Програми вступних випробувань

  1. Програми вступних випробувань здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (зі скороченим строком навчання)  у 2019 році на базі диплому молодшого спеціаліста

  Шифр та найменування спеціальності

  Найменування освітньо-професійної програми

  Вступні випробування

  051  Економіка                                

  Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/ek/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprbuvannya_Bakalavr_1_051_P_2019.pdf

  Фахове випробування 

  http://feba.nau.edu.ua/images/ek/Programa__fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_1_051_P_2019.pdf

  075  Маркетинг

  Електронний маркетинг

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/mark/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprbuvannya_Bakalavr_1_075_MR_MR_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/mark/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_1_075_MR_MR_2019.pdf

  076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  Підприємницька діяльність в авіації

  Додаткове випробування

   Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_1_076_PDA.pdf

  Фахове випробування

   Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_076_PDA

   

  1. Програми вступних випробувань здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» ( з нормативним строком навчання)                     у 2019 році  на основі диплому молодшого спеціаліста

  Шифр та найменування спеціальності

  Найменування

  освітньо-професійної програми

  Вступні випробування

  051  Економіка

  Економічна кібернетика

  Додаткове випробування

   додаткового вступного випробування_Бакалавр_2_051_ЕК_2019

  Фахове випробування

   фахового вступного випробування Бакалавр_051_ЕК_2_2019

  Міжнародна економіка

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/cyber/Programa__dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_051__M_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/cyber/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_051_M_2019.pdf

  Економіка  (за видами економічної діяльності)

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/ek/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_051_P_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/ek/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya__Bakalavr_2_051_P_2019.pdf

  071   Облік і оподаткування

  Облік і аудит

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/foa/Programa__dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_071_OA_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/foa/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_071_OA_2019.pdf

  072  Фінанси, банківська справа та страхування

  Фінанси  і кредит

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/foa/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_072_FK_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/foa/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya__Bakalavr_2_072_FK_2019.pdf

  075  Маркетинг

  Маркетинг

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/mark/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprbuvannya_Bakalavr_2_075_MR_MR_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/mark/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_075_MR_MR_2019.pdf

  Електронний маркетинг

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/mark/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprbuvannya_Bakalavr_2_075_MR_MR_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/mark/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_075_MR_MR_2019.pdf

  076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  Підприємницька діяльність в авіації

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/econom/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_076_PDA_PBT_MBS.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/econom/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_076_PDA_PBT_MBS.pdf

  Підприємництво та бізнес-технологїї

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/econom/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_076_PDA_PBT_MBS.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/econom/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_076_PDA_PBT_MBS.pdf

  Митна та біржова справа

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/econom/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_076_PDA_PBT_MBS.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/econom/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Bakalavr_2_076_PDA_PBT_MBS.pdf

   

  1. Програми вступних випробувань здобувачів вищої освіти  освітнього ступеня «Магістр»   у  2019 році 

   

  Шифр та найменування спеціальності                         (спеціалізація)

  Освітньо-професійна програма (ОПП)

  Вступні випробування

  051 Економіка

  Економічна кібернетика

  Додаткове випробування

  Фахове випробування

  Цифрова економіка

  Додаткове випробування

  Фахове випробування

  Міжнародна економіка

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/cyber/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magstr_051__M__2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/cyber/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magstr_051__M_2019.pdf

    Економіка підприємства 

  (за видами економічної діяльності)

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/ek/Programa__dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magistr_051_P_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/ek/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magistr_051_P_2019.pdf

  Економічна безпека авіаційного транспорту

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/ek/Programa__dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magistr_051_BAT_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/ek/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magistr_051_BAT_2019.pdf

  071  Облік і оподаткування

  Облік і аудит

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/foa/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magstr_071_OA_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/foa/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magstr_071_OA_2019.pdf

  072  Фінанси, банківська справа та страхування

    Фінанси і кредит

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/foa/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magstr_072_FK_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/foa/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magstr_072_FK_2019.pdf

  075 Маркетинг

  Маркетинг

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/mark/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magstr_075_MR_MMR_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/mark/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magstr_075_MR_MMR-2019.pdf

  Міжнародний маркетинг

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/mark/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magstr_075_MR_MMR_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/mark/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magstr_075_MR_MMR-2019.pdf

  076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  Підприємницька діяльність в авіації

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/econom/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magstr_076_PDA_PBT_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/econom/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magstr_076_PDA_PBT_2019.pdf

  Підприємництво та бізнес-технології

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/econom/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magstr_076_PDA_PBT_2019.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/econom/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magstr_076_PDA_PBT_2019.pdf

  073   Менеджмент

    Адміністрування фінансового моніторингу

  Додаткове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/foa/Programa_dodatkovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magistr_073_AFM_2019_1.pdf

  Фахове випробування

  http://feba.nau.edu.ua/images/foa/Programa_fahovogo_vstupnogo_viprobuvannya_Magistr_073_AFM_2019_3.pdf