Надія Олександрівна

Hits:356

Іванченко Надія Олександрівна

Доцент кафедри                                            к.е.н., доцент

Читати ще

Кудрицька Жанна Володимирівна

Hits:335

Кудрицька Жанна Володимирівна

Доцент кафедри                                       к.е.н., доцент

Читати ще

Овсяннікова Наталія Володимирівна

Hits:381

Овсяннікова Наталія Володимирівна

Доцент кафедри                                                 к.е.н., доцент

Читати ще

Квашук Дмитро Михайлович

Hits:401

Квашук Дмитро Михайлович

Доцент кафедри                              к.е.н.  

Читати ще

Попик Наталія Володимирівна

Hits:251

Попик Наталія Володимирівна

Доцент кафедри                               к.е.н, доцент

Читати ще

Лещинський Олег Львович

Hits:398

Лещинський Олег Львович

Доцент кафедри                                                     к. фіз.-мат. н, доцент

Читати ще

Яцко Катерина Сергіївна

Hits:250

Яцко Катерина Сергіївна

Асистент кафедри економічної кібернетики

Читати ще

Крисак Яків Васильович

Hits:328

Крисак Яків Васильович

Доцент кафедри                                        доцент НАУ 

Читати ще
JoomShaper