Програми та Положення вступних випробувань

Програми додаткових вступних випробувань та фахових вступних випробувань на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2,3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Бакалавр

Галузь знань

Спеціальність 
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Програми вступних випробувань на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки

Програми вступних випробувань на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки

 

Код

Назва

Код

Назва

/може повторювати назву спеціальності/

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економічна кібернетика

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

 Фахове вступне випробування

 Фахове вступне випробування

Міжнародна економіка

 Додаткове вступне випробування

 Додаткове вступне випробування

 Фахове вступне випробування

 Фахове вступне випробування

Економіка підприємства

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

075

Маркетинг

Маркетинг

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Додаткове вступне випробування

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Фахове вступне випробування

 Програми додаткових вступних випробувань та фахових вступних випробувань за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр»

Магістр

Галузь знань

Спеціальність 
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

Програми вступних випробувань на освітній ступінь «Магістр» з нормативним терміном навчання 1,5 роки

Код

Назва

Код

Назва

/може повторювати назву спеціальності/

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економічна кібернетика

Додаткове вступне випробування

Фахове вступневи пробування

Міжнародна економіка

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Економіка підприємства

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

075

Маркетинг

Маркетинг

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Додаткове вступне випробування

Фахове вступне випробування

 

Положення про конкурсний відбір вступників
на навчання за освітніми програмами підготовки
фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» з нормативним терміном навчання за спеціалізаціями:
-«Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»
- «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
«Економічна кібернетика»
«Міжнародна економіка»
«Економіка підприємства»
«Маркетинг»
«Фінанси і кредит»
«Облік і аудит»

«Підприємницька діяльність в авіації»

 

 Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями:


051 «Економіка»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент»
075 «Маркетинг»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

JoomShaper