Касьянова Наталія Віталіївна

Hits:192

Касьянова Наталія Віталіївна

Завідувач кафедри                                           д. е. н., професор

Читати ще

Олешко Тамара Іванівна

Hits:198

Олешко Тамара Іванівна

Професор кафедри                           д.т.н., професор

Читати ще

Іванченко Надія Олександрівна

Hits:149

Іванченко Надія Олександрівна

Доцент кафедри                                            к.е.н., доцент

Читати ще

Кудрицька Жанна Володимирівна

Hits:147

Кудрицька Жанна Володимирівна

Доцент кафедри                                       к.е.н., доцент

Читати ще

Овсяннікова Наталія Володимирівна

Hits:145

Овсяннікова Наталія Володимирівна

Доцент кафедри                                                 к.е.н., доцент

Читати ще

Квашук Дмитро Михайлович

Hits:200

Квашук Дмитро Михайлович

Доцент кафедри                              к.е.н.  

Читати ще

Попик Наталія Володимирівна

Hits:133

Попик Наталія Володимирівна

Доцент кафедри                               к.е.н, доцент

Читати ще

Лещинський Олег Львович

Hits:162

Лещинський Олег Львович

Доцент кафедри                                                     к. фіз.-мат. н, доцент

Читати ще

Яцко Катерина Сергіївна

Hits:116

Яцко Катерина Сергіївна

Асистент кафедри економічної кібернетики

Читати ще

Крисак Яків Васильович

Hits:139

Крисак Яків Васильович

Доцент кафедри                                        доцент НАУ 

Читати ще
JoomShaper