Програми вступних випробувань

1 курс

Програми вступних випробувань

на освітній ступінь «Бакалавр» зі скороченим терміном навчання 3 роки

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (1 СТ)

Шифр та найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Вступні випробування

051 Економіка

Економічна кібернетика

Додаткове

Фахове

Цифрова економіка

Додаткове

Фахове

Міжнародна економіка

Додаткове

Фахове

Економіка підприємства

Додаткове

Фахове

Економіка авіаційного транспорту

Додаткове

Фахове

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Додаткове

Фахове

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Додаткове

Фахове

075 Маркетинг

Маркетинг

Додаткове

Фахове

Електронний маркетинг

Додаткове

Фахове

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Додаткове

Фахове

Підприємництво та бізнес-технології

Додаткове

Фахове

Митна та біржова справа 

Додаткове

Фахове

 

 

2 курс

Програми вступних випробувань

на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним  терміном навчання 3 роки

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (2 НТ)

Шифр та найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Вступні випробування

051 Економіка

Економічна кібернетика

Додаткове

Фахове

Цифрова економіка

Додаткове

Фахове

Міжнародна економіка

Додаткове

Фахове

Економіка підприємства

Додаткове

Фахове

Економіка авіаційного транспорту

Додаткове

Фахове

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Додаткове

Фахове

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Додаткове

Фахове

075 Маркетинг

Маркетинг

Додаткове

Фахове

Електронний маркетинг

Додаткове

Фахове

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Додаткове

Фахове

Підприємництво та бізнес-технології

Додаткове

Фахове

Митна та біржова справа 

Додаткове

Фахове

 

 

3 курс

Програми вступних випробувань

на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (3 НТ)

 

Шифр та найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Вступні випробування

051 Економіка

Економічна кібернетика

Додаткове

Фахове

Цифрова економіка

Додаткове

Фахове

Міжнародна економіка

Додаткове

Фахове

Економіка підприємства

Додаткове

Фахове

Економіка авіаційного транспорту

Додаткове

Фахове

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Додаткове

Фахове

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Додаткове

Фахове

075 Маркетинг

Маркетинг

Додаткове

Фахове

Електронний маркетинг

Додаткове

Фахове

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Додаткове

Фахове

Підприємництво та бізнес-технології

Додаткове

Фахове

Митна та біржова справа 

Додаткове

Фахове

 

 Програми вступних випробувань

за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою

освітнього ступеня «Магістр»

 

Шифр та найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Вступні випробування

051 Економіка

Економічна кібернетика

Додаткове

Фахове

Цифрова економіка

Додаткове

Фахове

Міжнародна економіка

Додаткове

Фахове

Економіка підприємства

Додаткове

Фахове

Економічна безпека авіаційного транспорту

Додаткове

Фахове

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Додаткове

Фахове

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Додаткове

Фахове

073 Менеджмент

Адміністрування фінансового моніторингу

Додаткове

Фахове

075 Маркетинг

Маркетинг

Додаткове

Фахове

Міжнародний маркетинг

Додаткове

Фахове

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Додаткове

Фахове

Підприємництво та бізнес-технології

Додаткове

Фахове