Абітурієнту кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ:05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ» Спеціальність: 051 «Економіка»
ОПП: «Економічна кібернетика», «Цифрова економіка», "Міжнародна економіка"
Форма навчання: денна, заочна
Освітній рівень:
    Бакалавр, кваліфікація – бакалавр з економіки
    Магістр, кваліфікація – магістр з економіки
Термін навчання :
    Бакалавр – 3,9 років
    Магістр – 1,4 роки
Image
Image
ПРОГРАМА фахового вступного випробування
на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», ООП «Міжнародна економіка»
Вступні випробування