Попик Наталія Володимирівна

Доцент кафедри                              

к.е.н, доцент

 

Перелік курсів:

  1. Оптимізаційні методи і моделі
  2. Інформатика
  3. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
  4. Системи прийняття рішень

  

Наукові інтереси:

Ааналіз та прогнозування розвитку аеропортів України на основі інтелектуального аналізу даних;  управління неавіаційною діяльністю в аеропортах України.

 

                                        

Наукові праці:

Науковий доробок складає більше 30 наукових праць, зокрема:

  1. Ратушна Н.В. Моделювання ВВП України в період економічної кризи / Н.В. Ратушна // Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. пр. - К.: НАУ, 2014.- Вип.49. -  С.130-135.
  2. Ратушна Н.В. Використання інтелектуального аналізу даних в ситемі управління діяльністю підприємств / Н.В. Ратушна // Моделі управління в ринковій економіці: зб. наук. пр. - Донецьк: ДонНУ, 2014. – С. 37-46.
  3. Попик Н.В. Основні аспекти управління ефективністю неавіаційної  діяльності аеропорту / Н.В. Попик // Ефефктивна економіка. – [Електронне наукове фахове видання]. – К.: 2015. - №11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
  4. Попик Н.В. Застосування економетричної моделі для оцінки політичного ризику / Н.В. Попик // Економіка та держава. – 2015. - №12. – С. 46-48.

Іванченко Надія Олександрівна

Hits:872

Завідувач кафедри                                            к.е.н., доцент

Читати ще

Олешко Тамара Іванівна

Hits:682

    Професор кафедри                           д.т.н., професор

Читати ще

Подскребко Олександр Сергійович

Hits:1292

  Доцент кафедри                          к.е.н

Читати ще

Кудрицька Жанна Володимирівна

Hits:592

Доцент кафедри                                       к.е.н., доцент

Читати ще

Касьянова Наталія Віталіївна

Hits:694

Професор кафедри                                           д. е. н., професор 

Читати ще

Квашук Дмитро Михайлович

Hits:656

Доцент кафедри к.е.н.

Читати ще

Густера Олег Михайлович

Hits:739

Ст. викладач кафедри к.е.н.

Читати ще

Крисак Яків Васильович

Hits:565

ст. викладач кафедри доцент НАУ

Читати ще

Попик Наталія Володимирівна

Hits:407

Доцент кафедри                               к.е.н, доцент

Читати ще

Алпатов Сергій Миколайович

Hits:496

  Асистент кафедри

Читати ще

Атаманюк Оксана Володимирівна

Hits:451

Завідувач лабораторії моделювання соціоекологоекономічних процесів

Читати ще