Програми вступних випробувань

Запрошення_071_072_бакалавр_11 класів

Запрошення_071_072_бакалавр_молодший спеціаліст

Запрошення_071_072_маг_2022

 

1 курс

Програми вступних випробувань

на освітній ступінь «Бакалавр» зі скороченим терміном навчання 3 роки

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (1 СТ)

Шифр та найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Вступні випробування

051 Економіка

Економічна кібернетика

Фахове

Цифрова економіка

Фахове

Міжнародна економіка

Фахове

Економіка підприємства

Фахове

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фахове

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Фахове

075 Маркетинг

Маркетинг

Фахове

Електронний маркетинг

Фахове

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Фахове

Підприємництво та бізнес-технології

Фахове

Митна та біржова справа 

Фахове

 

 

2 курс

Програми вступних випробувань

на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним  терміном навчання 3 роки

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (2 НТ)

Шифр та найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Вступні випробування

051 Економіка

Економічна кібернетика

Фахове

Цифрова економіка

Фахове

Міжнародна економіка

Фахове

Економіка підприємства

Фахове

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фахове

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Фахове

075 Маркетинг

Маркетинг

Фахове

Електронний маркетинг

Фахове

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Фахове

Підприємництво та бізнес-технології

Фахове

Митна та біржова справа 

Фахове

 

 

3 курс

Програми вступних випробувань

на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (3 НТ)

 

Шифр та найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Вступні випробування

051 Економіка

Економічна кібернетика

 

Фахове

 

Міжнародна економіка

Фахове

Економіка підприємства

Фахове

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фахове

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Фахове

075 Маркетинг

Маркетинг

Фахове

Електронний маркетинг

Фахове

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Фахове

Підприємництво та бізнес-технології

Фахове

Митна та біржова справа 

Фахове

 

 Програми вступних випробувань

за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою

освітнього ступеня «Магістр»

 

Шифр та найменування спеціальності

Найменування освітньої програми

Вступні випробування

051 Економіка

Економічна кібернетика

Фахове

Цифрова економіка

Фахове

Міжнародна економіка

Фахове

Економіка підприємства

Фахове

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

Фахове

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Фахове

073 Менеджмент

Адміністрування фінансового моніторингу

Фахове

075 Маркетинг

Маркетинг

Фахове

Міжнародний маркетинг

Фахове

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємницька діяльність в авіації

Фахове

Підприємництво та бізнес-технології

Фахове