Програми вступних випробувань

 

Програми вступних випробувань

за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою

освітнього ступеня «Магістр»

 

Шифр та

найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Вступні випробування

051 Економіка

Економічна кібернетика

Фахове

Цифрова економіка

Фахове

Міжнародна економіка

Фахове

Економіка підприємства

Фахове

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фахове

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Фахове

075 Маркетинг

Маркетинг

Фахове

Міжнародний маркетинг

Фахове

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво та бізнес-технології

Фахове